Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Dalāmies pieredzē Šveicē par inovatīvu pieeju izmantošanu profesijas apguvē

13.11.2019
 

No 12. līdz 13. novembrim Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktores vietniece izglītības jomā Oksana Soročina un pedagogs karjeras konsultants Linda Pūdāne pārstāvēja Latviju starptautiskā darba grupas seminārā “Jaunas kvalifikācijas un kompetences” ("BILT Thematic Workshop on New Qualifications&Competencies in TVET"), kas norisinājās Lozannā, Šveicē.

Projekts Bridging Innovation and Learning in TVET (BILT) tiecas atbalstīt profesionālās izglītības iestādes (TVET) pārmaiņu problēmu risināšanā un izpētīt inovatīvas pieejas un jaunu praksi. Ņemot vērā valstu kompetenci, projekts atbalsta sadarbības pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot valsts un starptautiskās TVET spējas, radīt jaunas zināšanas un dalīties ar informāciju TVET.

Konferencē piedalījās dalībnieki no 12 valstīm: Šveices, Vācijas, Francijas, Austrijas, Portugāles, Horvātijas, Dānijas, Grieķijas, Maltas, Somijas, Latvijas, Igaunijas.

Projekta organizatori ir trīs lielas organizācijas: Starptautiskais Tehniskās un profesionālās izglītības centrs (UNEVOC) ir UNESCO specializētais TVET centrs un neatņemama UNESCO starptautiskās programmas TVET sastāvdaļa. Tas kalpo kā centrs vispasaules UNEVOC tīklam un atbalsta UNESCO dalībnieces, pārveidojot savas TVET sistēmas, lai tās atbilstu izaicinājumiem un izmantotu iespējas, ko piedāvā TVET. Otra organizācija ir Šveices Federālais profesionālās izglītības un apmācības institūts (SFIVET) ir Šveices profesionālās izglītības un apmācības ekspertu organizācija. Viņi piedāvā TVET (profesionālās izglītības un apmācības) speciālistiem pamatapmācību un tālākizglītību, veic VET pētījumus, veicina profesiju attīstību un atbalsta starptautisko sadarbību profesionālās izglītības un apmācības jomā. SFIVET ir daļa no Federālā ekonomikas, izglītības un pētniecības departamenta (EAER). Trešā organizācija ir Federālais profesionālās izglītības un apmācības institūts (BIBB) ir atzīts par izcilības centru profesionālās pētniecības jomā un pakāpeniskai profesionālās izglītības un apmācības attīstībai VET. BIBB strādā, lai apzinātu nākotnes izaicinājumus VET jomā, stimulētu inovācijas nacionālajā un starptautiskajā profesionālajā sistēmā un izstrādātu jaunus, uz praksi orientētus risinājumus gan sākotnējai, gan arī turpmākai profesionālajai izglītībai un apmācībai. BIBB īsteno BILT projektu sadarbībā ar UNESCO-UNEVOC.

Semināra dalībnieki bija gan no Vācijas Izglītības un pētniecības ministrijas, gan pārstāvēto valstu profesionālo izglītības iestāžu pārstāvji, pētniecības centru vadītāji, kas dalījās pieredzē profesionālās izglītības īstenošanā savā valstī, pārstāvot to starptautiskā līmenī. Tā bija lietderīga dažādu valstu pieredzes apmaiņa un savas labās prakses piemēra  nodošana.

Daugavpils Būvniecības tehnikumu seminārā īpaši uzrunāja Portugāles apmācību un cilvēkkapitāla konsultāciju akadēmijas pārstāvji, kas dalījās pieredzē metālapstrādē, kur profesijas apguvē katram audzēknim tiek izstrādāta individuāla programma.

Maltas Mākslas, zinātnes un tehnoloģiju koledžas pārstāvji dalījās pieredzē,  kā mācību procesu padarīt videi draudzīgāku, lielāku uzmanību pievēršot aktuālajiem ekoloģijas jautājumiem.

Dalība šāda mēroga pasākumā (darba grupā) nodrošināja Tehnikuma starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanu un savas pieredzes tālāku nodošanu profesionālās izglītības inovatīvo pasākumu īstenošanā. Iepazīstoties ar citu valstu pieredzi, gūta lieliska iespēja tālākai sadarbībai un komunikācijai Eiropas profesionālās izglītības līmenī.

Sagatavoja:

direktores vietniece izglītības jomā Oksana Soročina

 

« atpakaļ