Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Kompetenču pieeja modulāro profesionālās izglītības programmu īstenošanā

06.11.2020
 

2020.gada 5. un 6. novembrī Daugavpils Būvniecības tehnikums organizēja profesionālās kompetences pilnveides semināru būvniecības jomas pedagogiem “Kompetenču pieeja modulāro profesionālās izglītības programmu īstenošanā, aprobācijas process un labās prakses piemēri”. Seminārs tika organizēts ievērojot epidemioloģiskās situācijas prasības, daļēji attālināti.

Seminārā piedalījās Latvijas profesionālās izglītības mācību iestādes, kas īsteno būvniecības jomas modulārās izglītības programmas: Rīgas Celtniecības koledža, Jelgavas tehnikums, Ventspils tehnikums, Rēzeknes tehnikums, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Jēkabpils Agrobiznesa koledža. Seminārs tika organizēts ar mērķi dalīties pieredzē un stāstīt labās prakses piemērus modulāro izglītības programmu īstenošanā Daugavpils Būvniecības tehnikumā, sniegt padomus, kā īstenot efektīvu uz kompetencēm balstītu mācību stundu.

DBT direktores vietniece izglītības jomā Oksana Soročina semināra dalībniekiem stāstīja par Būvniecības nozares profesionālās izglītības Metodiskā atbalsta centru (MAC), kas darbojas tehnikumā no 2020.gada janvāra un sniedz atbalstu un konsultācijas Latvijas profesionālās izglītības mācību iestāžu pedagogiem, kas īsteno Būvniecības jomas izglītības programmas.

DBT metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra vadītāja, modulāro izglītības programmu koordinators Jolanta Savvina sniedza apkopojumu par modulāro izglītības programmu (MIP) īstenošanu tehnikumā, stāstīja par MIP būtību un prioritātēm salīdzinot ar priekšmetiskajām programmām. Iepazīstināja semināra dalībniekus ar plānoto, proti, kādi MIP paraugi tiks izstrādāti šajā mācību gadā.

Semināra dalībnieki iepazinās ar Viļņas Būvniecības mācību centra pieredzi modulāro profesionālās izglītības programmu īstenošanā, par to stāstīja centra direktore Daina Kiršanskiene un centra būvniecības izglītības programmu koordinators Jeronimas Mikiparavičius.

Nozaru ekspertu padomes koordinators Gunta Beperščaite stāstīja par Būvniecības nozares redzējumu modulārās profesionālās izglītības programmu ieviešanā, par sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm un par jaunumiem Būvniecības nozarē.

Daugavpils Būvniecības tehnikuma praktisko un DVB mācību koordinators Olga Čerņavska stāstīja par kvalifikācijas prakšu īstenošanu un DVB mācībām.

Daugavpils Būvniecības tehnikuma Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļas vadītāja Inta Laurena visus iepazīstināja ar Somijas pieredzi darba vidē balstītu mācību īstenošanā un atvērtajiem izglītības resursiem.

ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” vadītāja Jolanta Vjakse sniedza informāciju par darba vidē balstītu mācību īstenošanu, par sadarbību ar darba devējiem, par uzņēmumiem, kas darbojas būvniecības jomā.

Tiešraidē semināra dalībnieki varēja sekot līdzi uzņēmumu SIA “Rehill” un SIA “Rem Pro” apmeklējumam, kurā iepazinās ar prakses vietām, kas tiek piedāvātas DBT audzēkņiem ar pozitīvajām pusēm un negatīvo, kas ir vērojams prakses īstenošanā. ZOOM pieslēdzās SIA “Binders” un stāstīja par Ceļu būves jomas prakses vietām savā uzņēmumā.

Daugavpils Būvniecības tehnikuma pedagogi Inga Pujate, Edgars Ļehovs, Normunds Bulis dalījās savā pieredzē ar citām skolām, stāstot konkrētus piemērus MIP tēmu īstenošanā.

Pirmās semināra dienas noslēgumā notika diskusija par MIP programmu īstenošanu, Rīgas Celtniecības koledža iesūtīja savus priekšlikumus par izmaiņām MIP Inženierkomunikāciju tehniķis. Dotie piedāvājumi tika apspriesti ar citām skolām un nolemts galīgo lēmumu par dotajiem priekšlikumiem pieņemt līdz janvāra mēnesim.

Otrajā semināra dienā Latvijas Universitātes Starpnozaru inovācijas centra izpilddirektors Uldis Dzērve stāstīja par efektīvas mācību stundas kritērijiem, par produktīvu mācīšanos, daudzveidīgiem uzdevumiem mācību procesā. DBT pedagogi klātienē, bet citu skolu pedagogi ZOOM veica uzdevumus, kas deva iespēju pašiem savu mācāmo moduļu vai priekšmetu ietvarā izveidot uzdevumus dažādos līmeņos, dziļākā kognitīvajā līmenī.  Seminārs pedagogiem deva iespēju dziļākai izpratnei par kompetencēs balstītām mācībām, par uzdevumu izstrādi audzēkņiem dažādiem zināšanu līmeņiem.

Izsakām lielu paldies visiem semināra dalībniekiem par dalību seminārā un aktīvu iesaistīšanos semināra darbā.

Fotogalerija 

Sagatavoja:

Metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra vadītāja Jolanta Savvina

« atpakaļ