Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Caurviju prasmes lietpratības attīstīšanai

28.10.2020
 

2020.gada 28. oktobrī Daugavpils Būvniecības tehnikumā notika profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Caurviju prasmes lietpratības attīstīšanai”.

Seminārs tika organizēts ar mērķi pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci, veidot padziļinātu izpratni par caurviju prasmēm kompetenču pieejas kontekstā. Seminārā piedalījās Daugavpils Būvniecības tehnikuma, Daugavpils tehnikuma, Daugavpils Tirdzniecības vidusskolas, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pedagogi un metodiķi. Seminārs notika gan klātienē, gan attālināti.

Semināru vadīja Signita Gabrāne, izglītības metodiķe, “Skola2030” mācību satura ieviešanas un profesionālās pilnveides eksperte. Seminārs deva iespēju tuvāk iedziļināties caurviju būtībā, mācību satura īstenošanas vadlīnījās, mācīšanās pieejai ikdienā. Pedagogi veica praktiskus uzdevumus, kas deva iespēju izprast digitālās caurvijas attīstīšanas iespējas vispārizglītojošajos mācību priekšmetos. Signita iesaistīja aktivitātēs visus semināra dalībniekus, kas deva iespēju sadarboties savā starpā, izprast jaunas digitālās iespējas, strādājot attālināti, kas tagad ir ļoti aktuāli un būtiski gan pedagogiem, gan audzēkņiem. Katram dalībniekam tika uzdoti konkrēti jautājumi, kas ļāva izteikt savas domas un risinājumus konkrētas tēmas ietvaros.

 

Paldies Signitai Gabrānei par sadarbību semināra īstenošanā!

 

Sagatavoja:

Metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra vadītāja Jolanta Savvina

« atpakaļ