Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

IPĪV “Dagda” pasniegti Dagdas pašvaldības pateicības raksti

10.12.2020
 

IPĪV “Dagda” pasniegti Dagdas novada pašvaldības pateicības raksti par ilggadēju, godprātīgu un nesavtīgu pedagoģisko darbu, sveicot Daugavpils Būvniecības tehnikuma 55 gadu jubilejā.

Pateicības rakstus saņēma: Valdis Bogrecs. Valdis ir savas profesijas meistars, ir kompetents savā profesijā, pieredzes bagāts pedagogs. Skolotājs māca ne tikai to, ko viņš zina, bet arī parāda savas zināšanas praktiskā darbībā. Vienmēr sagatavo nodarbībām nepieciešamos materiālus un vidi. Valdis ir atbildīgs un radošs, izpalīdzīgs un vienkārši labs cilvēks. Skolotājs spēj vest audzēkņus sev līdzi, aicina uz aktīvu darbību, motivē un iedvesmo viņus. Valdim ir savas idejas un pieeja, kā apmācīt audzēkņus, izmanto savus paņēmienus, iespējas, zināšanas, lai palīdzētu katram audzēknim kļūt par izglītotu cilvēku, savas izvēlētās specialitātes meistaru.

Aina Bluka. Savā amatā kā IPĪV « Dagda» vadītāja pavisam nesen, bet jau pierādīja sevi kā atbildīga, zinoša personība, kura ar savu darbu prot ietekmēt audzēkņus un pedagogus. Dodot no sevis labāko, iedvesmo audzēkņus mācīties un palīdz viņiem piepildīt savus sapņus. Viņa ir uzticama un nosvērta, saprotoša un izpalīdzīga, ar labu humora izjūtu, pieklājīga un korekta.  Prot savā darbā radīt labestības, radošuma, uzticēšanas pilnu darba atmosfēru. Viņa ir emocionāla, dzīvespriecīga,  ar pozitīvu noskaņojumu. Vienmēr ieklausās audzēkņos un darbiniekos, atrod izeju situācijās, kuras iepriekš nav prognozējamas, jūt līdzi audzēkņiem un pedagogiem. Dara visu iespējamo, lai popularizētu IPĪV « Dagda» tēlu.

Anita Brice. Anita strādā no 1980.gada. Vienmēr atbildīgi sniedz bibliotēkas un informācijas pakalpojumus uz vietas, tiešsaistē un attālināti, popularizē bibliotēkas tēlu un tās piedāvājumus. Ļoti labi pārzina savu amatu, informācijas sistēmu un resursus, Viņa ir pieklājīga un korekta, aktīva un radoša. Anita spēj atrast kontaktu ar dažāda vecuma audzēkņiem. Ikdienas darbā veido interesantas grāmatu izstādes. Ar aizrautību un atsaucību iesaistās mācību iestādes ārpusstundu pasākumu realizēšanā un arī interesanti novada aktivitātes.

Teresa Jevstrahina. Skolotāja strādā mācību iestādē jau 45 gadus. Teresa ir aktīva, radoša, nebaidās uzņemties iniciatīvu, ir pārliecinoša, atbildīga un izpalīdzīga, savus darba pienākumus veic godam. Teresa aktīvi piedalās tehnikuma tēla popularizēšanā. Skolotāja ir inovatīva darbībā, kura ir saistīta ar viņas personības attīstību un pieredzes pilnveidi Savās, kā matemātikas skolotāja, mācību stundās izmanto daudzveidīgas mācību metodes. Teresa kā audzinātāja prot pareizi rīkoties sarežģītās situācijās, objektīvi izvērtē audzēkņus, izklausīt tos un kopīgi rast problēmas risinājumu.

Sagatavoja: Aina Bluka

IPĪV “Dagda” vadītāja

Valdis Bogrecs Aina Bluka Anita Brice

« atpakaļ