Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Višķi \ Jaunumi

Viktorīna "Drošs darbs lauksaimniecībā"

02.03.2022
 
 

Viktorīna “Drošs darbs lauksaimniecībā”

 

1.      Viktorīnas mērķis un uzdevumi:

§  attīstīt izglītojamajiem loģisko domāšanu un uzmanību;

  • atpazīt  bīstamās situācijas darba vidē; 
  • veidot  izglītojamiem dziļāku izprātni par starppriekšmetu saikni.

2.      Viktorīnā  jautājumi sagatavoti no mācību moduļiem:

-          Sabiedrības un cilvēka drošība

-          Lauksaimniecības pamatprocesi

3.      Viktorīnas noteikumi:

·         no katras grupas piedalās viena komanda, komandas sastāvā  ir pieci izglītojamie;

·         viktorīna notiek izmantojot digitālo rīku  Quizizz

·         katra uzdevuma izpildei ir noteikts laiks un izpildes kārtība;

·         paredzētais laiks atbilžu sniegšanai – 45 sekundes;

·         viktorīnā ir 20 jautājumi

·         saite dalībai viktorīnā tiks aizsūtīta uz dalībnieku e-klases e-pastu 02.03.2022.

·         uzvar izglītojamo komanda, kura iegūst  ar lielāko punktu skaitu, saskaitot kopā visus komandas dalībnieku iegūtos punktus.

4.      Viktorīnu organizē: Lauksaimniecības nodaļas metodiskā komisija, profesionālo priekšmetu skolotāji:  L.Spūlis, A.Lāčauniece

5.      Norises laiks: 2022. gada 3.martā

6.      Viktorīnas dalībnieki: Daugavpils būvniecības tehnikuma IP ĪV „Višķi” grupu V1-52 un

7.      V-052a, V-62a-izglītojamie.

8.      Viktorīnas vērtēšana:

Viktorīnu vērtē Daugavpils būvniecības tehnikuma IPĪV „Višķi” izveidotā komisija.

Komisijas sastāvs:

·         IP ĪV „Višķi” vadītāja  A. Lāčauniece;

·         Skolotājs L.Spūlis;

·         Skolotāja Z.Vingre

9.      Apbalvošana:

Vērtēšanas komisija noteiks konkursa uzvarētājus. Uzvarētāji tiks apbalvoti ar diplomiem un pārsteiguma balvām. Pārējie dalībnieki saņems pateicības rakstus.

« atpakaļ