Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Aktuālu jautājumu risināšana psiholoģijas nedēļā

16.10.2017

Psiholoģijas nedēļas pasākumi dažādās Latvijas vietās notiek laika posmā no  6. līdz 14. oktobrim un tiem ir vairākas tēmas. Psihologa galvenais uzdevums ir palīdzēt cilvēkam labāk orientēties sarežģītās dzīves situācijās un rast no tām izeju, nodarboties ne tikai ar negatīvu cēloņu radīto seku novēršanu, bet jau laikus pamanīt neveselīgu tendenču vai kādas problēmas veidošanos.

Dažkārt katram nākas saskarties ar dzīves problēmām, kad profesionāla psihologa konsultācija varētu sniegt nepieciešamo atbalstu. Arī cilvēkiem, kas ir veiksmīgi gan profesionālajā, gan personīgajā dzīvē, nereti ir vajadzība atbrīvoties no stresa un spriedzes. Psihologa darbs tehnikumā palīdz jauniešiem novērst dažādas grūtības un labāk izprast pašam sevi.

Daugavpils Būvniecības tehnikumā psiholoģijas dienu pasākumos tika apskatīti un risināti aktuāli jautājumi:
o   pašmotivācija un mācību motivācija;
o   adaptācijas grūtības parvarēšana;
o   preventīvā nodarbība ar Daugavpils pašvaldības policijas pārstāvjiem (mērķis: sniegt informāciju par likumu pārkāpumu cēloņiem un atbildību);
o   saskarsmes īpatnības grupā (nirgāšanas profilākse audzēkņu vidū);
o   dusmu kontroles stratēģijas.

Tehnikuma bibliotēkā tika izveidota izstāde „Psiholoģija mums”, kas iepazīstināja ar literatūras klāstu par jautājumiem psiholoģijā.
Nedēļas pasākumos aktīvi iesaistījās izglītojamo grupas 2-23, 3-02, 3-23, 1-23, 1-33, 1-15, 1-03 un IPĪV “Dagda” izglītojamie. Liels PALDIES par sadarbību J.Sokolovai!

Fotogalerija


Sagatavoja: Jurijs Stičinskis
tehnikuma psihologs 

« atpakaļ