Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Noslēgts sadarbības līgums CMB Inženieru kompetences centrs BIM apmācību īstenošanā

27.04.2020
 

Daugavpils Būvniecības tehnikums 27.04.2020. gadā noslēdza Sadarbības līgumu ar uzņēmumu  SIA “CMB Inženieru kompetences centrs”, ar kuru izglītības iestādes apņemas apvienot savus spēkus kopīgu darbību organizēšanā un veikšanā ar nolūku nodrošināt vispusīgu, pilnīgu un kvalitatīvu apmācību (semināri, vebināri, konferences) sertificētiem būvspeciālistiem (https://ikc.cmb.lv/lv/aktualitates).

CMB Inženieru kompetences centrs ir CMB grupas uzņēmums. CMB ir viens no vadošajiem uzņēmumiem būvju un būvprojektu ekspertīzes veikšanā, būvprojektēšanā, būvuzraudzībā, būvprocesa vadības, energoefektivitātes un ilgtspējīgas būvniecības risinājumu izstrādē. Šobrīd CMB Inženieru kompetences centrs piedāvā mūsdienīgas tehniskās apmācības dažādās jomās, tai skaitā 36 h apmācības būvju informācijas modelēšanas (BIM) tehnoloģijas.  BIM apmācības ir piemērotas visiem topošajiem un esošajiem būvniecības nozares speciālistiem tiek īstenotas līmeņu

Daugavpils Būvniecības tehnikums tuvākajā laikā kopīgi ar CMB Inženieru kompetences centru plāno organizēt šādus būvinženieru kvalifikācijas vebinārus:

“Būvju informācijas modelēšanas tehnoloģijas: LVS 1052:2018 BIM terminoloģijas standarts” - 03.06.2020.

“Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238, dokumentācijas sagatavošana” -02.07.2020.

“Būvju informācijas modelēšanas tehnoloģijas: Tāmes un naudas plūsma” - 20.08.2020.

Atbilstoši Latvijas Būvinženieru savienības 2018.gada 14.septembrī apstiprinātajam nolikumam par reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista prakses uzraudzību par dalību vebinārā tiek piešķirti kvalifikācijas punkti būvprakses sertifikāta iegūšanai un sertificēto būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzībai. Dalība minētajos BIM vebināros būvspeciālistiem nodrošina 10 kvalifikācijas punktus profesionālai pilnveidei.

Kontaktinformācija:

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Pieaugušo izglītības centra vadītāja

Jeļena Fedosejeva 

Tālr. 24400776, e-pasts: jelena.fedosejeva@dbt.lv

« atpakaļ