Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Seminārs profesionālās izglītības īstenotājiem ieslodzījuma vietās

22.05.2018
  17.maijā Daugavpils Būvniecības tehnikumā tika organizēts seminārs "Profesionālās izglītības īstenošanas aktualitātes un īpatnības ieslodzījuma vietās".
Seminārā piedalījās pārstāvji no Ieslodzījuma vietu pārvaldes, pedagogi no profesionālās izglītības iestādēm, kas īsteno izglītības programmas ieslodzījuma vietās, seminārā uzstājās 7 referenti:

IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta eksperte  Alla Imanta,
IeVP Resocializācijas daļas galvenā inspektore Svetlana Trubača,
Daugavgrīvas cietuma priekšnieka vietniece Olga Risa,Daugavgrīvas cietuma Resocializācijas daļas vecākais inspektors Andrejs Zakrevskis,
Direktora vietnieks resocializācijas jomā, Jelgavas tehnikums Jānis Beķeris,
IPĪV Daugavpils Tehnikums vadītājs Igors Ivanovs,
DBT IPĪV “Daugavgrīvas cietums” vadītājs Staņislavs Plonišs.

Semināra laikā tika runāts par aktualitātēm un nākotnes redzējumiem profesionālajā izglītībā ieslodzījuma vietās Latvijā, par izglītojamo motivācijas paaugstināšanas iespējām, profesionālās izglītības mācību procesa īpatnībām ieslodzījuma vietās, kā arī par praktisko mācību īstenošanu ieslodzījuma vietās.
Savā pieredzē ar citu skolu pedagogiem dalījās  Daugavpils Būvniecības tehnikuma IPĪV "Daugavgrīvas cietums” vadītājs Staņislavs Plonišs, Daugavpils tehnikuma IPĪV "Daugavgrīvas cietums” vadītājs Igors Ivanovs, direktora vietnieks resocializācijas jomā no Jelgavas tehnikuma Jānis Beķeris.
Semināra noslēgumā notika diskusija, kurā  tika izrunātas kopīgās problēmas profesionālajā izglītībā ieslodzījumu vietās: pirmkārt, tā ir grupu komplektācija, ar šo situāciju saskaras visi programmu īstenotāji, tāpēc tika uzrunāti IZM pārstāvji, vai nav iespējams veidot grupas ar mazāku izglītojamo skaitu. Otra aktuāla problēma ir motivācijas trūkums, kas pēc pedagogu viedokļa ir ļoti aktuāls jautājums, kas nav tikai ieslodzījumu vietu izglītības īstenotāju problēma, bet gan daudz dziļāka un plašāk skatāma joma, jo te ir runa par sabiedrības attieksmi pret darbu. Kā diskusijā izteicās Aizkraukles profesionālās vidusskolas pedagogs Jānis Mašinskis, “neviens vēl nav atcēlis darbaudzināšanu, jo tā veido un attīsta personību, audzina būt par godprātīgiem pilsoņiem”.
Semināra darbu apkopoja IZM profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta eksperte  Alla Imanta, kas izteica savu viedokli par pedagogu diskusijas jautājumiem, pateicās pedagogiem, kas strādā ieslodzījuma vietās, par viņu ieguldījumu profesionālās izglītības īstenošanā ieslodzījuma vietās. Vērsa savu uzmanību uz to, ka ieslodzījuma vietās ar izglītības piedāvājumu tiek veikts liels korekcijas darbs izglītojamajiem, kas viņus sagatavo pilnvērtīgam darbam darba tirgū.

 

Sagatavoja Jolanta Savvina
Informācijas un metodiskā centra vadītāja

 

 

 

 

 

 

« atpakaļ