Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Jaunumi Daugavpils Būvniecības tehnikumā pieaugušo izglītības jomā

21.02.2020
  Daugavpils Būvniecības tehnikums 28.01.2020. gadā noslēdza Sadarbības līgumu ar Latvijas Būvinženieru savienību. LBS iekļāva Tehnikumu  Būvspeciālistu Kvalifikācijas celšanas kursu sarakstā. Tas ir pieejams LBS   mājaslapā (www.buvinzenierusavieniba.lv). Šobrīd Tehnikums ir vienīgā izglītības iestāde, kurai piešķirtas šādas tiesības. Atbilstoši Latvijas Būvinženieru savienības 2018.gada 14.septembrī apstiprinātajam Nolikumam par reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību 3.daļas 3.1.punkta 3.1.2. e) apakšpunktu semināra apmeklējums dod papildus  kvalifikācijas punktus (atkarīgs no programmas stundu skaita un satura) būvprakses sertifikāta iegūšanai un sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai. Daugavpils Būvniecības tehnikumā  organizēt ieplānots šādus būvinženieru kvalifikācijas seminārus:
  • Būvkonstrukciju hidroizolācija no inženiera, amatnieka, lietotāja skatu punkta. Koncepcijas, inženieru un amatnieku pienākumi. Baltā vanna, brūnā vanna, melnā vanna
  • Ugunsdrošības prasības būvniecība
  • Darbs augstumā
  • Darba aizsardzības prasības būvniecība
  • BIM praktiskais pielietojums būvniecībā

Kontaktinformācija: 

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Pieaugušo izglītības centra vadītāja

Jeļena Fedosejeva

Tālr. 24400776, e-pasts: jelena.fedosejeva@dbt.lv

« atpakaļ