Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Noslēdzies kursu cikls par pedagogu sadarbību kompetenču pieejas īstenošanā

14.12.2020
 

Daugavpils Būvniecības tehnikums, izmantojot Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirto finansējumu, šī gada nogalē organizēja trīs seminārus pedagogu profesionālās pilnveides kursus cikla “Profesionālās izglītības iestāžu vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu sadarbība kompetenču pieejas īstenošanā”.  Semināros piedalījās 107 klausītāji: 50 pedagogi no Daugavpils Būvniecības tehnikuma un 57  pedagogi no Rīgas Celtniecības koledžas, Rēzeknes tehnikuma, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma, Jēkabpils Agrobiznesa Koledžas Barkavas struktūrvienības, Ventspils Tehnikuma, Jelgavas Tehnikuma, Daugavpils Tehnikuma, Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas, Daugavpils Dizaina un mākslas skolas "Saules skola", Malnavas koledžas, Saldus tehnikuma, Bebrenes vispārizglītojošas un profesionālās vidusskolas, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, Smiltenes tehnikuma, Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines struktūrvienības, Rīgas Tehniskās Universitātes, Rīgas Stila un Modes Tehnikuma, Saldus novada pašvaldības izglītības pārvaldes, Aizkraukles Profesionālās vidusskolas, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, Murjāņu sporta ģimnāzijas, Sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni".

28.10.2020.  norisinājās kursu cikla 1.daļa “CAURVIJU PRASMES LIETPRATĪBAS ATTĪSTĪŠANAI” (6 stundas) Kursus vadīja lektore Signita Gabrāne, izglītības metodiķe, “Skola2030” mācību satura ieviešanas un profesionālās pilnveides eksperte, DPIP ģeogrāfijas, Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību un zinātņu skolotāju metodisko apvienību vadītāja.

06.11.2020. norisinājās kursu cikla 2.daļa „KOMPETENČU PIEEJA MODULĀRO PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANĀ, APROBĀCIJAS PROCESS UN LABĀS PRAKSES PIEMĒRI” (6 stundas). Kursus vadītāja lektors Uldis Dzērve, LU Starpnozaru inovācijas centra izpilddirektors (ZOOM pieslēgšanās).

03.12.2020. norisinājās kursu cikla 3.daļa „EFEKTĪVA MĀCĪBU STUNDA” (6 stundas). Kursu noslēgumā dalībnieki saņems apliecinājumu par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. Kursus vadīja lektors Uldis Dzērve, LU Starpnozaru inovācijas centra izpilddirektors (ZOOM pieslēgšanās).

Pedagogiem bija iespēja padziļināt savas zināšanas mācīšanas un mācīšanās vadīšanas organizēšanā, iespēja dalīties pieredzē. Kursu noslēgumā dalībnieki saņēma apliecinājumu par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un pateicās par kvalitatīvi organizētajiem kursiem.

 

Sagatavoja: Elga Drelinga

DBT izglītības metodiķe

« atpakaļ