Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Daugavpils Būvniecības tehnikums uzsāk sadarbību ar Gruziju

09.10.2020
 

Daugavpils Būvniecības tehnikumā kā viena no starptautiskās sadarbības prioritātēm jaunajā plānošanas periodā  ir izvirzīta sadarbības stiprināšana ar reģioniem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, kā arī tuvākajām kaimiņvalstīm.  Viens no pirmajiem pasākumiem prioritārā attīstības virziena īstenošanā bija  2020. gada 9.oktobrī noslēgtais starptautiskās sadarbības līgums starp Daugavpils Būvniecības tehnikumu un LEPL koledžu Modus Gruzijā, ko parakstīja tehnikuma direktore Ināra Ostrovska un koledžas starptautisko attiecību  attīstības nodaļas vadītājs Levans Kupatadze. Līguma parakstīšana tika organizēta attālināti Zoom platformā.

Daugavpils Būvniecības tehnikumam līdz šim nebija sadarbības partneru Gruzijā un tika izvēlēts uzsākt sadarbību tieši ar Modus koledžu, jo šī izglītības iestāde ir uzskatāma par vadošo izglītības iestādi  profesionālās izglītības jomā savā reģionā un sniedz nozīmīgu ieguldījumu reģiona ekonomiskajā attīstībā. Koledža piedāvā apgūt vairākas specialitātes kā metālapstrāde, autotransports, apzaļumošanas darbi, būvdarbi, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, u.c. Koledžas darba prioritātes ir inovatīvu mācīšanas metožu ieviešana, augsta līmeņa kvalifikācijas prasmju apguves nodrošināšana sākotnējās un tālākizglītības programmās. Tas nozīmē, ka Daugavpils Būvniecības tehnikumam un LEPL koledžai ir kopīgs piedāvāto izglītības programmu klāsts un līdzīgs skatījums par kvalitatīvu profesionālo izglītību.

Sadarbību tiek plānots attīstīt izglītības, audzināšanas, kultūras un sporta jomā, organizējot profesionālās pilnveides pasākumus pedagogiem, sporta un kultūras aktivitātes izglītojamajiem, mobilitātes Erasmus+ programmas ietvaros, kā arī Daugavpils Būvniecības Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļa sniegs atbalstu kolēģiem Gruzijā starptautisko projektu izstrādes un īstenošanas procesā. Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai pasaulē, tiks organizētas arī klātienes tikšanās.


  

 

Sagatavoja:

Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļa

projekti@dbt.lv

 

« atpakaļ