Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Tehnikuma izglītojamie apgūst uzņēmējdarbības prasmes

09.02.2017
  2-04. gr. izglītojamie V. Pipčenko un V.Cmokova apmeklēja Jauno uzņēmēju skolas organizēto semināru ciklu - “Personības attīstība kā veiksmīga biznesa pamats”,”Pirmās darba pieredzes loma nākotnes karjerā”,”Brīvprātīgais darbs. Vasaras nodarbinātības iespējas”, “Vēlies kļūt par uzņēmēju? Kas ir uzņēmējdarbība?”,  kuru organizēja Daugavpils Universitāte un Latgales Uzņēmējdarbības centrs 2016. gada decembrī un 2017.gada janvārī.

Izglītojamie piedaloties seminārā varēja plašāk iepazīties ar  iespēju kļūt par uzņēmēju, novērtēt savas spējas biznesa pasaulē, kas prasa daudz zināšanu. Jebkuras uzņēmējdarbības pamatā ir personīgās intereses, kuras realizējot, neapzināti tiek apmierinātas sabiedrības vajadzības. Seminārā tika likts uzsvars arī uz īpašo domāšanas un dzīves veidu, netradicionālo risinājumu meklēšanu, jo jebkura biznesa ideju var realizēt tikai tad, ja cilvēkam ir atbilstošas zināšanas, spējas un prasmes. Uzņēmēja amatu nevar iemācīties, uzņēmējs ir persona, kurai bez zināšanām, spējām uzņemties atbildību un risku ir jābūt mērķtiecīgam, apveltītam ar gribasspēku,  elastīgam un pastāvīgi apgūt un papildināt profesionālās zināšanas. Seminārā izglītojamie iepazinās ar uzņēmēja morālajām īpašībām un vispārējo kultūras līmeni. Tehnikumā iegūtās teorētiskās zināšanas varēja pielietot praktiski darbojoties seminārā ar augstskolas docētājiem un uzņēmējiem praktiķiem.
Ņemot vērā Eiropas Savienības līmeņa dažādus dokumentus, gan arī Nacionālā attīstības plāna nostādnes, ir ļoti svarīgi uzņēmējdarbības attīstības jautājumi, kā arī jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā. Jauniešu bezdarbs ir aktuāla problēma Latvijā. Šī semināra mērķis bija  iedrošināt jauniešus uzņemties atbildību, saskatīt biznesa ideju, riskēt, bet galvenais – darīt!Sagatavoja: ekonomikas skolotāja Ilona Kuņicka
« atpakaļ