Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Skolotāju dienā DBT sumina labākos skolotājus un darbiniekus

04.10.2018
 

Līdzīgi kā citiem gadiem arī šoruden Skolotāju dienā Daugavpils  Būvniecības tehnikumā (DBT)  tika apsveikti un godināti labākie skolotāji un darbinieki. Lai novērtētu DBT pedagogu un darbinieku ieguldījumu mācību iestādes attīstībā, viņu sasniegumus profesionālajā  un izglītības jomā, tehnikuma pedagogi, darbinieki un audzēkņi iesniedza pieteikumus par apbalvojumu piešķiršanu. Šogad tika iesniegti kopumā 108 pieteikumi apbalvojumam. Tos apkopoja un izvērtēja DBT apbalvošanas komisija.

Šogad ar augstāko, 1.pakāpes tehnikuma apbalvojumu "DBT lepnums" par nozīmīgu ieguldījumu mācību iestādes attīstībā, profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanā un tās prestiža celšanā valsts līmenī tika apbalvota DBT direktore INĀRA OSTROVSKA.
Ostrovska DBT veiksmīgi vada jau kopš 2010.gada. Šajā laikā tehnikums ir kļuvis par atpazīstamu un konkurētspējīgu profesionālās izglītības kompetences centru. Pateicoties direktores augstajai profesionalitātei, autoritātei, kompetencei un neizsīkstošai enerģijai, tehnikums ir kļuvis par vienu no vadošajām profesionālas izglītības iestādēm valstī.  Direktore veic aktīvu sabiedrisko darbu, rūpējas par katru izglītojamo, skolotāju un darbinieku, kā arī neaizmirst mūsu mazākos draugus - dzīvniekus.
"Man tas ir pārsteigums, jo saņemt apbalvojumu no tiem cilvēkiem, ar kuriem kopā nākas strādāt, tas ir visaugstākais apbalvojums, Parasti savā darba vietā saņemtie apbalvojumi ir vismīļākie, jo tie ir saistīti ar kolektīvu," pateicoties par sava darba novērtējumu, savās izjūtās dalījās Ostrovska. Laika gaitā DBT direktore ir saņēmusi daudzas pateicības un apbalvojumus, arī Latvijas Ministru prezidenta, Izglītības un zinātnes ministrijas, "Saules skolas", pašvaldības un no vairākām ārvalstīm.
"Manā darbā galvenais ir mani audzēkņi. Lai jums būtu ērti, labi, interesanti, radoši un pārliecinoši, es darīšu visu, kamēr strādāšu šajā skolā. Arī viss tehnikuma kolektīvs no visas sirds cenšas, lai jūsu dzīvē viss izdotos, lai jums būtu labas  atmiņas par šo skolu un labas zināšanas," piebilda Ostrovska.
Ar augstāko, 1.pakāpes tehnikuma apbalvojumu "DBT lepnums" nominācijā par "Ilggadīgu, godprātīgu un radošu darbu, profesionalitāti un ieguldījumu tehnikuma attīstībā" tika apbalvota arī DBT pedagoģe, Arhitektūras un dizaina nodaļas vadītāja INETA AUZĀNE.
Auzānes vadītā Arhitektūras un dizaina nodaļa pēdējos gados ir kļuvusi par otru lielāko nodaļu tehnikumā. Tās izglītojamie ar augstiem sasniegumiem piedalās  valsts mēroga konkursos un parādījuši augstus vērtējumus profesionālās kvalifikācijas eksāmenos. Ineta Auzāne ir devusi arī lielu ieguldījumu tehnikuma vizuālā tēla veidošanā un attīstībā, kopā ar izglītojamajiem un pedagogiem veidojot gaumīgus noformējumus tehnikuma telpās.
DBT 2.pakāpes apbalvojumu, pateicības rakstu "Mazā pūce" nominācijā "Labākais jaunais pedagogs" apbalvošanas komisija šogad piešķīra profesionālās izglītības skolotājai, Arhitektūras un dizaina nodaļas pedagoģei VALENTĪNAI SIŅAKOVAI.
Siņakova profesionāli un kvalitatīvi veic profesionālo darbību, ir pierādījusi sevi kā zinošs, atbildīgs  jaunais pedagogs, kuram rūp katra izglītojamā sasniegumi. Viņa ar lielu atdevi strādā ar jauniešiem, ir iecietīga un prot atrast risinājumus sarežģītās situācijās.
2.pakāpes apbalvojumu, pateicības rakstu "Mazā pūce" nominācijā "Labākais jaunais pedagogs" šogad saņēma arī profesionālās izglītības skolotājs, būvniecības nodaļas pedagogs EDGARS ĻEHOVS.
Ļehovs ar lielu atbildību un kvalitatīvi veic pedagoģisko darbību, ir zinošs un aktīvs jaunais pedagogs, kas savas prasmes un kompetences nodod audzēkņiem, veiksmīgi tos sagatavo valsts mēroga profesionālās izglītības konkursiem.
DBT 2.pakāpes apbalvojumu, pateicības rakstu "Mazā pūce" nominācijā "Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu vispārējas vidējas izglītības attīstībā" saņēma DBT vispārējas vidējās izglītības skolotāja ĀRIJA ŠUMEIKO.
Šumeiko ir latviešu valodas un literatūras  skolotāja ar lielu darba pieredzi, ļoti zinoša, prot uzklausīt citus un strādāt komandā, labprāt dalās ar dzīves un darba pieredzi, veido interesantas un aizrautīgas mācību stundas, ir atsaucīga un komunikabla. Viņa strādā ar audzēkņiem arī pedagoģiskās korekcijas grupā, kam nepieciešama pastiprināta uzmanība un mīlestība. Šajā grupā veido pozitīvu saskarsmes vidi, spēj aizraut un radīt vēlmi apgūt jebkuru mācību vielu. Skolotāja ir atvērta dažādām novitātēm, pastāvīgi paaugstina savu profesionālo kompetenci.
2.pakāpes apbalvojumu, pateicības rakstu "Mazā pūce" nominācijā "Par nozīmīgu ieguldījumu izglītojamo audzināšanas procesa organizēšanā un personības attīstībā" saņēma DBT vispārējās vidējās izglītības skolotāja NATAĻJA GOLUBEVA.
Angļu valodas skolotāja Golubeva labprāt palīdz, lielu uzmanību velta izglītojamo audzināšanas procesam, prot katrā audzēknī saskatīt stiprās puses. Ar atbildību strādā ar tiem, kam nepieciešama palīdzība.
DBT 2.pakāpes apbalvojumu, pateicības rakstu "Mazā pūce" nominācijā "Par inovācijām mācību procesā" par ieguldījumu modulāro izglītības programmu aprobācijā un izglītojamo sagatavošanā profesionālās meistarības konkursam saņēma DBT Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nodaļas vadītājs NORMUNDS BULIS.
Bulis ar lielu atbildību un entuziasmu vada nodaļas darbu, ir pedagogs, kam rūp izglītojamo izaugsme un sasniegumi. Iepriekšējā mācību gadā skolotāja sagatavotie audzēkņi ar augstiem panākumiem piedalījās profesionālās meistarības konkursā "Skills 2018" nominācijā "Inženierkomunikācijas". Pedagogs pastāvīgi sevi pilnveido, izstrādā inovatīvus risinājumus, kas ir ļoti nozīmīgi jaunajai paaudzei.
2.pakāpes apbalvojumu, pateicības rakstu "Mazā pūce" nominācijā "Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu un profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanu" saņēma DBT profesionālās izglītības skolotājs, Ceļu būves nodaļas pedagogs JĀNIS ANCĀNS.
Ancāns ir zinošs un augsti kvalificēts pedagogs, kurš ar lielu aizrautību vada mācību stundas, izglītojot jauniešus ceļu būvniecības nozares jomā. Ir atbildīgs kompetents, pārzin jaunākās tehnoloģijas inženierzinātnēs, labprāt dalās savā pieredzē ar citiem.
Pateicības rakstu par augstu profesionālo meistarību pienākumu izpildē saņēma arī DBT Administratīvās daļas vadītāja NATĀLIJA GRŽIBOVSKA.
Viņa apzinīgi un profesionāli pilda savus amata pienākumus, vienmēr ir laipna, kompetenta savos darba jautājumos, prot atrisināt konfliktsituācijas, vienmēr gatava palīdzēt un ar savu smaidu likt starot visiem apkārtējiem. 
Pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu dienesta viesnīcas saimnieciskā darba organizēšanā saņēma DBT dienesta viesnīcas vadītāja IRINA ANDREJEVA.
Andrejeva kvalitatīvi un ļoti atbildīgi veic savus darba pienākumus, prot labi organizēt saimniecisko darbību, ir iecietīga ar darbiniekiem, izpalīdzīga, atsaucīga un laipna. Veic lielu ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanas procesā, veidojot viesnīcā mājīgumu un labvēlīgu vidi.
DBT Pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu saimnieciskā darba organizēšanā saņēma DBT izglītības programmas  īstenošanas vietas "Dagda" palīgstrādnieks VJAČESLAVS MAKEJONOKS.
Makejonoks savus darba pienākumus veic ļoti apzinīgi un ar cieņu izturas pret pedagogiem un kolēģiem.
Aizkustinošu un sirsnīgu Skolotāju dienas pasākumu šogad darīja arī vokālā ansambļa "Celtnieks" uzstāšanās un DBT izglītojamo pašpārvaldes pārstāvju muzikālais sveiciens. Tehnikuma direktore Ināra Ostrovska novērtēja katra apbalvotā pedagoga un darbinieka ieguldījumu vispārējās vidējās un profesionālās izglītības attīstībā, ikviens skolotājs tika apsveikts profesionālajos svētkos - Skolotāju dienā.

Fotogalerija


Sagatavoja: Informācijas un metodiskā centra vadītāja J.Savvina, Interešu izglītības skolotājs I.Soikāns

« atpakaļ