Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Daugavpils Būvniecības Tehnikumā 2020/2021 m.g. 1.semestrī veiksmīgi novadīti vairāki vebināri būvspeciālistiem

14.12.2020
 

Daugavpils Būvniecības Tehnikumā sadarbībā ar SIA “CMB inženieru kompetences centrs”  2020./2021. m.g. 1. semestrī  veiksmīgi  novadīti vairāki vebināri, kuros kvalifikāciju paaugstināja 113 būvspeciālisti no visas Latvijas.  Par dalību vebināros būvinženieri saņēma apliecinājumus, kuri apliecina viņu kompetenci sertificētajā būvniecības jomā.

Daugavpils Būvniecības  tehnikumā  tiešsaistē tika novadīti vairāki  vebināri būvspeciālistiem :

“Būvju ugunsdrošības risinājumi: ventilāciju ugunsdrošība un dūmu novadīšanas kanāli” (07.09.2020.)

Vebināru vadīja SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” lektors Vigo Leitholds. Vebināra mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar  ēku  ugunsdrošības  risinājumiem,  ventilāciju  ugunsdrošību  un  dūmu novadīšanas kanālu darbības principiem, lai panāktu to efektīvu ekspluatāciju ēkā.

"Būvdarbu tāmju sagatavošanas pamati" (28.09.2020.)

Vebināru vadīja SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” lektori Māris Briška un Mikus Dzudzilo. Vebināra mērķis bija  iepazīstināt ar būvdarbu tāmes sagatavošanas principiem, sastāvu, aprēķinu metodēm un normatīvajiem aktiem. Praktiskajā daļā tika analizēti dažādu tāmju paraugi un biežāk pieļautās kļūdas darbā.

“Praktiskie aspekti izpilddokumentācijas aizpildīšanā būvlaukumā” (08.10.2020.)

Vebināru vadīja SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” lektors, būvinženieris, sertificēts ēku eksperts, sertificēts būvuzraugs un būvdarbu vadītājs Eduards Rapša. Vebināra mērķis bija iepazīstināt ar būvlaukumā nepieciešamās izpilddokumentācijas aizpildīšanas un kontroles tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī praktiskajā daļā nodemonstrēt dažādu neatbilstību piemērus un analizēt dažādas problēmsituācijas objektos. Par šo vebināru saņēmām vislabākās atsauksmes no dalībniekiem.

“Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana 1. daļa” (11.11.2020.)

Vebināru vadīja SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” lektore, Latvijas Universitātes  Vides un būvzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju katedras profesore, katedras vadītāja Lilita Ozola. Vebināra mērķis bija sniegt profesionālu informāciju par koksnes materiālu izvēli nesošajām koka konstrukcijām atbilstoši to pretestības un stinguma raksturlielumiem, par koksnes materiālu siju veidiem un to aprēķinu pēc robežstāvokļu metodes. Izsakām pateicību profesorei Lilitai Ozolai par ļoti interesantu un saturīgu lekciju!

“Prasības, projektējot un būvējot energoefektīvu ēku atbilstoši LBN 002‑19” (13.11.2020.)

Vebināru vadīja SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” lektors, SIA “Būvfizika” valdes loceklis Andris Vulāns. Vebināra laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunumiem un atšķirībām par ēku energoefektivitātes projektēšanas prasībām un nosacījumiem būvnormatīvā LBN 002-19, kas stājās spēkā 2020. gada 1.janvārī. Izsakām pateicību Andrim Vulānam par unikālu un augstā līmenī novadīto vebināru!

“Termogrāfijas pamati un tā lietojumi ēku apsekojumos” (27.11.2020.)

Vebināru vadīja SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” lektors, Latvijas Universitātes vadošais pētnieks Staņislavs Gendelis. Vebināra mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar termogrāfiskās metodes fizikālajiem pamatiem, tās pielietojuma iespējām un ierobežojumiem ēku apsekojumos, kā arī palīdzēt sagatavot kvalitatīvu pārskatu saskaņā ar standarta LVS EN 13187 prasībām un pievērst uzmanību praksē biežāk sastopamajām mērījumu un rezultātu interpretācijas kļūdām. Izsakām pateicību lektoram par ļoti interesantu praktisko darbu, kuru ļoti jauki organizēja attālināti.

17.12.2020. notiks pēdējais vebinārs 2020.gadā -  “Ugunsdrošības noteikumi būvspeciālistiem”, kuru kopīgi novadīsim ar Darba drošības centru.

 

Daugavpils Būvniecības Tehnikums izsaka pateicību CMB inženieru kompetences centra vadītājai Neldai Elsiņai, kā arī visiem mūsu vebināra dalībniekiem. Tiekamies arī 2021. gadā!

 

Ar plānotajiem vebināriem 2021.gadā var iepazīties vietnē: https://www.dbt.lv/lv/Apmacibas-buvniecibas-specialistiem

 

Informāciju sagatavoja Pieaugušo izglītības centrs.

« atpakaļ