Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Neformālās izglītības programmas pirmais izlaidums pieaugušajiem

20.02.2018
 

2018.gada 17.februārī notika Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros īstenojamās neformālās izglītības programmas pirmais izlaidums pieaugušajiem.
Projekta ietvaros tika īstenota neformālā 80 stundu garā izglītības programma “3D Max ar priekšzināšanām”, kuru absolvēja 6 nodarbinātās personas. Šīs programmas ietvaros nodarbinātām personām tika piedāvāts paaugstināt darba efektivitāti ar jaunām metodēm un paņēmieniem 3D Max modelēšanas un vizualizācijas programmā.
Grupas SAM841-01 izglītojamajiem bija iespēja modelēt objektus ar dažādu detalizācijas pakāpi un veidot reālistiskus materiālus. Apgūstot šo neformālo izglītības programmu nodarbinātām personām tika sniegta iespēja paaugstināt savas prasmes, ar kurām ir iespējams ātri un kvalitatīvi izstrādāt arhitektūras un interjera projektu vizualizāciju.
Minētā projekta ietvaros tas bija pirmais izlaidums un programmu absolvēja 6 pretendenti. Pateicamies par sadarbību un novēlam jaunus panākumus.

Fotogalerija

SAM 8.4.1. Projekta koordinatore
Direktores vietniece profesionālās izglītības jomā Oksana Soročina

« atpakaļ