Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Pirmais Betonēšanas tehniķu izlaidums

09.03.2018
  2018. gada 2. martā notika grupas 08/ESF „Betonēšanas tehniķis” kvalifikācijas eksāmens, kurš sastāvēja no teorētiskās un praktiskās daļas. Tas bija ļoti nopietns pārbaudījums gan izglītojamajiem, gan profesionālās izglītības skolotājiem, jo programma tiek īstenota tikai pirmo gadu. Visi izglītojamie pārbaudījumu nokārtoja sekmīgi.
Aptaujājot izglītojamos, teorētiskā eksāmena daļa bija sarežģītāka nekā praktiskā, jo nācās risināt testus, veidot rasējumu, analizēt to un vadoties pēc tā, veidot tāmi. Praktiskajā eksāmena daļā katram bija individuāli jāveic savs uzdevums. Praktiskās daļas beigās, trīs pieaicinātie komisijas locekļi novērtēja mūsu izglītojamo izpildītos darbus. Visi tika novērtēti sekmīgi, bet bija arī dažas piezīmes, kuras mūsu izglītojamie pieņēma kā padomus savai profesionālajai izaugsmei.

Fotogalerija


2018. gada 6. martā plkst. 12.00 Daugavpils Būvniecības tehnikuma telpās notika grupas 08/ESF “Betonēšanas tehniķis” (programma „Būvdarbi”, apmācības periods no 09.01.2017. līdz 02.03.2018.) pavasara izlaidums Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001, ietvaros uz kuru absolventi ieradās sava grupas audzinātāja Edgara Ļehova un grupas meistara Sergeja Lukjanska pavadībā.
Izskanot Latvijas valsts himnai absolventus un klātesošos uzrunāja Daugavpils Būvniecības direktore Ināra Ostrovska. Direktore savā uzrunā uzsvēra, ka pateicoties Eiropas Savienības līdzekļiem, absolventiem tika dota iespēja iegūt šo ļoti pieprasīto kvalifikāciju, jo gan mūsu pilsētā, gan valstī, ir maz šīs profesijas pārstāvju. Kā kvalificēti speciālisti, absolventi noteikti atradīs labi apmaksājamu darbu ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā, bet, protams, labāk būtu mājās – Latvijā!
Absolventiem izsniedza valsts atzītu diplomu par kvalifikācijas iegūšanu, pateicības rakstus par labām un izcilām sekmēm mācībās un ziedus no Daugavpils Būvniecības tehnikuma. Pēc diplomu izsniegšanas, vārds tika dots klases audzinātajam Edgaram Ļehovam un grupas meistaram Sergejam Lukjanskim, kuri apsveica visus absolventus, novēlot veiksmi un neatlaidību mērķu sasniegšanā profesionālajā jomā.
Absolventi izteica pateicību visiem pedagogiem, administrācijai un direktorei, pasniedzot skaistus ziedus. Izlaiduma noslēgumā, visi nofotografējās kopbildei un tika uzaicināti baudīt garšīgas uzkodas ar kafiju konferenču zālē. Par muzikālo sniegumu, visa izlaiduma garumā, jāpateicas ieskaņošanas iekārtu operatoram Gatim Preitāgam, interešu izglītības skolotājai Ilonai Kirukai un Daugavpils Būvniecības tehnikuma vokālajam ansamblim “Celtnieks”.

Fotogalerija


Sagatavoja Stratēģiskās attīstības un projektu daļas projektu asistents Ēriks Trantovskis
« atpakaļ