Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Konference "Jauno speciālistu kompetences siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju jomā"

30.11.2017
 
 

Konference “Jauno speciālistu kompetences

siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju jomā”

Jātnieku ielā 87, Daugavpils

2017.gada 6.decembrī

Programma

Konferences moderators:

Informācijas un metodiskā centra vadītāja Jolanta Savvina

10.00 – 10.30


Konferences dalībnieku reģistrācija

Kafijas pauze
 

Konferenču zāle

10.30 – 10.35


Konferences atklāšanas uzruna

Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktore

Ināra Ostrovska

Aktu zāle

 

10.35 – 10.50


Latvijas Būvnieku asociācijas prezidenta

Normunda Grīnberga uzruna
 

10.50 – 11.10


AHK pieredze darba vidē balstītu mācību ieviešanā Latvijā"

AHK projekta vadītāja profesionālās izglītības jautājumos Egita Proveja
 

11.10 – 11.20

10 min. jautājumiem un atbildēm

11.20 – 11.40


Studiju programma "Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija" mūsdienu informācijas vidē

Biedrības “Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” priekšsēdētājs Egils Dzelzītis
 

11.40 – 12.00


Ziņojums par sertifikācijas aktualitātēm

LSGŪTIS Būvprakses sertifikācijas centra vadītājs
 

12.00 – 12.10

10 min. jautājumiem un atbildēm

12.00 – 12.15


ESF projekts „Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”

Latvijas darba devēju konfederācija, Latgales reģiona koordinators Juris Guntis Vjakse
 

12.15 – 12.45

Pusdienas

Tehnikuma ēdnīca

12.45 – 13.00


Ūdenssaimniecības uzņēmumu attīstības aktualitātes un prioritātes personāla vadības jomā

SIA Daugavpils ūdens komercdirektors

Aleksejs Semjonovs
 

Aktu zāle

 

13.00 – 13.15


Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumapgādes sistēmu apkalpošana

SIA DDZKSU Siltumenerģētikas tehniķis

Sergejs Zaharovs
 

13.15 – 13.25

10 min. jautājumiem un atbildēm

Aktu zāle

 

 

 

13.25 – 13.45


“Darba tirgus situācijas raksturojums un aģentūras piedāvātie pakalpojumi

Nodarbinātības Valsts aģentūras ESF projekta "Jauniešu garantijas" karjeras konsultants Vitālijs Filipskis
 

14.00 – 14.15


Profesionālās izglītības programmas “Inženierkomunikāciju tehniķis” īstenošana Daugavpils Būvniecības tehnikumā

Daugavpils Būvniecības trehnikums
 

14.15 – 14.30

Diskusija

 

« atpakaļ