Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Izveidots Būvniecības nozares profesionālās izglītības metodiskā atbalsta centrs

16.01.2020
 

2020.gada 16.janvārī Daugavpils Būvniecības tehnikumā notika Būvniecības nozares izglītības programmu metodiskās jomas darba grupas sapulce, kurā piedalījās Latvijas profesionālās izglītības mācību iestāžu direktoru vietnieki, izglītības metodiķi, pedagogi no septiņām profesionālās izglītības iestādēm: Daugavpils Būvniecības tehnikuma, Liepājas Valsts tehnikuma, Rēzeknes tehnikuma, Jelgavas tehnikuma, Rīgas celtniecības koledžas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma.

Skolu pārstāvji satikās ar mērķi izveidot  Būvniecības nozares profesionālās izglītības metodiskā atbalsta centru, kas veiks metodiskā darba vadību un koordināciju profesionālās izglītības programmu attīstības un kvalitātes pilnveidei. Centrs tika veidots balstoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 21.06.2019 rīkojumu Nr.1-2e/19/174 “Par profesionālās izglītības kompetences centru uzdevumiem”, kurš norāda, ka katrs no 17 Latvijas profesionālās izglītības kompetences centriem uzņemsies metodisko atbildību noteiktā nozarē un sniegs atbalstu profesionālās izglītības noteiktas jomas attīstībā.

Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktora vietniece izglītības jomā Oksana Soročina visiem klātesošajiem stāstīja par centra izveides nepieciešamību, kāds ir tā mērķis un galvenie darbības uzdevumi. Tika izstrādāts centra darbības reglaments, ar ko visi klātesošie iepazinās. Metodiskā atbalsta centrs veiks Būvniecības nozares profesionālās izglītības metodiskā darba vadību un koordināciju, lai nodrošinātu izglītības programmu attīstības un kvalitātes pilnveidi. Tika nosprausti darbības uzdevumi: organizēt un vadīt metodisko darbu profesionālās izglītības iestādēm izstrādāto modulāro izglītības programmu īstenošanas uzsākšanai, vienota programmas parauga izstrādei vai aktualizēšanai, organizatoriskajai pielāgošanai programmu īstenošanai sākotnējā profesionālajā izglītībā, profesionālajā tālākizglītībā un darba vidē balstītajām mācībām, kā arī jaunu programmu izstrādei un īstenošanas uzsākšanai atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts vai reģionālajā mērogā, kā arī nodrošināt metodisko materiālu par modulāro izglītības programmu saturisko pielāgošanu īstenošanai un nodrošināt saikni modulārās izglītības programmām ar profesijas standartu, profesionālās kvalifikācijas prasībām, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, nepieciešamības gadījumā iesniedzot Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamentam priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām. Svarīgi ir nodrošināt izcilības/ekselences un labās prakses ieviešanu, vadot seminārus, praktiskās darbnīcas un meistarklases tehnikuma darbnīcās un laboratorijās profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, kuri īsteno šīs programmas, kā arī ikvienam interesentam, citu izglītības iestāžu izglītojamiem, nozares uzņēmumu darbiniekiem u.c.

Skolu pārstāvji izteica savas idejas un vēlmes tālākai centra darbībai. Piemēram, priekšlikums no Rīgas celtniecības koledžas pārstāvjiem: kopīgi izstrādāt metodiskus materiālus Būvniecības izglītības programmu īstenošanai, kas būtu piemēroti mūsdienu jaunatnei, viņu interesēm, izmantojot IT tehnoloģijas, lai veicinātu jauniešu motivāciju mācīties.

Arvien biežāk no pedagogiem dzirdam, ka 21.gs. jaunieši ir jāmotivē mācīšanās procesam, tiem ļoti ātri zūd vēlme ilgstoši noturēt uzmanību, tāpēc arī pašiem pedagogiem ir jāmainās, jāmeklē jauni paņēmieni, metodes, kā veidot interesi jauniešos par apgūstamo tēmu, kā to, ko māca sasaistīt ar reālo dzīvi, liekot uzsvaru uz to, kur tas ir nepieciešams, kāpēc man tas ir jāzina, jāsaprot, kā es to pielietošu? Kompetencēs balstīta profesionālā izglītība, tas ir izaicinājums ikvienam pedagogam, gan tiem, kam jau ir liela pedagoģiskā pieredze, gan tiem, kas uzsāk savu profesionālo darbību.


Fotogalerija

Sagatavoja:

Informācijas un metodiskā centra vadītāja Jolanta Savvina

 

 

 

« atpakaļ