Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Konference „Metālapstrādes nozares tendences un izaicinājumi profesionālajā izglītībā”

28.02.2017
 

28.februārī Daugavpils Būvniecības tehnikumā notika konference, kas veltīta Metālapstrādes nozares tendencēm un izaicinājumiem profesionālajā izglītībā. Konferences mērķis: tiekoties ar metālapstrādes un mašīnbūves nozares speciālistiem, pārrunāt un risināt profesionālās izglītības attīstības iespējas metālapstrādes nozarē, izskatīt problēmu loku, un rast to iespējamos risinājumus.

Konferenci atklājot, tās dalībniekus sveica tehnikuma direktore, un uzsvēra, ka Daugavpils Būvniecības tehnikumā metālapstrādes nozares izglītības programmas ir ļoti pieprasītas un pēdējā laikā uz lokmetinātajiem un gāzmetinātājiem ir konkurss, tas nozīmē, ka šīs profesijas ir nepieciešamas darba tirgū. Notiek arī ir sadarbība ar Valsts nodarbinātības aģentūru, kuras rezultātā tiek realizēta bezdarbnieku apmācība metālapstrādes nozares profesijās.

Konferencē ar tēmu: Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas aktualitātes Latvijā uzstājās MASOC Valdes priekšsēdētājs Andris Sekacis.  Savā ziņojumā A.Sekacis runāja par to, ka metālapstrāde un mašīnbūve ir viena no vadošajām rūpniecības nozarēm Latvijā. Tā ir nozare, kas eksportē ap 78% no saražotā apjoma uz vairāk nekā 100 pasaules valstīm, apgādā ar produktiem, izejvielām, tehnoloģijām, aprīkojumu visas pārējās tautsaimniecības nozares. Tika runāts arī par nozares attīstības problēmām

likumdošanas un nodokļu jomā, kā arī par to, kā risināt problēmu ar speciālistu trūkumu uzņēmumā.

Par tēmu Darba vidē balstītu mācību īstenošana. 8.5.1.SAM atbalstāmās darbības runāja LDDK Nozares koordinators darba vidē balstītu mācību īstenošanā Andis Lejiņš un Enerģētikas nozares koordinators Māris Kalniņš. 

Referenti uzsvēra, ka projekta mērķis ir palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs. Tas rezultātā dotu iespēju izglītojamajiem mācību laikā praktizēties noteiktā uzņēmumā, iepazīt darba vidi un tuvāk noteiktu profesiju.

Par Metālapstrādes nozares attīstības tendencēm Daugavpilī stāstīja Daugavpils Domes Attīstības departamenta, Biznesa attīstības nodaļas vadītājs Vladimirs Nadeždins, kas visus klātesošos iepazīstināja ar Metālapstrādes un mašīnbūves nozares uzņēmumiem Daugavpilī. 

Nodarbinātības Valsts aģentūras Daugavpils filiāles Karjeras konsultants Vitālijs Filipskis izstāstīja par piedāvājumiem darba tirgū Daugavpilī tieši Metālapstrādes nozarē, par projektiem, kas tiek piedāvāti noteiktas grupas pārstāvjiem darba meklējumos. 

Par darba tirgū nepieciešamajām  “soft”  prasmēm runāja VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Karjeras atbalsta nodaļas eksperte Daiga Udrase, uzsverot mīksto prasmju nepieciešamību sadarbojoties ar citiem cilvēkiem darba vietā.

Konferencē piedalījās arī uzņēmumu pārstāvji: SIA "BM INDUSTRIAL", SIA Biolars, SIA Serpantīns, SIA AGA, kas no uzņēmēju viedokļa runāja par darbaspēku, kas ir nepieciešams, par problēmām ar kurām saskaras un to risinājumiem.

Konferences noslēgumā runāja Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas pārstāvji, iepazīstinot visus ar iespēju mācīties un iegūt augstāko izglītību.

Divu dienu garumā, 27. un 28.februārī  darbojās MASOC tehnobuss, notika nodarbības, kuras apmeklēja gan tehnikuma izglītojamie, gan arī skolu skolēni iepazīstot tuvāk inženierzinātnes metālapstrādes nozarē, kopumā 162 jaunieši un skolotāji. Īpaši liela interese tehnobusa nodarbībās bija vērojama no vispārizglītojošo skolu skolēniem. Priecājamies, ka konferencē kā klausītāji piedalījās arī pedagogi – karjeras konsultanti no vispārizglītojošajām skolām, kas skolu jaunatni varēs informēt par iespējām apgūt metālapstrādes nozares profesijas dažādās mācību iestādēs. 

FotogalerijaSagatavoja: Jolanta Savvina

Informācijas un metodiskā centra vadītāja« atpakaļ