Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Višķi \ Jaunumi

Zinību diena Višķos

02.09.2021
   

Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet...
Iesim
Saņemt un starot
Un dot.
/O.Vācietis/        


 

Skola ir vieta, kur cilvēks var izveidot stingru un drošu pamatu savai nākotnei, lai  dotos  uzstādītiem mērķiem.  1. Septembrī  pirmā kursa audzēkņi un tie ir 50 –nākamie lauksaimniecības speciālisti uzsākuši  mācības mūsu skolā.

Novēlu veiksmīgu, radošu un zināšanām bagātu Jauno mācību gadu!

 

Skolotājiem, skolas darbiniekiem novēlu sasniegumus visās jomās, veselību, izturību un iedvesmojošu jauno mācību gadu.

 

Lauksaimniecības nodaļas  metodiskās komisijas vadītāja Irēna Sipoviča