Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Daugavpils Būvniecības tehnikumā apbalvoti labākie pedagogi un darbinieki

10.10.2019

10.oktobrī Daugavpils Būvniecības tehnikumā notika svinīgs pasākums “Labāko pedagogu un darbinieku apbalvošanas ceremonija”. Lai novērtētu pedagogu un darbinieku nopelnus un ieguldījumu Daugavpils Būvniecības tehnikuma attīstībā, sasniegumus profesionālajā, sabiedriskajā, izglītības darbībā, tehnikuma pedagogi un darbinieki iesniedza pieteikumus par apbalvojumu piešķiršanu labākajiem pedagogiem un darbiniekiem. Šogad kopumā tika iesniegti 208 pieteikumi, tos apkopoja un novērtēja DBT apbalvošanas komisija.

Ar augstāko 1.pakāpes tehnikuma apbalvojumu „Daugavpils Būvniecības lepnums” nominācijā „Par augstiem sasniegumiem valsts un starptautiskajos konkursos” tika apbalvots vispārējas izglītības skolotājs  Ivans Gaļašs. Ivans ir prasmīgs, pieredzes bagāts vispārējās vidējās izglītības skolotājs, jauniešus iesaista sporta aktivitātēs, kā arī palīdz sagatavot sacensībām, kurās tehnikuma komandas un izglītojamie ieņem godalgotas vietas un apbalvojuma kausus.

2.pakāpes apbalvojumu Daugavpils Būvniecības tehnikuma Pateicības raksts „Mazā Pūce” nominācijā „Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanā” saņēma profesionālās izglītības skolotāja Alevtina Bogdanova. Alevtina ir zinoša un prasmīga būvdarbu nodaļas profesionālās izglītības skolotāja, ar 36 gadu darba stāžu, nododot savas zināšanas un prasmes jaunajai paaudzei.

2.pakāpes apbalvojumu Daugavpils Būvniecības tehnikuma Pateicības raksts „Mazā Pūce” nominācijā “Par augstu profesionālo meistarību izglītojamo darbaudzināšanā  un profesijas apguvē” šogad komisija piešķīra profesionālās izglītības skolotājam  Nikolajam Tukišam. Nikolajs ir Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nodaļas profesionālās izglītības skolotājs, kurš sagatavo nākamos inženierkomunikāciju tehniķus un montētājus, strīpaši izglītības programmu īstenošanas vietā “Daugavgrīvas cietums”.

DBT 2.pakāpes apbalvojumu, pateicības rakstu "Mazā pūce" nominācijā “Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu vispārējās vidējās izglītības apguvē” saņēma  vispārējās vidējās izglītības skolotāja Natālija Andrejeva. Natālija ir zinoša, vispārējās vidējās izglītības skolotāja, kas ar lielu atbildības sajūtu un pacietību māca audzēkņiem svešvalodu.

2.pakāpes apbalvojumu Daugavpils Būvniecības tehnikuma Pateicības raksts „Mazā Pūce” nominācijā “Par nozīmīgu ieguldījumu izglītojamo audzināšanas procesa organizēšanā un personības attīstībā”  šogad apbalvojuma komisija piešķīra vispārējās vidējās izglītības skolotājam Antonam Bogačovam. Antons ir godprātīgs, korekts un izpalīdzīgs vispārējās vidējās izglītības skolotājs, vienmēr smaidīgs un dzīvespriecīgs. Skolēnus aizrauj ar humora izjūtu, interesanta pieeja mācību procesam.

2.pakāpes apbalvojumam Daugavpils Būvniecības tehnikuma pateicības raksts “Mazā pūce” nominācijā “Par inovācijām mācību procesā” saņēma vispārējās vidējās izglītības skolotāja Ilona Kuņicka. Ilona ir  atbildīga, radoša vispārējās vidējās izglītības skolotāja, vada Sociālo zinību un kultūrizglītības metodiskās komisijas darbu, vienmēr smaidīga un pozitīva, nopietni attiecas pret savu darbu.

2.pakāpes apbalvojumu Daugavpils Būvniecības tehnikuma Pateicības raksts „Mazā Pūce” nominācijā “Labākais jaunais pedagogs” šogad tika apbalvoti divi pedagogi: pedagogs karjeras konsultants Linda Pūdāne un profesionālās izglītības skolotāja  Alīna Cimoška. Linda ir enerģiska un apzinīga karjeras konsultants pedagogs, spēj organizēt pasākumus un ekskursijas audzēkņiem, karjeras projekta ietvaros. Savu darbu dara ar aizrautību. Alīna ir izglītības programmu īstenošanas vietas “Dagda” atbildīga, radoša un mērķtiecīga profesionālās izglītības skolotāja. Ambicioza un ar vēlmi pilnveidoties.

2.pakāpes apbalvojumu Daugavpils Būvniecības tehnikuma Pateicības raksts nominācijā “Par nozīmīgu ieguldījumu saimnieciskā darba organizēšanā” saņēma DBT  grāmatvede Olga Viktorova. Olga ir zinoša, pieredzes bagāta grāmatvede, ar 14 gadu darba stāžu tehnikumā. Ar interesi veic savu darbu, veicina kolektīvā labvēlīgu, pozitīvu saskarsmi. Piemīt prasme uzklausīt citus, sadarboties ar vadību.

Pateicības raksts nominācijā “Par augstu profesionālo meistarību pienākumu izpildē” saņēma DBT datortehniķis  Dmitrijs Maļinovskis. Dmitrijs ir datortehniķis, kurš savus tiešos pienākumus veic apzinīgi, precīzi un profesionāli. Aktīvi un radoši spēj strādāt komandā un ieklausīties citu viedokļos.

2.pakāpes apbalvojumu Daugavpils Būvniecības tehnikuma Pateicības raksts nominācijā “Par augstu profesionālo meistarību pienākumu izpildē”  tika piešķirts autobusa šoferim Sergejam Rumjancevam. Sergejs ir draudzīgs, prasmīgs un komunikabls autobusa vadītājs. Ļoti rūpīgi un uzmanīgi pilda savus darba pienākums. Savu darbu dara ar lielu atbildību, profesionālis savā darbā.

2.pakāpes apbalvojumu Daugavpils Būvniecības tehnikuma Pateicības raksts nominācijā“ Par apzinīgu, godprātīgu darbu” apbalvošanas komisija piešķīra DBT apkopējai Jevgēnijai Kopilovai. Jevgēnija ir tehniskais darbinieks, ar ilggadīgu darba stāžu. Apzinīgi, kārtīgi un atbildīgi izpilda darbu. Izpalīdzīgs un pozitīvs cilvēks.

Pasākumā svinīgo un sirsnīgo gaisotni mums sniedza DBT meiteņu vokālais ansamblis skolotājas Ilonas Kirukas vadībā. Muzikālo sveicienu latgaliešu valodā mums sniedza arī 1.kursa studente Ariana Gribuste, ar skanīgo un sirdi aizkustinošu balsi vakaru ieskandināja 3.kursa izglītojamā Irina Obramova un Angelina Zalucka

Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktore Ināra Ostrovska bija gandarīta par apbalvojuma saņēmējiem, kur ikviens tika sveiks un labiem vārdiem godināts par ieguldījumus DBT attīstībā un izaugsmē.

 

Sagatavoja: profesionālās izglītības skolotāja S.Meļņikova

Fotogalerija

« atpakaļ