Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Apbalvoti labākie PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums” pedagogi

04.10.2016
 

Par godu Starptautiskajai Skolotāju dienai piektdien, 30. septembrī Daugavpils Būvniecības tehnikumā notika svinīgs pasākums, kurā pulcējās viss pedagogu kolektīvs un izglītojamie.

Lai novērtētu pedagogu nopelnus un ieguldījumu PIKC „Daugavpils Būvniecības tehnikums” attīstībā, sasniegumus profesionālajā, sabiedriskajā, kultūras un izglītības darbībā, kā arī par ilggadēju un panākumiem bagātu darbu, mācību gada sākumā tehnikuma pedagogi un darbinieki iesniedza iesniegumus - ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu labākajiem pedagogiem.

Pēc iesniegtajiem ierosinājumiem redzams, ka atzinīgi novērtēts daudzu skolotāju darbs un ieguldījums jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā. Iesniegtos ierosinājumus izskatīja apbalvošanas komisija un pamatojoties uz Daugavpils Būvniecības tehnikuma nolikumu par apbalvojumiem, ar 1.pakāpes apbalvojumu  PIKC „Daugavpils Būvniecības tehnikums” lepnums tika apbalvoti 3 izcilākie pedagogi:

Aleksandrs Boginskis – prasmīgs, pieredzes bagāts profesionālās izglītības skolotājs, kas tehnikumā strādā jau 21 gadu, no 2000.gada vada Būvniecības nodaļu, katru gadu sagatavo izglītojamos valsts profesionālās meistarības konkursiem, kuros tehnikuma jaunieši jau vairākus gadus pēc kārtas ieņem godalgotās pirmās vietas. 2015.gadā saņēma Nikodema Rancāna balvu kā Latgales izcilākais pedagogs nominācijā "Par mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darbaudzināšanai un amatu apmācībā";

Staņislavs Plonišs – profesionālās izglītības skolotājs, kas ar lielu atbildības sajūtu, entuziasmu un pacietību izglīto jauniešus būvniecības profesijās, vada izglītības programmu īstenošanas vietu “Daugavgrīvas cietums”, strādājot ar grūti audzināmiem izglītojamajiem.

Paulis Lubgans - profesionālās izglītības skolotājs, talantīgs galdniecības meistars, Daugavpils amatnieku biedrības priekšsēdētājs, strādā izglītības programmu īstenošanas vietā “Daugavgrīvas cietums” un nodod savas zināšanas un prasmes jaunajai paaudzei.

2.pakāpes apbalvojumu Pateicības rakstu “Mazā pūce” nominācijā „Labākais jaunais pedagogs” saņēma:

Normunds Bulis – pierādījis sevi kā inovatīvu, zinošu, atbildīgu un lielisku profesionāli. Viņa vadībā ir Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nodaļa, kurā sagatavo nākamos inženierkomunikāciju tehniķus un montētājus;

Aigars Veliks – Autotransporta nodaļas zinošs un prasmīgs profesionālās izglītības skolotājs, kas māca topošos autodiagnostiķus. Aktīvi piedalās izglītojamo sagatavošanā kartingu sacensībām. Iepriekšējā mācību gadā PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums” ir viena no profesionālās izglītības iestādēm Latvijā, kas ieguva iespēju piedalīsies projektā "LMT Autosporta Akadēmijas kartingu kauss 2016" un saņēma kartingu dalībai sacensībās, tas veicina un  motivē audzēkņus izglītot sevi tehniskajā jaunradē, kā arī pievērsties autosportam;

Juris Ozols – enerģisks sporta skolotājs, jauniešus prasmīgi iesaista sporta aktivitātēs: futbolā, florbolā, basketbolā, sagatavo sacensībām, kurās tehnikuma komandas un izglītojamie ieņem godalgotas vietas.

Par nozīmīgu ieguldījumu profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanā un attīstībā 2.pakāpes apbalvojumu PIKC „Daugavpils Būvniecības tehnikums” Pateicības raksts “Mazā pūce” saņēma direktores vietniece izglītības jomā Oksana Soročina, eksaminācijas daļas vadītāja Oksana Bogorodja un izglītības metodiķe Tatjana Balašova.

Par nozīmīgu ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā, sekmējot jaunās paaudzes izglītošanu un audzināšanu PIKC „Daugavpils Būvniecības tehnikums” Pateicības raksts „Mazā pūce” tika pasniegts: Arnoldam Gulbim, Aneļai Baltovičai, Inetai Auzānei, Viktoram Ļaham, Vasilijam Nikolajevam, Viktoram Oborūnam, Jurijam Dobrovoļskim, Alevtinai Bogdanovai.  

PIKC „Daugavpils Būvniecības tehnikums” Pateicības rakstu “Mazā pūce” saņēma izglītības programmu īstenošanas vieta „Dagda” un 
Ludza labākie skolotāji: Valdis Bogrecs, Anita Brice, Ināra Arcimoviča, Līga Gabrāne, Ļubova Korobova.
Svinīgā pasākuma laikā aizkustinoša un sirsnīga bija tehnikuma vokālā ansambļa „Celtnieks” uzstāšanās. Tehnikuma direktore Ināra Ostrovska novērtēja katra pedagoga ieguldījumu vispārīgās vidējās un profesionālās izglītības attīstībā, katrs skolotājs tika apsveikts profesionālajos svētkos – Skolotāju dienā!

 
Fotogalerija

Sagatavoja: Jolanta Savvina
Informācijas un metodiskā centra vadītāja 

« atpakaļ