Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Mācību gada noslēguma pasākums

18.06.2018
  Jūnijs ir ne vien dabas ziedoņlaiks, bet arī ražas laiks Daugavpils Būvniecības tehnikumā – laiks, kad izglītojamie, skolotāji un meistari redz sava darba augļus.
Mācību gads ir beidzies un mēs visi ar gandarījumu atskatāmies uz padarīto. Visu šo laiku ir godprātīgi strādāts, daudz pārdzīvots un smiets. Katra jauna tikšanās ar skolas biedriem un  skolotājiem nesa kādu vēsti, jaunas zināšanas un prasmes, kas atvieglos ceļu uz mērķi – kļūt par zinošiem, varošiem un izciliem speciālistiem katram savā jomā. Diena, kas sākta ar cerību, mīlestību un darba prieku, visiem nes svētību.
Jebkuras mācību iestādes prieks un lepnums ir gudri, motivēti, mērķtiecīgi un apzinīgi audzēkņi. Mūsu tehnikumā tādu ir ļoti daudz, bet gada noslēguma pasākumā tika sumināti vislabākie no viņiem – tie, kuri ar savām fiziskajām un garīgajām spējām, mērķtiecīgi pildīja savu galveno izglītojamo pienākumu – apguva prasmes un zināšanas, kas ļaus iegūt izvēlēto profesiju un sapņu darbu.
Šogad,  ar pateicības rakstu par labām un teicamām sekmēm mācībās un tehnikuma tēla popularizēšanu tika  apbalvota gr. 1-03 (interjera noformētājs)  audzēkne Diāna Beikule. Diānai nav nevienas  atzīmes zemākas par septiņām  ballēm un arī nav neattaisnotu kavējumu.  
Ar pateicības rakstu par labām un teicamām sekmēm mācībās, aktīvu piedalīšanos ārpusstundu aktivitātēs un tehnikuma tēla popularizēšanu tika apbalvoti gr. 1-03 (interjera noformētājs)  audzēkne Virginija Martirosjana un gr. 1-04 (arhitektūras tehniķis) audzēkne Jevģeņija Rumjanceva. Virginija mācās tikai labi un teicami, dzied tehnikuma ansamblī, neattaisnotu kavējumu viņai arī nav, aktīvi piedalās tehnikuma un ārpusskolas pasākumos. Gan grupas audzinātāja, gan izglītojamie augstu vērtē Jevģenijas prasmes, tāpēc viņai ir uzticēti grupas vecākās pienākumi. Jevģenijai ir ļoti labas sekmes mācībās - septiņas balles tikai divos priekšmetos šajā mācību gadā, pārējos priekšmetos vērtējums ir astoņi un deviņi.
Ar pateicības rakstu par aktīvu piedalīšanos ārpusstundu aktivitātēs, augstiem sasniegumiem sportā un tehnikuma tēla popularizēšanu tika apbalvoti gr. 3-33 audzēknis (ceļu būvtehniķis) Mārtiņš Vilcāns un gr. 2-04 (arhitektūras tehniķis) audzēknis Armands Morozovs. Mārtiņš Vilcāns izcīnīja  AMI sporta kluba badmintona kausā 1.vietu, futbolā - 2.vietu, Baltijas spēlēs basketbolā - 3.vietu.Viņš ir DBT pašpārvaldes prezidents. Armands sasniedza augstus rezultātus sportā, ieguva 2.vietu Latvijas čempionātā volejbolā, florbolā un basketbolā, jau 2.gadus ir pašpārvaldes loceklis.
Ar pateicības rakstu par aktīvu piedalīšanos ārpusstundu aktivitātēs un augstiem sasniegumiem tehnikuma tēla popularizēšanā tika apbalvoti gr. 1-15 (apdares darbu tehniķis) audzēkņi Maksims Tričiņecs un Žans Lukjanskis, gr. 2-02 (autodiagnostiķis) audzēknis Andris Daļeckis, gr. 3-23 (inženierkomunikāciju tehniķis) audzēkņi Ģļebs Jermolajevs un Marks Cukmačs. Maksims Tričiņecs ir gr. 1-15 vecākas un tehnikuma pašpārvaldes loceklis. Maksima galvenais sasniegums ir  izcīnītā 3.vieta profesionalās meistarības konkursā ,,KNAUF Cubo Cup” -  tehnikuma komandas sastāvā. Jaunietis popularizēja tehnikuma vārdu konkursa ,, Latvijas Skils2018” laikā.  Maksims labi mācas, viņa vidējie mācību sasniegumi ir augstāki par 7,5 ballēm. Andris Daļeckis kopā ar gr. 4-02 audzēkņi Edgaru Baluli, ar lielu punktu pārsvaru, deviņu Latvijas profesionālo izglītības iestāžu komandu starpā, izcīnīja 1. vietu profesionālās meistarības konkursā “Ātrākais automehāniķis 2018”. Žans Lukjanskis nodarbojas ar svarbumbu celšanu, izcīnīja 1.vietu Latvijas 28. sporta spēļu sacensībās savā svara kategorijā. Kopā ar Maksimu Tričiņecu  izcīnīja 3.vietu profesionālās meistarības konkursā ‘’KNAUF Cubo Cup’’ Liepājā. Viņa vidējais mācību vērtējums ir augstāks par 8 ballēm. Gļebs Jermolajevs 2018. gada aprīlī Nacionālajā profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia2018  komandvērtējumā izcīnīja 1.vietu. Viņa vidējais mācību vērtējums ir augstāks par 7 ballēm un nav neattaisnotu kavējumu. Marks Cukmačs 2018. gada aprīlī konkursā SkillsLatvia2018 komandvērtējumā izcīnīja 1.vietu. Viņa vidējais mācību vērtējums ir augstāks par 7 ballēm.
Ar pateicības rakstu par centību mācībās un personīgo izaugsmi tika apbalvots gr. 3-33 (ceļu būvtehniķis)  audzēknis Dāvis Cišs. Dāvis ir cilvēks, kurš pastāvīgi sevi pilnveido, neskatoties uz dažām grūtībām mācībās  atnākot uz tehnikumu, viņš parādīja īstu personisko izrāvienu. Dāvis piedalās visos tehnikuma pasākumos, viņam ir aktīva dzīves pozīcija, viņš ir  īsts Latvijas un Daugavpils Būvniecības tehnikuma patriots. Viņa vidējais mācību vērtējums ir augstāks par 7 ballēm.
Tehnikuma “Erudītu” klubs darbojas jau otro gadu, iesaistot izglītojamos un tehnikuma darbiniekus asprātīgajā intelektuālajā spēlē “Kas? Kur? Kad?”  Šogad tehnikumā notika ‘Kas? Kur? Kad?” čempionāts un pirmo reiz tika iegūts ceļojošais kauss! Kausu izcīnīja gr. 1-15 komanda, kapteinis - Maksims Tričiņecs.
Cien. Audzēkņi! Esat pilni apņēmības tā pa īstam sākt cīņu par saviem sapņiem, meklēt dzīvē mērķi, to atrast un nekad nepadoties. Lai izvēles jūsu dzīvē gūst piepildījumu ikdienas darbos un jūsu sirdīs! Apsveicam visus ar 2017./2018/m.g. noslēgumu!

Fotogalerija

Sagatavoja:
Audzināšanas daļas vadītāja Nataļja Leončuka un skolotāja Inga Elste

« atpakaļ