Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Pasniegti Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvojumi

08.12.2020
 

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu profesionālās izglītības jomā saņēma Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktore INĀRA OSTROVSKA.

No 2010. gada Ināra Ostrovska ir Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktore un šajā laikā tehnikums piedzīvojis strauju attīstību. Šajā laika posmā izglītojamo skaits ir kļuvis gandrīz divas reizes lielāks un šobrīd tiek īstenotas 24 izglītības programmas.

Pateicoties direktores profesionālajai darbībai notikusi gan iestādes prestiža celšana, gan arī infrastruktūras uzlabošana, kas padara Tehnikumu par lielāko būvniecības mācību iestādi Latgales reģionā un vienu no lielākajām būvniecības skolām Latvijā, kas realizē tehnisko virzienu. Ināras Ostrovskas ilggadējais pedagoģiskais darbs un darbs skolas vadībā sniedz ieguldījumu profesionālās izglītības attīstīšanā Daugavpils pilsētā, Latgales reģionā un Latvijas valstī.

Atzinības rakstu par nozīmīgu darbu profesionālās izglītības jomā saņēma direktores vietniece izglītības jomā OKSANA SOROČINA.

O. Soročina aicina visus Tehnikuma pedagogus ņemt dalību dažādos pasākumus, ko organizē Izglītības un zinātnes ministrija ar savām pakļautība esošām iestādēm, lai varētu gūt jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras nākotnē varēs pielietot mācot izglītojamos vai daloties sava pieredzē ar kolēģiem. Lai Tehnikums sekmīgi varētu īstenot tam izvirzītos mērķus, ir izveidoti trīs centri – Metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs, Pieaugušo izglītības centrs, Komunikācijas un karjeras centrs.

Ik gadu O. Soročina īsteno Tehnikumā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu, kā arī tiek veidoti dažādi papildizglītības pasākumi un īstenoti projekti vietnieces uzraudzībā.

Atzinības rakstu par nozīmīgu darbu profesionālās izglītības jomā saņēma profesionālās izglītības skolotāji NORMUNDS BuliS un INGA Pujate.

N. Bulis mērķtiecīgi ir pilnveidojis savas teorētiskās zināšanas un profesionālās kompetences Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju jomā. Rūpējas par izglītības programmu attīstību tehnikumā, piedalās valsts līmeņa pasākumos, kas saistīti ar modulāro izglītības programmu izstrādi un kvalifikācijas eksāmenu izstrādi profesionālajām izglītības iestādēm. Sadarbojas ar nozaru ekspertiem, lai sagatavotu darba tirgum atbilstošus un kvalificētus jaunos speciālistus. Izglītojamos motivē piedalīties dažādos pasākumus, kas ir saistīti ar apgūstamo specialitāti.

I.Pujate mērķtiecīgi pilnveido pedagoga profesionālo kompetenci ceļu būves un būvniecības jomā. Rūpējas par izglītības programmu attīstību tehnikumā, piedalās valsts līmeņa pasākumos, kas saistīti ar modulāro izglītības programmu izstrādi un kvalifikācijas eksāmenu izstrādi profesionālajām izglītības iestādēm. I.Pujate uzņemas atbildību par padotībā esošiem pedagogiem. Atsaucīga pret darba kolēģiem un izglītojamiem, apliecina sevi kā augstas meistarības profesionālās izglītības pedagoģe.

No sirds lepojamies un sveicam apbalvojumu saņēmējus!


Sagatavoja: Linda Pūdāne

Komunikācijas un karjeras centrs

    

« atpakaļ