Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Profesija vienas dienas laikā!

13.10.2020
 
Ja tev ir zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras gūtas darbā vai personiskajā pieredzē, un tu vēlies iegūt valsts atzītu dokumentu, kas apliecina tavu dzīves gaitā iegūto darba pieredzi, tad izmanto iespēju!

Izglītības kvalitātes valsts dienests (Dienests) un Daugavpils Būvniecības tehnikums noslēdzis 17 Deleģēšanas līgumus. Līgums nosaka, ka Dienests deleģē, bet Daugavpils Būvniecības tehnikums uzņemas veikt valsts pārvaldes uzdevumu - ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu. Tas nozīmē, ka ir nodrošināta iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju tiem, kuri savas zināšanas un prasmes ieguvuši ārpus formālās izglītības sistēmas vai darba laikā šādās profesijās:

Nozares

Profesionālā kvalifikācija

Būvniecības nozare

Apdares darbu tehniķis

 

Apdares darbu strādnieks

 

Būvstrādnieks

 

Sausās būves montētājs

 

Sausās būves tehniķis

 

Krāšņu un kamīnu mūrnieks

 

Bruģētājs

 

Ceļu būvtehniķis

 

Inženierkomunikāciju tehniķis

 

Inženierkomunikāciju montētājs

Arhitektūras nozare

Arhitektūras tehniķis

Interjera dizaina nozare

Interjera dizaina speciālists

Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare

Automehāniķis

 

Autodiagnostiķis

 

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

 

Gāzmetinātājs

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavārs

 

Nokārtojot eksāmenu ar vērtējumu, kas nav zemāks par ,,5 - viduvēji”, tiks izsniegts  valsts atzīts profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments - profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Informācija pretendentiem: 

Pretendents izvēlas profesiju, kurā vēlas novērtēt savas praktiskās zināšanas un prasmes. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu var kārtot individuāli vai pievienoties grupai.

Pretendents, izvēloties sev atbilstošo kvalifikāciju, saņem 2 (divas) bezmaksas konsultācijas, katra ilgst 60 minūtes. Konsultācijas ir par izvēlētās profesijas standarta prasībām un par profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi.

Sīkāka informācija pa tālruni:  24400776 vai e-pastā: jelena.fedosejeva@dbt.lv

« atpakaļ