Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Labdarības akcija Daugavpils Svētā Pētera un Pāvila pareizticīgo draudzes baznīcā

25.05.2017
   24.maijā labdarības akcijas ietvaros 2-15 grupas izglītojamie Kristina Pankratova, Igors Sokolos, Jevgeņijs Volosovs kopā ar Būvniecības nodaļas skolotāju Nataļju Apanoviču veica apdares darbus Daugavpils Svētā Pētera un Pāvila pareizticīgo draudzes baznīcas ieejā. Dažas dienas pirms skolotāja Faina Oļehnoviča veica mērījumus un nepieciešamo materiālu aprēķinus. Darbu sākumā izglītojamie noņēma iepriekš uzklāto krāsas slāni, pēc tam tika veikti slīpēšanas, gruntēšanas un krāsošanas darbi. Darbu noslēgumā ieeja baznīcā izskatījās kā jauna! Mācītājs Andrejs pateicās par izglītojamo un skolotāju labdarību un ieguldīto darbu.

FotogalerijaSagatavoja: Nataļja Apanoviča

profesionālās izglītības skolotāja

 

Daugavpils svēto Pētera un Pāvila pareizticīgo draudzes baznīcas vēsture

Līdz 1.pasaules karam 1 km attālumā no Vecās Forštates mežā, artilērijas poligona teritorijā, atradās sena koka baznīca, kas bija veltīta Sv. Nikolaja Brīnumdarītāja godam. Līdzās tai atradās kapela. Dievnamā regulāri notika dievkalpojumi, un Vecās Forštates pareizticīgie apmeklēja šo baznīcu, kurā vienmēr dziedāja artilēristu koris. 1917. – 1919.g. Sv. Nikolaja baznīca bija atstāta likteņa varā: grīda un jumts tika izlietots malkā, logi tika izsisti, daudzas ikonas tika sabojātas un sašautas, vērtīgākās – nolaupītas.

20.gs. 20. gadu sākumā pareizticīgajiem radās doma glābt to, kas bija palicis pāri no baznīcas, un pārcelt atlikušās detaļas uz Veco Forštati un atvērt dievnamu. Idejas iniciatori ar M. Kaufmanu priekšgalā 1921.gadā lūdza Kara ministru atļaut pārvest izpostīto dievnamu uz Jauno Foršatati. Drīz vien tika saņemta atļauja. Lai dievnamu pārņemtu no militārā resora, 1922.gadā tika izveidota celtniecības komiteja, kurā iesaistījās Vecās Forštates pareizticīgie. 

1923.gada oktobrī baznīcas detaļas jau bija pārvestas uz Veco Forštati un saliktas šim nolūkam uzceltajā šķūnī. Pēc tam komiteja sastādīja plānus un tāmi jauna dievnama celtniecībai. Drīz vien atvestie materiāli tika savesti kārtībā un papildināti ar jauniem (Daugavpils pareizticīgo kapsētu padome baznīcas celtniecībai piešķīra 25 baļķus), tika iekārtots baznīcas celtniecības laukums un iestādīti 50 jauni kociņi.

Vienlaikus komiteja ieguldīja milzīgu darbu, lai iegūtu papildus līdzekļus: organizēja labdarības vakarus, rīkoja garīgās mūzikas koncertus u.c. Tādejādi ziedojumos tika savākti 4248 lati un 96 santīmi. 300 latus piešķīra Baznīcas Sinode. 1929.gadā tika uzsākta baznīcas fundamenta būve. Baznīcas celtniecības darbi, kurus uzraudzīja tehniķis I. Fjodorovs, tika pabeigti 1934.gada augustā. 16.septembrī tēvs Mihails (Pētersons) dievnamu iesvētīja svēto apustuļu Pētera un Pāvila godam.  

Gadiem ritot, dievnams, kas bija darināts no baļķiem, novecoja. Bija nepieciešama tā rekonstrukcija un paplašināšana. Taču līdzekļu šā mērķa īstenošanai nebija. Draudzes loceklis Valērijs Orazumovs un viņa dēls Sergejs Obrazumovs uzrakstīja projektu un piedalījās Turisma attīstības valsts aģentūras rīkotajā konkursā „Sakrālā tūrisma objektu infrastruktūras attīstība”, kuram līdzekļus piešķīra Eiropas Savienība. Dievnama renovācijai tika piešķirti 9600 lati. 300 Ls tika saņemti no Baznīcas Eparhijas. Taču līdzekļu apjoms bija nepietiekams. 2003.gada decembra sākumā bija iecerēts uzsākt celtniecības darbus. Dievnama rekonstrukcijas darbu īstenošanai atsaucās ziedotāji. 2006. gadā, lai iegūtu līdzekļus, tika organizēts labdarības koncerts, kurā piedalījās arī Latvijas Nacionālās operas solisti Ilona Bagele un Samsons Izjumovs. Labdarības koncerti kļuva par tradīciju. Beidzot celtniecības darbu lielākā daļa tika pabeigta. Dievnama platība palielinājās gandrīz trīs reizes. 2008.gada 12. jūlijā dievnamam tika uzcelti jauni kupoli. 2012.gadā tika iesvētīts zvanu tornis un krusti.

Informācija sagatavota, izmantojot www.apostoli.lv resursus.

Audzināšanas daļas vadītāja Natalja Leončuka

« atpakaļ