Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Višķi \ Jaunumi

Seminārs ZS "Kotiņi “

07.10.2021
 
 5.oktobrī augkopības skolotājiem z/s “Kotiņi” Šķibēnu pagastā notika profesionālās kompetences pilnveides seminārs -Lauksaimniecības nozares pedagogu sadarbība modulārās profesionālās izglītības programmas “Augkopība “īstenošanā.  Semināra  laikā iepazināmies ar dažādu kultūraugu audzēšanas tehnoloģijām, sēklkopības un augu produkcijas kvalitātes nodrošināšanu. Lauku apskates laikā notika praktiskās nodarbības, kur salīdzinājām dažādu tehnoloģiju pielietošanu kultūraugu audzēšanā. Apskatījāmies  demo  z. rapša laukus, kur izmēģina un salīdzina šķidros un granulētos kompleksos minerālmēslus dažādās devās. Kā arī iepazināmies ar starpkultūru nozīmi augu sekā. Iepazināmies ar saimniecības organizatorisko darbu,saimniecības izaugsmi un pilnveidošanas plānieniem tuvākajā laikā.

Semināra laikā bija pedagogu savstarpējā pieredzes apmaiņa par moduļu satura realizāciju.

 

Lauksaimniecības nodaļas MK vadītāja Irēna Sipoviča