Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Konference “Karjeras iespējas betonēšanas nozarē”

08.12.2016
  6.decembrī Daugavpils Būvniecības tehnikumā notika konference, kas veltīta aktuālai tēmai būvniecībā: “Karjeras iespējas betonēšanas nozarē”. Konferences mērķis: tiekoties ar būvniecības speciālistiem, pārrunāt betonēšanas nozares attīstības problēmu loku, un rast to iespējamos risinājumus.

Konferenci atklājot, tās dalībniekus uzrunāja Latvijas Būvniecības asociācijas prezidents Normunds Grīnbergs. Savā uzrunā N.Grīnbergs uzsvēra, ka šobrīd Latvijā būvniecības nozarē liela uzmanība ir jāpievērš kvalificētu speciālistu sagatavošanai. Latvijā tagad ir izveidoti profesionālās izglītības kompetences centri, kuros ir lieliska vide mācībām, labiekārtotas darbnīcas ar mūsdienīgu aprīkojumu, kas dod iespēju sagatavot konkurentspējīgus speciālistus darba tirgū. Tuvākajā nākotnē būvniecībā darbosies speciālisti, kuru kvalifikācija būs apstiprināta ar ID karti, kas arī norādīs uz dotā speciālista zināšanām, prasmēm un kompetenci. Liela nozīme ir prakses vietām, kas dod iespēju jauniešiem mācību laikā savas zināšanas un prasmes pārbaudīt praksē.

Konferencē ar tēmu: Kvalificēta darba spēka trūkums Betonēšanas nozarē uzstājās SIA Skonto Prefab pārstāvis Artūrs Graudiņš. Savā ziņojumā A.Graudiņš runāja par Skonto Prefab attīstību, par kvalificēta darbaspēka nodrošināšanu uzņēmumā, par problēmām, kas skar šo jomu. Atzīmēja to, ka uzņēmums strauji attīstās un piedāvā profesionālās izglītības mācību iestādēm darba vidē balstītas mācības. 

Par tēmu Betona materiāli un to pielietojums būvniecībā runāja SIA Sakret reģionālais pārstāvis Gatis Petrovs. Uzņēmums ir viens no lielākajiem sauso būvmateriālu ražotājiem Latvijā, kas piedāvā plašu produkcijas sortimentu. G.Petrovs vērsa uzmanību uz to, ka rūpnīca var izgatavot produkciju arī pēc pasūtītāja vēlmes, proti, konkrētam objektam, kas ir ļoti būtiski realizējot nozīmīgu būvniecības projektu specifiku. Lielu uzmanību rūpnīcā, izgatavojot produkciju, pievērš materiālu pārbaudei laboratorijās, kas dod iespēju pārliecināties par to kvalitāti.

Konferences laikā tika apskatīti konkrēti piemēri, kas ir saistīti ar Daugavpils Būvniecības tehnikuma ēku rekonstrukciju, kuru būvniecības laikā tika izmantota betonēšanas tehnoloģija.

Noslēgumā uzstājās PIKC "Daugavpils Būvniecības tehnikums" direktores vietniece izglītības jomā Oksana Soročina ar referātu Darba vidē balstītas mācības. Tehnikumā divus gadus pēc kārtas tika izsludināta uzņemšana profesionālās izglītības programmā Betonēšanas tehniķis, bet diemžēl izglītojamo grupa netika nokomplektēta. Tika pārrunātas problēmas, kas skar šo tēmu un iespējamos risinājumus, lai tādus speciālistus, kas ir nepieciešami Latvijas darba tirgū, tehnikums spētu sagatavot.

Konferences dalībnieku diskusiju rezultātā, kurās piedalījās arī Latgales reģiona mazie uzņēmēji, visi piekrita, ka ir jābūt atsaucībai un ieinteresētībai no pašiem darba devējiem un sadarbībā ar mācību iestādēm ir jāsagatavo jaunie speciālisti.

Foto galerijaSagatavoja: Jolanta Savvina

Informācijas un metodiskā centra vadītāja

« atpakaļ