Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

DBT skolotāja Igaunijā iepazinās ar ārvalstu kolēģu pieredzi

02.03.2019
 

No 28.februāra līdz 2.martam Daugavpils Būvniecības tehnikuma (DBT) angļu valodas skolotāja Natālija Andrejeva Igaunijā, Tartu piedalījās Profesionālās izglītības biedrības rīkotajos kursos ‘’Satura un valodas integrēta apmācība’’.

Pasākuma gaitā profesori no Igaunijas, Bulgārijas, ASV dalījās pieredzē, kā svešvalodas skolotāji var sadarboties ar citiem priekšmetu skolotājiem, kā viņi paši strādā ar skolēniem un kā viņus motivē. “Man tas bija aktuāli, jo tehnikumā arhitektiem, dizaineriem un citiem izglītojamajiem angļu valodu arī tiek mācīta kā prof. svešvaloda,“ norādīja Natālija.

Profesors no Bulgārijas Kellijs Odu (Kelli Odhuu), kurš pats ir no  Anglijas, stāstīja par to, ka ikkatram skolēnam jābūt nodrošinātai iespējai atklāt, izpaust un attīstīt savas spējas un intereses, piedzīvot savu individuālo izaugsmi, nesalīdzinot to ar grupu biedra sekmēm. Ir svarīgi, lai katrā skolēnā veidotos pārliecība, ka viņš iet uz skolu mācīties pēc būtības, nevis atzīmju, vecāku vai skolotāju dēļ. Lai skolēns nejustos niecīgs  savas nezināšanas priekšā, bet saprastu un apzinātos, ko var iemācīties. Profesors uzsvēra, ka ļoti svarīgi ir uzturēt skolēnos  vēlēšanos mācīties, jo interese un vēlme ir nozīmīgs panākumu priekšnoteikums.

2.martā ASV profesori Kolins Vandergrāfs (Colin Vandergraaf) un Ronda Petrī (Rhonda Petree) stāstīja par savu pieredzi kā CLIL skolotāji, jo valodas apguve citu mācību priekšmetu ietvaros paver jaunas perspektīvas svešvalodas nodarbībai. Viņi uzsvēra, ka skolotāju mācīšanās grupās katrā skolā ir mūsdienīga pieeja mācību procesam. Šādu pieeju viņi nosauca par skolotāju mācīšanās grupām. Skolotājiem ir jāsadarbojas, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu konkrētu prasmi visiem klases bērniem. “Šādā veidā var sadarboties valodu pasniedzēji arī tehnikumā. Latviešu, angļu un vācu valodas skolotājas, lai dalītos pieredzē un vienotos, ka, piemēram, tās pašas mācību metodes, ko izmanto latviešu valodas, lieto arī angļu vai vācu valodas stundās,” uzsvēra Natālija.

Skolotāja no Liepājas pastāstīja, kā viņas skolā skolotāju mācīšanās grupās katrs no skolotājiem mācību gada sākumā ierosina vienu lietu, ko gada laikā grib uzlabot vai mainīt savā darbā ar skolēniem, un pārējie skolotāji ir viņa atbalsta grupa.  “Es pilnīgi piekrītu viedoklim, ka sadarbība ir viens no atslēgas vārdiem mūsdienu mainīgajā vidē, kad vienas amata lomas izzūd un to vietā rodas citas. Tāpēc ir svarīgi būt elastīgam, spēt pielāgoties un būt gatavam mainīties. Arī bērniem jāprot iegūtās zināšanas piemērot dažādās jomas. Piemēram, prasme spriest, analizēt, argumentēt, organizēt, vadīt sarunu dažādos projektos un dažādās darbavietās. Tieši tāpēc ir svarīgi mācīt svešvalodu un īpaši prof. svešvalodu, lai varētu izmantot šaura profila angļu valodas terminoloģiju ikdienas profesionālajās darbībās, iemācīties pareizas frāzes un izteicienus pareizai komunikācijai profesionālajā līmeni ar ārzemju partneriem,”  norādīja Natālija.

Sagatavoja Ivars Soikāns

 

 

« atpakaļ