Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Labāko pedagogu un darbinieku apbalvošanas ceremonija

01.10.2020
 

1.oktobrī  Daugavpils Būvniecības tehnikumā notika svinīgs pasākums “Labāko pedagogu un darbinieku apbalvošanas ceremonija”.

 Šogad kopumā tika iesniegti 143 pieteikumi, no tiem 68 pieteikumi, kuros apbalvojumam tika izvirzīti pedagogi, 75 pieteikumi – tehnikuma darbinieki.

1.pakāpes apbalvojums "Daugavpils Būvniecības tehnikuma lepnums nominācijā “Par nozīmīgu ieguldījumu mācību iestādes attīstībā, profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanā un tās prestiža celšanā valsts līmenī” tika piešķirts Oksanai SoročinaiOksana Soročina  veic lielu ieguldījumu tehnikuma attīstībā un izaugsmē, prot stratēģiski nospraust un plānot uzdevumus, aizstāvēt tehnikuma intereses valsts līmenī.

2.pakāpes apbalvojumi "Daugavpils Būvniecības tehnikuma  pateicības raksts “Mazā pūce”:

Nominācijā “Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanā” saņēma izglītības metodiķe Elga Drelinga , kura lieliski motivē pedagogus strādāt mūsdienīgāk, izmantojot inovācijas mācību procesā.

Nominācijā “Labākais jaunais pedagogs” tika piešķirts Zaigai Petterei - enerģiskai, zinošai arhitektūras un dizaina nodaļas profesionālās izglītības skolotājai, kura radoši un ar lielu atbildības sajūtu māca jauniešiem zīmēšanas un gleznošanas prasmes.

Nominācijā „Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu vispārējās vidējas izglītības apguvē” saņēma Vera Sapego. Zinoša, vispārējās vidējās izglītības skolotāja, kura mērķtiecīgi organizē mācību procesu, nodrošinot labvēlīgu mācību vidi.

Nominācijā “Par nozīmīgu  ieguldījumu izglītojamo audzināšanas procesa organizēšanā un personības attīstībā” tika piešķirts Edgaram Ļehovam - godprātīgam, korektam un izpalīdzīgam būvniecības nodaļas profesionālās izglītības skolotājam.

Nominācijā “Par augstu profesionālo meistarību izglītojamo darba audzināšanā un profesiju apguvē” saņēma Arnolds Gulbis. Arnoldam Gulbim apbalvojums tika piešķirts par ilggadīgu, radošu un profesionalitāti apmācot izglītojamos profesijai.

Nominācijā “Par nozīmīgu ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā, sekmējot jaunās paaudzes izglītošanu un audzināšanu”  tika piešķirts Nataļjai Leončukai. Nataļja Leončuka ir radoša un pieredzes bagāta vispārējās vidējās izglītības skolotāja, kura pasniedz vēstures stundas un spēj iesaistīt tehnikuma jauniešus erudītā “Kas? Kur? Kad?” sasniedzot augstus rezultātus ne tikai pilsētā, bet arī valsts mērogā.

2.pakāpes apbalvojumi Daugavpils Būvniecības tehnikuma Pateicības raksti:

“Par  nozīmīgu  ieguldījumu  saimnieciskā  darba organizēšanā” saņēma Natālija Leikuma - galvenā saimniecības pārzine, kura vienmēr atrod risinājumu dažādām situācijām.

“Par  augstu profesionālo meistarību pienākumu izpildi” tika piešķirts Edgaram Susejam. Edgars Susejs ir saimniecības vadītājs, kurš savus tiešos pienākumus veic apzinīgi, precīzi un mērķtiecīgi.

2.pakāpes apbalvojumi Daugavpils Būvniecības tehnikuma Pateicības raksti Par atbildīgu un godprātīgu attieksmi veicot darba pienākumus” :

Anita Sarkane - mācību daļas sekretāre, kura prot noteikt prioritātes, plānojot organizējot un kontrolējot savu darbu. Anita pārzina mācību iestādes struktūru, normatīvos aktus.

Centīga un atsaucīga apkopēja Žanna Mileika. Žanna ļoti labi organizē savu darbu, viņai piemīt teicamas sadarbības un komunikācijas prasmes.

Regīna Bule – lietvedības sekretāre, kura apzinīgi un godprātīgi veic savus darba pienākumus. Atsaucīga, iedziļinās jautājumu risināšanā un skaidrošanā.

Inese Matvejeva Graudiņa – grāmatvede, veic apzinīgu darbu. Profesionāle savā amatā.

Agris Gruntmanis – datortīklu un datorsistēmu administrators, kurš lietpratīgi veic savus darba pienākumus. Veikli tiek galā ar nestandarta situācijām, kas saistītas jaunu sistēmu izmantošanu vai tehnikuma mājaslapas pārnešanu.

Normunds Bulis – siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nodaļas vadītājs, zinošs, ar atbildības sajūtu profesionālās izglītības skolotājs, kurš veic savu darbu profesionāli.

Pēteris Kalvāns – vispārējās vidējās izglītības skolotājs, par augstiem rādītajiem, sekmju paaugstināšanu matemātikā.

Anastasija Bartulāne - Izglītības programmas īstenošanas vietas "Ludza" vadītāja, atbildīgi un neatlaidīgi veic savus darba tiešos pienākumus. Atsaucīga, laipna un vienmēr palīdz risināt jebkādas problēmas.

Aina Bluka - ir devusi nozīmīgu ieguldījumu izglītojamo audzināšanas procesa organizēšanā un personības attīstībā kā profesionālās izglītības skolotāja. Pārraugot Izglītības programmas īstenošanas vietas "Dagda" pašpārvaldes darbību un organizējot mācību un audzināšanas darbu.

Valentīna Zvidriņa – grāmatvede, apzinīgi, profesionāli un atbildīgi pilda savus darba pienākumus.


Fotogalerija

No sirds sveicam visus apbalvojuma saņēmējus!

Sagatavoja:

Inna Rotjko, audzināšanas daļas vadītāja

Linda Pūdāne, Komunikācijas un karjeras centra vadītāja


« atpakaļ