Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Izdota grāmata “Vērtīborientēta mācību audzināšanas stunda”

14.12.2020
 

Tikko Daugavpils Būvniecības tehnikumā iznākusi pedagogu pieredzas grāmata “Vērtīborientēta mācību audzināšanas stunda”.

Mācību un audzināšanas darbā tehnikuma pedagogi pievērš uzmanību jauniešu patriotiskajai audzināšanai un vērtību sistēmas veidošanās procesam. Tomēr grūtības sagādā dažādu paaudžu pārstāvju atšķirīgais pasaules skatījums, sadarbība, spēja vienoties. Tāpēc Metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs veica pilotpētījumu par dažādu paaudžu savstarpējo saprašanos un apkopoja Ārijas Šumeiko, Nataļjas Leončukas un Jeļenas Sokolovas pieredzi mācību audzināšanas darbā. Izveidotā skolotāju pieredzes grāmata tika aprobēta profesionālās pilnveides kursos “Vērtībās balstīta mācību audzināšanas stunda”. 154 kursu dalībnieki iesaistījās kursu norisē, izteica savu viedokli, dalījās ar pieredzes stāstiem. Aprobācijas laikā tika papildināta grāmata ar klausītāju atziņām

Grāmata ir izveidota kā praktisks palīgs skolotājiem organizējot mācību audzināšanas darbu. Te ir atrodamas teorētiskas atziņas, praktiski ieteikumi un pārdomas par  patriotismu, vērtībām un saprašanos starp dažādu paaudžu pārstāvjiem. Pirmajā daļā apskatīti jautājumi par iespēju labāk saprast vienam ar otru. Otrajā nodaļā piedāvāti integrēti uzdevumi vērtīborientēta mācību procesa īstenošanai. Grāmata varētu būt noderīga ne tikai pedagogiem un audzēkņiem, bet arī viņu vecākiem. 

Grāmata pieejama Daugavpils Būvniecības tehnikuma un Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumos. 

 

Sagatavoja: Elga Drelinga

DBT izglītības metodiķe

« atpakaļ