Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Daugavpils Būvniecības tehnikuma jauno darbnīcu pamatos ielikts vēstījums nākamajām paaudzēm

04.10.2019
  2019.gada 4.oktobrī, Skolotāju dienas gaidās, Daugavpils Būvniecības tehnikumā notika svinīgs un vēsturisks pasākums, kas veltīts kapsulas iemūrēšanai ar vēstījumu nākamajām paaudzēm tehnikuma uzsāktajā jaunbūvē, kas tiek īstenota pateicoties ERAF projektam “Daugavpils Būvniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros.

Projekta mērķis ir Daugavpils Būvniecības tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai, uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību. Īstenojot projekta aktivitātes, uzbūvējot slēgta poligona jaunbūvi, kurā ietilps apmācību darbnīcas prioritāro izglītības programmu: “Būvdarbi”, “Būvniecība”, “Autotransports” un “Metālapstrāde” īstenošanai tiks nodrošināta profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāte, celta izglītojamo konkurētspēja darba tirgū, kā arī nodrošināta profesionālās izglītības atbilstība darba tirgus prasībām.

Pasākumā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji: profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore Rūta Gintaute-Marihina, profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un iestāžu pārraudzības jomā Inga Zeide, struktūrfondu departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā Ulrika Naumova u.c.

Departamenta direktore Rūta Gintaute-Marihina, savā uzrunā atzīmēja, ka projekta īstenošanu vērtē kā nozīmīgu atspēriena punktu profesionālās izglītības izaugsmei Daugavpilī. Tehnikuma administrācijai tika uzdāvināta zalkša zīme, kā simboliska zīme mājas aizsardzībai un drošībai, kuru  ievietoja kapsulā kā vēstījumu nākamajām paaudzēm un novēlēja administrācijai gudrību, bet audzēkņiem zinātkāri.

Pasākuma dalībniekus uzrunāja būvdarbu veicējs SIA Baltic Builders Alliance valdes priekšsēdētājs Ivo Čerbakovs un atzīmēja, ka ir gods piedalīties šī projekta realizācijā, it īpaši tāpēc, ka top darbnīcas, kurās sagatavos topošos būvniekus, kas darbosies Būvniecības nozarē Latvijā. Vēl jo vairāk, “mēs esam gandarīti, ka mums ir bijusi iespēja piedalīties pirmās kārtas būvniecībā un tagad, visi, kas mācās un strādā šajā mācību iestādē var novērtēt būvniecības veikumu,” teica I.Čerbakovs. Čerbakova kungs izteica atzinības vārdus tehnikuma direktorei Inārai Ostrovskai par to, kā notiek sadarbība starp būvniecības dalībniekiem, tā ir konstruktīva un mērķtiecīga, kas ir paraugs kā vajadzētu sadarboties būvniekiem un pasūtītājam.

Tehnikuma direktore Ināra Ostrovska  norādīja, ka projekts iezīmē noslēdzošo Daugavpils Būvniecības tehnikuma ēku kompleksa papildināšanas kārtu un jaunajā 2020./2021.m.g. jaunajās telpās ar jaunajām un mūsdienīgajā iekārtām, tehnikuma audzēkņi apgūs praktiskās mācības metālapstrādē, būvdarbos, būvniecībā un autotransportā. Direktore sveica visus izglītības darbiniekus profesionālajos svētkos - Skolotāju dienā un norādīja, ka tikai izglītots cilvēks var būt laimīgs savā dzīvē, tāpēc šodien tie ir svētki visiem!

Tehnikuma pašpārvaldes loceklis Armands Morozovs uzrunājot klātesošos teica: “Lai uzceltu skaistu un stabilu ēku, ir nepieciešami labi pamati, lai izveidotu veiksmīgu karjeru, nepieciešama laba izglītība. Mēs, Daugavpils Būvniecības tehnikuma jaunieši, šodien esam gandarīti un lepni, ka varēsim iegūt savu kvalifikāciju jaunās un mūsdienīgās mācību darbnīcās Ar nepacietību gaidām 2020.gada maiju,  kad svinīgā gaisotnē atklāsim jaunas un modernas mācību darbnīcas.”

Kapsulā tika ievietots vēstījums, Daugavpils Būvniecības tehnikuma oktobra mēneša avīzes “Meistars” Nr., eiro monēta un IZM dāvinātā zalkša zīme. Pienāca svinīgā pasākuma kulminācijas brīdis un vēstījums nākamajām paaudzēm tika iemūrēts jaunbūves pamatos.

Daugavpils Būvniecības tehnikumam ERAF projekts iezīmē mērķtiecīgu virzienu – sakārtota, mūsdienīga izglītības infrastruktūra ar plašām un gaišām telpām un atbilstošu materiāltehnisko bāzi. Mācības jaunā vidē nodrošinās jauniešiem motivāciju un prasmes, kas palīdzēs risināt nākotnes izaicinājumus.

Sagatavoja:

Informācijas un metodiskā centra vadītāja Jolanta Savvina


« atpakaļ