Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Es – savas karjeras veidotājs

28.11.2018
 

28. novembrī, projekta  „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, notika nodarbības no lekciju – semināru cikla „Es – savas karjeras veidotājs!” .  Pirmo kursu audzēkņiem bija iespēja papildināt zināšanas par pieprasītākajām prasmēm darba tirgū, kuras nepieciešams attīstīt papildus apgūstamajai profesijai, kā veidot savu karjeru un praktiski darboties dotajos uzdevumos.

Biedrības “Darītājiem”, kas darbojas neformālās izglītības jomā, veicinot jauniešu personības attīstību un zināšanu iegūšanu karjeras un citās jomās, pārstāvis pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar karjeras veidošanas pamatnosacījumiem, deva iespēju sagatavoties darba intervijai un izmēģināt, kā būtu atbildēt uz darba devēja uzdotajiem jautājumiem intervijas laikā.

Tika veidota diskusija par pirmo darba pieredzi, kur to iegūt un kā neformālā veidā iegūto pieredzi var izmantot tālāk savas darba gaitās un karjeras attīstības ceļā. Tika atklāts, ka nozīmīga loma karjeras ceļā ir kontaktiem, ko var iegūt aktīvi darbojoties dažādās jomās, uzņēmībai un paša iniciatīvai.

Tika uzsvērts, ka karjeras ceļā ir ļoti svarīgi pazīt sevi un savas vājās un stiprās puses, lai spētu pilnveidot sevi un būt veiksmīgs. Pārrunās tika noskaidrots, ka karjeras ceļā nozīmīgi ir būt patiesam pret sevi izvērtējot savas dotības un prasmes, izveidot prioritātes, veltīt laiku izvēlētajai profesijai, lai kļūtu par labu speciālistu, izdarīt izvēli pašam un orientēties uz izvēlētās profesijas nepieciešamību nākotnē.

Galvenā atziņa, ko jaunieši guva pēc pasākuma ir, ka katrs pats ir atbildīgs par savu karjeras ceļu un to cik labs un pieprasīts speciālists viņš var kļūt. Var gūt atbalstu karjeras lēmumos, mērķu izvirzīšanā, darba uzsākšanā, bet katrs sev droši var teikt: “Es PATS esmu SAVAS karjeras veidotājs!”.


Fotogalerija


Sagatavoja:

Pedagogs karjeras konsultants Linda Pūdāne

« atpakaļ