Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Vasaras izlaidums Daugavpils Būvniecības tehnikumā

05.07.2018
 

Daugavpils Būvniecības tehnikumu vasaras izlaidumā kopā visās struktūrvienībās absolvēja 448 izglītojamie būvdarbu, būvniecības, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas, autotransporta, dizaina, metālapstrādes programmās.

Apliecību par profesionālās kvalifikāciju iegūšanu  saņēma:

05/ESF (sausās būves montētājs), grupas audzinātājs Jans Kevišs un meistars Sergejs Lukjanskis. Sausās būves montētājs ir speciālists, kas veic ārējo un iekšējo sienu apšuvuma, starpsienu konstrukciju, piekārto griestu, grīdu konstrukciju, logu, durvju un citu konstrukciju montāžas darbus ar sausās būves tehnoloģijām, veic virsmu apdari – špaktelēšanu, apmešanu, kā arī siltināšanu no iekšpuses un ārpuses;

0-15/ESF (apdares darbu strādnieks, grupas audzinātāja Nataļja Apanoviča un meistars Aleksandrs Boginskis. Apdares darbu strādnieks var strādāt individuāli vai būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas, darba vietu un izvēlēties piemērotus materiālus un instrumentus, kā arī palīgaprīkojumu dažāda veida vienkāršu apmetumu, flīzējumu, krāsojumu, tapsējumu un grīdas klājumu ierīkošanai uz dažādām virsmām - gan jaunbūvē, gan remonta darbos, kvalitatīvi veic dažādus apdares darbus;

0-23M/ESF (lokmetinātājs (MAG), grupas audzinātājs un meistars Toms Plinte, 0-23a un 0-23b (lokmetinātājs (MAG) - grupas audzinātāja Sņežana Sušinska, grupas meistari Toms Plinte un Stepans Ščerbakovs. Lokmetinātājs ir atbildīga, svarīga un labi atalgota profesija visā Latvijā. Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē veic tērauda detaļu, mezglu un konstrukciju metināšanu, strādā metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, būvfirmās, autoremonta firmās un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar metālizstrādājumu, to konstrukciju un mehānismu izgatavošanu, lietošanu vai remontu, kā arī var veikt individuālo darbu.

Diplomus par profesionālās kvalifikācijas iegūšanu saņēma grupas 03a un 03b (interjera noformētājs), audzinātājs Egons Kivkucāns, grupas meistari Māris Besakirskis un Valentīna Siņakova. Interjera noformētājs strādā noformēšanas jomā, iecer, izstrādā un spēj praktiski izveidot telpu noformējumu, sagatavot un piemērot materiālus, tehniku, izvēlēties piemērotu tehnoloģisko risinājumu. Interjera noformētājs, atbilstoši uzņēmuma darba specifikai, var pieņemt pasūtījumus, izstrādāt skici un sagatavot tāmi, var strādāt interjera noformēšanas firmās un birojos dizaineru, mākslinieku vadībā vai uzraudzībā, var darboties kā pašnodarbināta persona. Interjera noformētājs plāno un organizē sava darba uzdevuma izpildi.

28. jūnijā Valsts atzītu dokumentu par profesionālās kvalifikācijas iegūšanu saņēma Būvniecības, Autotransporta, Ceļu būves nodaļas absolventi. Svinīgajā pasākumā tika sveikti jaunie autoelektriķi - grupa 4-02 kopā ar grupas audzinātāju Ināru Simanoviču un grupas meistaru Konstantīnu Saranu. Autoelektriķis šobrīd darba tirgū ir ļoti pieprasīta profesija. Autoelektriķis strādā automobiļu tirdzniecības, tehniskās apkopes uzņēmumos un remontdarbnīcās, veic automobiļu elektroierīču, elektronisko vadības sistēmu, elektroinstalācijas, pārbaudi, remontu vai nomaiņu,aprīko automobiļus ar papildus elektroierīcēm vai elektroniskām sistēmām, ievērojot ražotāju rūpnīcu noteiktās remonta un tehnoloģiskās prasības.

Diplomu saņēma apdares darbu strādnieki, grupa 4-15, grupas audzinātāja Nataļja Apanoviča un grupas meistars Aleksandrs Boginskis. Apdares darbu tehniķis ir atbildīga, svarīga un labi atalgota profesija visā Latvijā!

Apdares darbu tehniķis ir apdares darbu speciālists, kurš ieguvis profesionālo vidējo izglītību un nepieciešamo praktiskā darba pieredzi, strādā būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, izpilda apdares darbus jaunbūvēs, remontējamās un rekonstruējamās ēkās, rūpējas lai apdares darbi tiktu veikti atbilstoši projekta, būvnormu un standartu prasībām.

Inženierkomunikāciju tehniķa diplomu saņēma grupa 4-23, grupas audzinātāja Ilona Kuņicka un grupas meistars Normunds Bulis. Inženierkomunikāciju tehniķis veic iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu, tai skaitā apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, aukstumiekārtu sistēmu, izbūves, ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanu un vadīšanu.

Diplomu saņēma jaunie ceļu būvtehniķi, grupa 4-33, grupas audzinātāja Nataļja Golubeva un grupas meistars Oskars Lazdiņš. Ceļu būvtehniķis ir speciālists, kas ceļu, tiltu un citu transportbūvju būvobjektā, būvlaukumā vai ceļu uzturēšanas iecirknī organizē un īsteno ceļa izbūves vai uzturēšanas darbus.

Ceļavārdus un laba vēlējumus absolventiem teica tehnikuma direktore Ināra Ostrovska, kas uzsvēra iegūtās profesijas nozīmīgumu un turpmākās  profesionālās izaugsmes nepieciešamību un izteica prieku un gandarījumu par jaunajiem speciālistiem. Direktore pasniedza  Pateicības rakstus un dāvanas  labākajiem absolventiem.

Izlaidumā jaunos speciālistus apsveica Daugavpils Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Lidija Plavinska un novēlēja visiem labi atalgotas darba vietas un veiksmīgu turpmāko karjeras izaugsmes ceļu.

Izglītojamajam Aleksandrsam Timofejevam tika pasniegts LR Ministru prezidenta Māra Kučinska Pateicības raksts par sasniegtajiem panākumiem mācībās un  izcīnīto 3. vietu Nacionālajā  profesionālajā meistarības konkursā SkillsLatvia 2018, nominācijā “Flīzēšana”.

Mihailam Žaļukam tika pasniegta Pateicība no Izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska un Finanšu ministres Danas Reiznieces - Ozolas un 500 eiro naudas atbalsts. Mācību laikā Mihails parādīja teicamas teorētiskās un praktiskās zināšanas savas profesijas apgūšanā. Viņa profesionālo meistarību pierāda prakses uzņēmuma atzinības raksts par teicamu un kvalitatīvu darbu. 2017. gadā Mihails izpildīja sporta meistara normatīvus svarbumbu celšanā. Viņš ir daudzkārtējs Latvijas čempions svarbumbu celšanā. Eiropas čempionātos svarbumbu celšanā ir vairākas godalgotas vietas. 2016. gadā un 2017. gadā bija atzīsts par Latvijas labāko sportistu svarbumbu sportā!

Pateicības rakstu saņēma Edgars Balulis, Autotransporta nodaļas audzēkņis, kas mācību laikā piedalījās arī profesionālās meistarības konkursā “Ātrākais automehāniķis 2018”, kurā demonstrēja savas izcilās profesionāļa spējas, ieņemot 1.vietu komandvērtējumā starp 11 mācību iestādēm!

Pasākuma gaitā ar muzikāliem priekšnesumiem visus priecēja tehnikuma vokālais ansamblis “Celtnieks”. Pateicību par nesavtīgu darbu un ieguldījumu izglītojamo audzināšanā teica absolventu vecāki, arī paši audzēkņi atzinīgi novērtēja savu audzinātāju darbu visā mācību periodā un pedagogiem dāvināja ziedus.

Tehnikuma administrācija, skolotāji un meistari, vecāki, radi un draugi sirsnīgi sveica visus absolventus un novēlēja absolventiem vienmēr ticēt sev, saviem sapņiem, nekad nepadoties neveiksmju priekšā un droši veidot sevi, attīstīt savas spējas, būt par krietniem savas profesijas pārstāvjiem!

 

Labs vārds pie laba darba vada.
Labs darbs ir labam vārdam rada;
Un cilvēks labs, kas labu dara,
Ir saules stars no Dieva gara.

/Dzidra Rinkule Zemzare/

 

Sirsnīgi sveicam visus absolventus, viņu vecākus un pedagogus skaistajos svētkos!

Fotogalerija - 26.06.2018

Fotogalerija - 28.06.2018
 

Sagatavoja:
Audzināšanas daļas vadītāja N.Leončuka un Informācijas un metodiskā centra vadītāja J.Savvina 

« atpakaļ