Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Mācību ekskursija topošajiem inženierkomunikāciju tehniķiem

24.05.2018
 
23.maijā norisinājās mācību ekskursija profesionālās izglītības programmas “Inženierkomunikāciju tehniķis” audzēkņiem. Topošajiem inženierkomunikāciju tehniķiem bija iespēja apskatīt Daugavpils kanalizācijas attīrīšanas iekārtas. Izglītojamajiem bija ļoti liela interese, kā tad attīrās visi notekūdeņi un kanalizācijas ūdeņi Daugavpilī. Netīrā ūdens attīrīšana notiek no uzņēmumiem un organizācijām ieplūstošiem ražošanas notekūdeņiem, saimnieciskiem sadzīves notekūdeņiem, ieplūstošiem no iedzīvotājiem, lietus notekūdeņiem no pilsētas centrālās daļas. 
SIA “Daugavpils ūdens” pārstāve Olga Bumažnikova informēja izglītojamos, ka Latvijas Republikas parakstītās starptautiskās vienošanās apkārtējās vides aizsardzības sfērā, ūdens resursu aizsardzības daļā īpaša uzmanība tiek veltīta notekūdeņu attīrīšanas kvalitātei. Daugavpilī notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu veic uzņēmums “Daugavpils Ūdens”. Uzņēmums  nodrošina notekūdeņu attīrīšanas iekārtu stabilu un efektīvu darbu kā arī samazina piesārņojošo vielu daudzumu Daugavā.
Izglītojamie uzzināja, ka viss ūdens attīrīšanas process noris automatizēti. Efektīvākai ūdens attīrīšanai uzņēmumā pastāv triju etapu notekūdeņu attīrīšana: mehāniskā attīrīšana no notekūdeņiem atdala lielākos sadzīves atkritumus, suspendētās vielas un nosēdina smilti. Rezultātā suspendēto vielu daudzums notekūdeņos samazinās 4 reizes. Bioloģiskās attīrīšanas procesā speciālie mikroorganismi izmanto barībai sīkas organiskās vielas un veido augošu biomasu, kas nosēdinās nostādtvertnēs izdalīšanai no procesa un turpmākai apstrādei. Tiek veikta uz speciālām ietaisēm, kur pārpalikusī biomasa (notekūdeņu dūņas) tiek sablīvēta un atūdeņota.
Olga īpašu izglītojamo uzmanību pievērsa daudzstāvu māju kanalizāciju piesārņošanai. Metot kanalizācijā ēdiena pārpalikumus, piemēram, banānu mizas tiek bojāta kanalizācijas sistēma un tiek apgrūtināta arī vēlāka ūdens attīrīšana. Izglītojamie apsolīja, ka izmantos kanalizāciju tikai tai paredzētiem nolūkiem.
Ekskursijas turpinājumā izglītojamie devās uz ūdensgūtni Ziemeļi. Grupas 1-23 izglītojamajiem bija iespēja atklāt ūdensgūtnes darbību, iepazīstot tās vēsturi līdz tam kā tā strādā mūsdienās. Izglītojamie bija pārsteigti par ūdens patēriņu diennakts laikā Daugavpilī. Lai nodrošinātu Daugavpils iedzīvotājus ar pietiekamu ūdens daudzumu ūdensgūtnes jaudīgums ir 30 000 m³/dienn. Ūdensgūtnē ir 13 artēziskie urbumi, kuru dziļums 76-160 m. Īpašu attīrīšanu tiem nav jāveic. “Ziemeļi” veic vienīgo attīrīšanu – samazina dzelzs daudzumu, kurš ir palielināts saskaņā ar normām. 


Sagatavoja Lija Gladeviča
Profesionālās izglītības skolotāja
  « atpakaļ