Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

DBT mazā universitāte uzsāk savu darbību

03.12.2019
 

Katru gadu Daugavpils Būvniecības tehnikuma kolektīvā ienāk jauni pedagogi. Lai veidotos stiprs, darbīgs un saliedēts pedagoģiskais kolektīvs, nepieciešama kopīga izpratne par tehnikuma vīziju un misiju, sasniedzamo mērķi un uzdevumiem, tāpēc šajā mācību gadā darbu uzsāka DBT MAZĀ UNIVERSITĀTE.

Decembrī ir aizsākts profesionālās pilnveides kursu cikls “Mācīšanās kompetenci veicinoša mācību stunda”. Kursu pirmo nodarbību vadīja vieslektore, profesore Elfrīda Krastiņa. Profesore iepazīstināja ar aktuālāko mūsdienu pedagoģijā un skaidroja mācību stundas plānošanas akcentus, kas ir  mācīšanās iedziļinoties, kas ir vērtēšana un pašizvērtēšana, ko saprotam ar kompetenci – lietpratību.

DBT Mazās Universitātes ietvaros paredzēta jauno profesionālās un vispārējās vidējās  izglītības pedagogu, grupu audzinātāju, struktūrvienību vadītāju profesionālā pilnveide, jauno darbinieku adaptācijas veicināšana izglītības iestādē, kā arī dalīšanās pieredzē ar citu mācību iestāžu pedagogiem un darbiniekiem.

DBT MAZĀS UNIVERSITĀTES darbība saistīta ar mācību audzināšanas darba specifikas iepazīšanu iestādē, uzkrāto pieredzi. Tāpēc tehnikuma pedagogu labās prakses iepazīšana, apkopošana, pedagogu - multiplikatoru tīklojuma veidošana, profesionālās pilnveides kursu programmu izveide, īstenošana un pieredzes materiālu apkopošana metodiskajā izstrādnē ir viens no nozīmīgākajiem Informācijas un metodiskā centra uzdevumiem.

Pieredzes pārņemšana tiek īstenota organizējot kursus, seminārus gan gados jaunajiem pedagogiem, gan pedagogiem, kuri iestādē strādā samērā īsu laiku. Adaptācijas pasākumu vadīšanā tiek iesaistīti tehnikuma pedagogi – multiplikatori un arī vieslektori, lai informētu par jaunajām tendencēm izglītībā. Kursu ietvaros notiek konsultācijas un apmācība tiem, kas uzsāk pedagoga darbu tehnikumā, notiek iepazīšanās un izpratne par pedagogu metodisko materiālu izstrādi savā mācību priekšmetā vai audzināšanas darbā.

Sagatavoja:

Informācijas un metodiskā centra vadītāja Jolanta Savvina,

Izglītības metodiķe Elga Drelinga
 
  

« atpakaļ