Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Veiksmīgi turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.016I001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

27.10.2020
 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” attālināto mācību kārtas ietvaros Daugavpils Būvniecības Tehnikums profesionālās pilnveides programmā “Būvprojekta rasējumu lasīšana “ mācās 57 dalībnieki un tika izveidotas 2 mācību grupas.

Projekta dalībnieki jau sekmīgi apguva  izglītības programmas priekšmetu “Būvprojekta saturs un noformēšana” . Mācību priekšmeta mērķis ir veicināt zināšanu un prasmju apguvi par būvprojekta saturu un noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Mācību laikā tiek izmantotas lekcijas, diskusijas, konkrētu situāciju analīze, projektu darbs, pētnieciskais darbs, grupas darbs. Programmas ietvaros tiek apgūstas šādas tēmas:

  1. Būvprojekta sastāvs un saturs.
  2. Darbu veikšanas projekta sastāvs un izstrādāšanas nosacījumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  3. Būvdarbu veikšanas projektu lasīšana.
  4. Būvdarbu izpildes laika aprēķināšana.
  5. Operatīvo darbu izpildes grafika sastādīšana.
  6. Dokumentācijas sagatavošana būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

 

Lai veiksmīgas mācības arī turpmāk!

Informāciju sagatavoja Pieaugušo izglītības centrs

« atpakaļ