Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Tech Industry 2018

03.12.2018
 

No 29. novembrim līdz 1. decembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā notika starptautiskā mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektronikas, elektrotehnikas, ražošanas materiālu, instrumentu un jauno tehnoloģiju izstāde “Tech Industry 2018”, kas ir gada nozīmīgākais un lielākais rūpnieciskās ražošanas projekts Baltijā.

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika īstenosts pasākums "Metālapstrādes, mašīnbūves izstāde", programmu Metināšana un Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija audzēkņi apmeklēja izstādi, kas pilnveidoja viņu zināšanas par izvēlētās profesijas darba vidi, iepazīstināja ar nozares aktualitātēm, tehniku, karjeras un mācību iespējām. Ikvienam bija iespēja vērot paraugdemonstrējumus, kur varēja redzēt modernākās metālapstrādes un rūpnieciskās iekārtas darbībā, mašīnbūves un metināšanas iekārtas, elektroinstrumentus, gaisa plūsmu tehnoloģijas un hidrotehnoloģijas, metālizstrādājumus, automatizācijas un vadības sistēmas, hidrauliskās iekārtas, mēriekārtas, elektroniku un elektrotehniku, gāzes apgādes iekārtas, noliktavu aprīkojumu, darba aizsardzības līdzekļus, iepakojumu un materiālus, iekraušanas un izkraušanas tehniku, kā arī citas iekārtas, materiālus un tehnoloģijas, kas veicina audzēkņu profesionālo izaugsmi. 

Izstādē, MASOC (Mašīnbūves un metālapstrādes Rūpniecības Asociācija) organizētajā kopīgajā nozares profesionālās izglītības iestāžu stendā, tika prezentētas arī mācību iespējas metālapstrādes jomā, kuras piedāvā Daugavpils Būvniecības tehnikums. Stendā tika piedāvāta informācija par Eiropas Sociālā fonda piedāvātajām metināšanas programmām – Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) un Gāzmetinātājs (OAW), kā arī ārpus formālās izglītības iespējas, kas iekļauj arī automehāniķa, automehāniķa, lokmetinātāja metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) kvalifikāciju iegūšanu, un pieaugušo izglītības iespējas, kas iekļauj gan tālākizglītības programmas, kurās ir iespēja iegūt kvalifikāciju, gan neformālās izglītības programmas. Stendā informāciju sniedza Metināšanas nodaļas vadītājs Toms Plinte un pedagogs karjeras konsultants Linda Pūdāne.


Fotogalerija

Sagatavoja:

Pedagogs karjeras konsultants Linda Pūdāne

« atpakaļ