Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Noslēgts sadarbības līgums ar Polockas Valsts universitāti

05.04.2017
  2017.gada 5.aprīlī piedaloties Baltkrievijas ģenerālkonsulam Daugavpilī Vladimiram Kļimovam, Daugavpils Būvniecības tehnikumā, tika noslēgts starptautisks sadarbības līgums starp divām mācību iestādēm: Profesionālās izglītības kompetences centru “Daugavpils Būvniecības tehnikums” un Polockas Valsts universitāti. Sadarbības līgumu no Daugavpils Būvniecības tehnikuma puses parakstīja direktore Ināra Ostrovska un no  Polockas Valsts Universitātes puses universitātes mācību daļas prorektors Deniss Duks.
Viesojoties tehnikumā, sadarbības partneri no Baltkrievijas iepazinās ar tehnikuma nodaļām, realizējamajām izglītības programmām, materiāli tehnisko bāzi, mācību procesa organizāciju. Sadarbības partneri no Polockas Valsts universitātes atzīmēja, ka Daugavpils Būvniecības tehnikumā ir laba, mūsdienīga materiālā bāze, kas dod iespēju sagatavot augsti kvalificētus speciālistus darba tirgum būvniecības un metālapstrādes nozarē.
Daugavpils Būvniecības tehnikumā notika seminārs, kurā Būvniecības nodaļas vadītājs A.Boginskis, Ceļu būves nodaļas vadītāja I.Pujate, Autotransporta nodaļas vadītājs K.Sarans prezentēja savas nodaļas, izstāstot par nodaļu darbību, sasniegumiem un tālākajiem attīstības plāniem. Izveidojās atklātā diskusiju ar Polockas Valsts universitātes mācībspēkiem: Inženierbūvniecības fakultātes dekānu A.Bakatoviču, Mašīnbūves un autotransporta fakultātes dekānu A.Dudanu un Starptautisko projektu koordinatoru A.Andrijevski par iespējamajiem sadarbības plāniem, kurus iecerēts uzsākt jau tuvākajā laikā.
Mācību iestādes ir ieinteresētas abpusējai sadarbībai starptautiskā līmenī, kas ļaus attīstīt profesionālo izglītību savu kompetenču robežās. Tiek plānots rīkot seminārus, radošās darbnīcas, kurās tiek izmantotas inovatīvas tehnoloģijas, savstarpēja pedagogu, audzēkņu un studentu pieredzes apmaiņa. Polockas Valsts universitāte tehnikuma izglītojamajiem piedāvā iespēju turpināt izglītību augstāka līmenī, kad tehniķi var iegūt inženiera izglītību.
Universitātes mācībspēki piedāvāja iespēju kopīgi izstrādāt mācību metodiskus līdzekļus, kas paaugstinātu gan izglītojamo, gan skolotāju zināšanas un kompetences.
Partneri ir pārliecināti, ka aizsāktā sadarbība profesionālās un augstākās  izglītības līmenī veicinās kvalificētu speciālistu sagatavošanu un sniegs pozitīvus rezultātus sadarbības attīstībai starptautiskā līmenī.

Fotogalerija

 

 

Sagatavoja: Jolanta Savvina

Informācijas un metodiskā centra vadītāja

« atpakaļ