Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Vakances

Profesionālās izglītības skolotājs profesionālās tālākizglītības programmā  “Zemes ierīcība” (Mērniecības tehniķis), 960 st..

Daugavpils būvniecības tehnikums aicina darbā profesionālās izglītības skolotāju profesionālās tālākizglītības programmā  “Zemes ierīcība” (Mērniecības tehniķis), 960 st., uz noteiktu laiku (Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”) no 2022. gada oktobra.

Moduļi:

 • Normatīvo aktu piemērošana mērniecības un zemes lietu darbos  - 25 st.
 • Ģeodēzisko darbu izpilde – 35 st.
 • Mērniecības priekšizpētes darbi – 125 st.
 • Mērniecības darbi – 125 st.
 • Mērījumu datu apkopošana un apstrāde – 95 st.
 • Kamerālo darbu veikšana – 85 st.
 • Zemes ierīcības dokumentācijas izstrādāšana – 65 st.
 • Grafiskās datu apstrādes metodes – 60 st.
 • Ēku un būvju uzmērīšana inventarizācijai – 60 st.
 • Tālizpētes pielietošana mērniecības darbos - 60 st.

Īstenošanas periods 2022.gada oktobris – 2023. gada septembris, teorija attālināti zoom-us platformā (divas reizes nedēļā, darba dienas vakaros, plkst.17.30-21.10), prakse  klātienē.

Prasības pretendentiem:

 • Aicinām pievienoties pieredzējušu kolēģi.  
 • Pieteikt savu kandidatūru vari arī, ja esi sasniedzis likumā noteikto pensijas vecumu.
 • Ja darba slodze izglītības iestādē būs mazāka par 360 darba stundām gadā, tad pedagoģiskās izglītība nav obligāta.

Piedāvājam:
 • Alga no 990EUR par vienu likmi (30 stundas nedēļā).
 • Iespējams savienot ar pamatdarbu.

Pieteikuma iesniegšana:

 • Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: cv@dbt.lv norādot amata nosaukumu, pa pastu vai personīgi iesniegt Daugavpils būvniecības tehnikums, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, LV-5410.
 • Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils būvniecības tehnikums: Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5401.