Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Latvijas Lielo pilsētu izglītības pārvalžu vadītāju vizīte

08.12.2017
 

Divu dienu garumā vizītē Daugavpilī viesojās Latvijas Lielo pilsētu izglītības pārvalžu vadītāji: no Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Rēzeknes, Rīgas, Valmieras un Ventspils. Vizīte tika ieplānota kā sadarbības veidošana un attīstība Latvijas Lielo pilsētu asociācijas ietvaros, tās laikā tika apmeklēta Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola” un Daugavpils Būvniecības tehnikums u.c. nozīmīgas kultūras un izglītības iestādes.

Vizītes laikā Daugavpils Būvniecības tehnikumā delegācija iepazinās ar tehnikuma nodaļām. Nodaļu vadītāji pastāstīja par iegūstamajām profesijām, par audzēkņu ieinteresētību jaunās specialitātes apguvē, kā arī par grūtībām, kuras ir jāpārvar gan izglītojamajiem, gan pedagogiem darbā ar jauniešiem. Vadītāji ar lielu interesi Būvniecības nodaļā izpētīja dažādus apdares darbu veidus, izzināja to veidošanas specifiku. Ar aizrautību uzklausīja Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nodaļas vadītāja N.Buļa izsmeļošu stāstījumu par Inženierkomunikāciju tehniķa kā speciālista nozīmi ikdienas dzīvē, par tām prasmēm un zināšanām, kuras izglītojamie pakāpeniski iegūst mācību laikā un veido sevi par kvalificētiem profesionāļiem.

Izglītības pārvalžu vadītāji, apskatot audzēkņu dzīves apstākļus dienesta viesnīcā, atzinīgi novērtēja patīkamo estētisko vidi un nodrošinātus dzīves apstākļus, kādi tiek piedāvāti visiem viesnīcas audzēkņiem: aprīkotu virtuvi, atpūtas telpu, pasākumus brīvā laika organizētai plānošanai.

Noslēgumā notika diskusija, kurā aktīvi piedalījās tehnikuma direktore Ināra Ostrovska. Vadītāji izteica savu viedokli par jauno izglītības modeļa projektu, par to, kādu viņi redz 21.gadsimta skolu, tās skolēnus. Visi atzina, ka izglītības kvalitātes celšana ir būtiska Latvijas attīstībai, kā arī, to, ka Latvijā profesionālās izglītības prestižs ir cēlies.

 

Sagatavoja: Jolanta Savvina

Informācijas un metodiskā centra vadītāja

« atpakaļ