Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Jaunas iespējas sadarbībā ar Polockas Valsts universitāti

09.12.2016
  2016. gada 7.–8. decembrī Polockas Valsts Universitātē ar darba vizīti ieradās Daugavpils Būvniecības tehnikuma pārstāvji – direktore Ināra Ostrovska un stratēģiskās attīstības un projektu daļas vadītāja Irīna Bakša.
Pirmā vizītes diena pagāja ļoti produktīvi. Tehnikuma pārstāvji iepazinušies ar vecākās Baltkrievijas Universitātes izglītības procesiem un materiāli - tehnisko bāzi, kā arī norisinājās tikšanās ar inženierbūvniecības, inženiertehnoloģiskās, autotransporta un mašīnbūves fakultātes dekāniem un lektoriem.
Inženierbūvniecības fakultātē tehnikuma pārstāvji iepazinušies ar tās dekānu Aleksandru Bakatoviču un ar sekojošām specialitātēm kā arhitektūra, ģeodēzija, dizains, būvniecība un civilā celtniecība. Ekskursija turpinājumā pārstāvji no Latvijas apmeklēja inženiertehnoloģijas fakultāti, kas ir viena no vecākajām universitātes fakultātēm. Fakultātes dekāns Andrejs Kulbejs sniedza informāciju par savu fakultāti.  Fakultāte uzsāka savu darbību 1971. gadā, un ir vadošā fakultāte Baltkrievijā, kas nodarbojas ar inženieru kadru sagatavošanu priekš gāzes un naftas ķīmijas rūpniecības.
Ekskursijas nobeigumā, tehnikuma pārstāvji iepazinās ar autotransporta un mašīnbūves fakultātes dekānu Aleksandru Dudanu. Sarunas laikā viņš pastāstīja par to, ka 40 gadu laikā fakultāti absolvēja vairāk nekā 3000 studentu, tādās specialitātēs kā autoserviss, tehniskā automobiļa ekspluatācija un tehnoloģiju mašīnbūve.
Apkopojot visu iepriekš minēto, 7. decembrī, tehnikuma pārstāvji apmeklēja ne tikai teorētiskās nodarbības, kuras notiek fakultātēs, bet arī bija iespēja apmeklēt darbnīcas. Katras fakultātes dekāns ar lepnumu parādīja savas darbnīcas materiāli tehnisko bāzi.
Nākamajā dienā (8. decembrī) Ināra Ostrovska un Irīna Bakša tikās ar universitātes vadību: pirmais prorektors – Svetlana Vegera, akadēmisko apmācību prorektors – Deniss Duks, starptautisko sakaru nodaļas vadītājs – Sergejs Peškuns, lai apspriestu iespējamās sadarbības perspektīvas saistībā ar pieredzes apmaiņu starp pasniedzējiem un izglītojamajiem, nākotnes inženieru sagatavošanu un kopīgu projektu īstenošanu.
Visi klātesošie saprata, ka, kļūstot par sadarbības partneriem, abu mācību iestāžu pasniedzēji paaugstinās savu kvalifikāciju, kā arī attīstīsies zinātnisko pētījumu tehnisko zināšanu sfērā, izstrādājot metodisko materiālu un mācību līdzekļus. Sadarbība veicinās profesionālo speciālistu sagatavošanu, izglītības integrāciju un savstarpēji izdevīgo attiecību attīstību starp mācību iestādēm un pozitīvu rezultātu starptautiskajā līmenī.
Izmantojot esošas un ES Struktūrfondu piesaistītas finanses, organizatoriskus resursus un citas iespējas, mācību iestādes apvienos savus spēkus kopīgo pasākumu rīkošanai: kopīga mācību programmu izstrāde, zinātnisko pētījumu (semināru) un radošo darbnīcu rīkošana ar inovatīvo tehnoloģiju un „klasiskās skolas” izmantošanu, un speciālistu konsultācijas, mobilitātes un inovatīvo formu mijiedarbības attīstība, kā arī profesionālās izglītības integrācijas īstenošana.
Profesionālās vizītes noslēgumā direktore Ināra Ostrovska dālijās ar saviem iespaidiem kā arī izteica savas domas par nākotnes plāniem un uzdevumiem saistībā ar sadarbību starp divām mācību iestādēm: “Mūsu vizītes mērķis ir ļoti draudzīgs. Pirmkārt, mēs cenšamies atrast sadarbības punktus starp mūsu mācību iestādēm. Polockas Valsts Universitātē ir daudz būvniecības un autotransporta specializāciju. Mūsu tehnikums gatavo nākotnes auto elektriķus (auto diagnostiķus), šogad mācības uzsāka 881 students 63 mācību grupās. Savukārt Polockas Valsts Universitāte tiek orientēta uz speciālistu sagatavošanu inženieru profilā. Mēs, kā moderna un mūsdienīga mācību iestāde būvniecības un civilās celtniecības jomā, vēlamies savā mācību iestādē redzēt profesionālās izglītības skolotājus - inženierus. Pamatojoties uz iepriekš minēto, mums ir ideja īstenot kopīgus projektus. Man liekas, ka tie būtu ļoti interesanti un profesionāli projekti, kas savienotu kopīgus spēkus un iemaņas.
Otrkārt, tikšanās laikā ar dažu fakultāšu dekāniem, mums tika dota iespēja iepazīties ar Polockas Valsts Universitātes materiāli tehnisko bāzi, izglītības procesiem un mācību metodiku. I.Ostrovska domā, ka kopīgi ar Polockas Valsts Universitāti, varētu organizēt pieredzes apmaiņu starp pasniedzējiem un, protams, studentiem un mūsu izglītojamajiem.
Treškārt, direktore atzīmēja, ka mēs esam kaimiņi un mums ir kopīgi virzieni un viens mērķis – Profesionālā Izglītība.
Tikšanās rezultātā, Daugavpils Būvniecības tehnikuma pārstāvji vienojās par pirmo kopīgo darbu – liela Eiropas projekta izveidi, kas satur mērķus un uzdevumus, kurus mums jāsāk risināt jau tuvākajā laikā.
Pēc I.Ostrovskas teiktā, ir izveidojies ļoti labs priekšstats par Polockas Valsts Universitāti, šeit mācās daudz studentu, kas nākotnē kļūs par inženieriem.     Diemžēl, dotajā brīdī, Latvijā katastrofiski nepietiek tāda profila speciālistu, tāpēc viens no galvenajiem mērķiem, ir papildināt augsti kvalificētu inženieru skaitu Latvijā. Pēc pēdējiem rādītājiem, Latvijā nepietiek aptuveni 10 000 inženieru un iemesli tam ir vairāki: paaudzes maiņa, studentu starptautiskā mobilitāte un citi. Liels daudzums Latvijas firmu atrodas Rietumeiropas valstīs, tāpēc liels kadru daudzums paliek tur. Tādā veidā, projekts ar Polockas Valsts Universitāti var kļūt par pirmo soli profesionālai nākotnes inženieru attīstībai. Mums ir laba materiāli tehniska bāze, taču mums nepieciešami jauni un svaigi prāti, lai demonstrētu visas iespējamās perspektīvas saistībā ar būvniecību un civilo celtniecību.
Mēs ļoti ceram uz auglīgu un ražīgu sadarbību ar Polockas Valsts Universitāti!

Fotogalerija
Stratēģiskās attīstības un projektu daļa « atpakaļ