Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Labo darbu maratons Daugavpils Būvniecības tehnikumā

29.03.2018
 

Tuvojoties Latvijas simtgadei, Daugavpils Būvniecības tehnikuma darbinieki un izglītojamie veic daudz labu darbu, kuri ir vērsti uz tehnikuma apkārtējas vides sakārtošanu, labdarības akcijas Daugavpils 1. speciālajā pamatskolā u.c. Tehnikuma izglītojamie noteica labo darbu veikšanas prioritātes, kuras var sadalīt divos virzienos: kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, sakopšana un putnu būrīšu izgatavošana, suņu un kaķu barības vākšanā dzīvnieku patversmei.
Baznīcu un sakrālo vietu sakopšana ir svarīga, lai justos piederīgi garīgajam mantojumam, jo bez tā cilvēks zaudē savas saknes. Palīdzot dzīvniekiem un putniem mācām būt atbildīgiem, un līdzpārdzīvot tiem, kuri vājāki un nespēj  palīdzēt sev paši.
Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikla izglītības iestādēs “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Daugavpils Būvniecības tehnikuma skolotāji un izglītojamie jau ir paveikuši šādus Labos darbus:

  • Suņu un kaķu barības vākšanas dzīvnieku patversmei akcijā piedalījās grupas 02a un 1-02 (autodiagnostiķi) - gr. audzinātāja Viktorija Kundziņa - Ruža, 1-04 un 04a (arhitektūras tehniķi), 1-33 (ceļu būvtehiķi), 2-02 (autodiagnostiķi) - gr. audzinātāja Ilona Kiruka, 3-04 (arhitektūras tehniķi) un 3-33 (ceļu būvtehniķi) - gr. audzinātāja Tatjana Ivanova, 0-15 (apdares darbu tehniķi) - gr. audzinātāja Sņežana Sušinska, 3-02 (autodiagnostiķi) – gr. audzinātāja – Natālija Nagle un 4-02 (autodiagnostiķi) - gr. audzinātāja – Ināra Simanoviča. Tika savākti 57 kg barības un ziedots mīksts materiāls dzīvnieku guļvietām.
  • Pēc Būvniecības nodaļas iniciatīvas tika izgatavoti 50 putnu būrīši ( grupas  1-15 - gr. audzinātāja Alevtina Bogdanova, 2-15 - gr. audzinātāja Inna Koluža, 3-15  -  gr. audzinātāja Ludmila Bogačova, audzēkņi)
  • Višķu baznīcas telpas sakārtošanā piedalījās 02a (autodiagnostiki)  grupas audzēkņi - gr. audzinātāja Viktorija Kundziņa - Ruža, un Daugavpils Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas sakopšanā piedalījās 1-33 (ceļu būvtehniķi) grupas audzēkņi - gr. audzinātāja Ilona Kiruka; plānojam sakārtot arī Marijas pasludināšanas dienas un Svētā Nikolaja vecticībnieku baznīcas apkārtni, Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīcas apkārtni un Daugavpils Sv. Pētera un Pāvila pareizticīgo baznīcas apkārtni
  • Novembrī notika labdarības akcija – Daugavpils 1. speciālās pamatskolas bērniem ar īpašām vajadzībām tika dāvinātas burtnīcas ar “Latvijai – simts” simboliku. Akcijā piedalījās grupa 1-03 (interjera noformētājs) - gr. audzinātāja Natālija Andrejeva.
  • Grupa 2-33 (ceļu būvtehniki), grupas audzinātājas Ingas Pujates vadībā, tika sakopta tehnikuma teritorija, savākti simts maisi ar atkritumiem.
  • Inženierkomunikāciju tehniķi savāca 130 izlietotās pirkstiņu batarejas (grupa 3-23 un grupa 1-23  - gr. audzinātāja Lija Gladeviča).
  • Daugavpils Būvniecības tehnikuma ceļu būvtehniķu nodaļas izglītojamie izveidoja uzrakstu  “Latvijai – simts” no bruģakmens pēc nodaļas vadītājas Ingas Pujates iniciatīvas.
  • Pēc Daugavpils Būvniecības tehnikuma pašpārvaldes iniciatīvas tika izveidots video sveiciens no visām nodaļām  “Latvijai simts”.
  • Savāktas otrreizējai pārstrādei 1,5 tonnas makulatūras. Makulatūras vākšanā piedalījās grupas 1-03 (interjera noformētāji) - gr. audzinātāja Natālija Andrejeva, 2-03 (interjera noformētāji) - gr. audzinātāja Valentīna Siņakova, 2-04 (arhitektūras tehniķi) gr. audzinātāja – Natālija Golubeva, 2-02 (autodiagnostiķi) - gr. audzinātāja Ilona Kiruka, 2-15 (apdares darbu tehniķi) –  gr. audzinātāja Inna Koluža,  1-15 (apdares darbu tehniķi) –  gr. audzinātāja Alevtina Bogdanova, 3-15 - gr. audzinātāja Ludmila Bogačova, audzēkņi.
  • Visvairāk makulatūras savāca 1-02 (autodiagnostiķi) - gr. audzinātāja Viktorija Kundziņa - Ruža  un 4-15 (apdares darbu tehniķi) - gr. audzinātāja Nataļja Apanoviča,  izglītojamie. Šo grupu audzēkņi savāca 410 kg un 390 kg makulatūras.
Labo darbu maratons tiks turpināts. Mēs ceram piedalīties Labo darbu festivālā, kurš notiks šī gada 12.oktobrī Rēzeknē, kurā dalīsiemies savā pieredzē un uzzināsim, kādus labos darbus ir paveikuši citi. 

Fotogalerija

Sagatavoja audzināšanas daļas vadītāja Nataļja Leončuka. « atpakaļ