Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Vakances

Audzināšanas daļas vadītājs

Daugavpils būvniecības tehnikums aicina darbā  audzināšanas daļas vadītāju uz pilnu darba slodzi.

Darba pienākumi:

 • mācību un audzināšanas procesa nodrošināšana;
 • veikt analīzi un vērtēšanu audzināšanas procesam un tā rezultātiem;
 • darbs ar izglītojamo pašpārvaldi, interešu izglītības pedagogiem;
 • ārpus nodarbību pasākumu organizēšana;
 • darbs ar izglītojamajiem;
 • darbs ar skolotājiem;
 • u.c. darbi.

Prasības pretendentiem:

 • Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" prasībām ir:
 • augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību) pedagoģijā vai izglītības zinātnēs;
 • augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību) un pedagoģiskā izglītība vai augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju saistīta studiju programmas daļa vismaz divu kredītpunktu jeb vismaz 72 stundu apjomā;
 • augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību) un persona iegūst pedagoģisko izglītību vai apgūst profesionālās kompetences programmu pedagoģijā.
 • Valsts valodas prasme atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei.
Piedāvājam:
 • Alga atbilstoši MK noteikumiem - 990.00 EUR par likmi (40 stundas nedēļā) pirms nodokļu nomaksas;
 • Labus  darba apstākļus mūsdienīgā  tehnikumā;
 • Strādāt stabilā , ilggadējā izglītības iestādē;
 • Draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu.

Pieteikuma iesniegšana:

 • Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: cv@dbt.lv norādot amata nosaukumu, pa pastu vai personīgi iesniegt Daugavpils būvniecības tehnikums, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, LV-5410.
 • Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils būvniecības tehnikums: Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5401.

Latviešu valodas skolotājs + grupu audzinātājs

Daugavpils būvniecības tehnikums ar 2022.gada 1.septembri aicina darbā:
Latviešu valodas skolotāju + grupu audzināšana (1 likme)

Prasības pretendentiem:
 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.
 • Valsts valodas prasmes atbilstoši C līmeņa 1.pakāpe;
 • Prasmes strādāt komandā , augsta atbildības sajūta ;
 • Vēlme izglītoties.
Darba pienākumi:
 • Mācību procesa nodrošināšana;
 • Īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši valsts izglītības standartam;
 • Tematisko plānu izstrāde vai adaptēšana;
 • Mācību stundu plānu izstrāde vai adaptēšana;
 • Veikt izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu un atspoguļošanu, attīstības dinamikas izpēti un analīzi.

Piedāvājam:
 • Alga atbilstoši MK noteikumiem sākot no 913.00 EUR par likmi (30 stundas nedēļā) pirms nodokļu nomaksas;
 • Labus  darba apstākļus mūsdienīgā  tehnikumā;
 • Strādāt stabilā , ilggadējā izglītības iestādē;
 • Draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu.
Pieteikuma iesniegšana:
 • Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: cv@dbt.lv norādot amata nosaukumu, pa pastu vai personīgi iesniegt Daugavpils būvniecības tehnikums, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, LV-5410.
 • Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils būvniecības tehnikums: Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5401.

Grupu audzinātājs

Daugavpils būvniecības tehnikums ar 2022.gada 1.septembri aicina darbā:
grupu audzinātāju (1 likme)

Prasības pretendentiem:
 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.
 • Valsts valodas prasmes atbilstoši C līmeņa 1.pakāpe;
 • Prasmes strādāt komandā , augsta atbildības sajūta ;
 • Vēlme izglītoties.
Darba pienākumi:
 • Mācību procesa nodrošināšana;
 • Īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši valsts izglītības standartam;
 • Tematisko plānu izstrāde vai adaptēšana;
 • Mācību stundu plānu izstrāde vai adaptēšana;
 • Veikt izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu un atspoguļošanu, attīstības dinamikas izpēti un analīzi.

Piedāvājam:
 • Alga atbilstoši MK noteikumiem sākot no 913.00 EUR par likmi (30 stundas nedēļā) pirms nodokļu nomaksas;
 • Labus  darba apstākļus mūsdienīgā  tehnikumā;
 • Strādāt stabilā , ilggadējā izglītības iestādē;
 • Draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu.
Pieteikuma iesniegšana:
 • Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: cv@dbt.lv norādot amata nosaukumu, pa pastu vai personīgi iesniegt Daugavpils būvniecības tehnikums, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, LV-5410.
 • Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils būvniecības tehnikums: Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5401.

Dabaszinības skolotājs + grupu audzinātājs

Daugavpils būvniecības tehnikums ar 2022.gada 1.septembri aicina darbā:
Dabaszinības skolotāju + grupu audzināšana (1 likme)

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.
 • Valsts valodas prasmes atbilstoši C līmeņa 1.pakāpe;
 • Prasmes strādāt komandā, augsta atbildības sajūta ;
 • Vēlme izglītoties.

Darba pienākumi:

 • Mācību procesa nodrošināšana;
 • Īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši valsts izglītības standartam;
 • Tematisko plānu izstrāde vai adaptēšana;
 • Mācību stundu plānu izstrāde vai adaptēšana;
 • Veikt izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu un atspoguļošanu, attīstības dinamikas izpēti un analīzi.

Piedāvājam:

 • Alga atbilstoši MK noteikumiem sākot no 913.00 EUR par likmi (30 stundas nedēļā) pirms nodokļu nomaksas;
 • Labus  darba apstākļus mūsdienīgā  tehnikumā;
 • Strādāt stabilā , ilggadējā izglītības iestādē;
 • Draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu.

Pieteikuma iesniegšana:

 • Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: cv@dbt.lv norādot amata nosaukumu, pa pastu vai personīgi iesniegt Daugavpils būvniecības tehnikums, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, LV-5410.
 • Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils būvniecības tehnikums: Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5401.

Uzņēmējdarbības (ekonomikas) skolotājs + skolēnu mācību uzņēmuma pulciņa vadīšana

Daugavpils būvniecības tehnikums ar 2022.gada 1.septembri aicina darbā:

Uzņēmējdarbības (ekonomikas) skolotāju + skolēnu mācību uzņēmuma pulciņa vadīšana – (1 likme)

Prasības pretendentiem:
 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.
 • Valsts valodas prasmes atbilstoši C līmeņa 1.pakāpe;
 • Prasmes strādāt komandā , augsta atbildības sajūta ;
 • Vēlme izglītoties.
Darba pienākumi:
 • Mācību procesa nodrošināšana;
 • Īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši valsts izglītības standartam;
 • Tematisko plānu izstrāde vai adaptēšana;
 • Mācību stundu plānu izstrāde vai adaptēšana;
 • Veikt izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu un atspoguļošanu, attīstības dinamikas izpēti un analīzi.
Piedāvājam:
 • Alga atbilstoši MK noteikumiem sākot no 913.00 EUR par likmi (30 stundas nedēļā) pirms nodokļu nomaksas;
 • Labus  darba apstākļus mūsdienīgā  tehnikumā;
 • Strādāt stabilā , ilggadējā izglītības iestādē;
 • Draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu.
Pieteikuma iesniegšana:
 • Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: cv@dbt.lv norādot amata nosaukumu, pa pastu vai personīgi iesniegt Daugavpils būvniecības tehnikums, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, LV-5410.
 • Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils būvniecības tehnikums: Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5401.

Profesionālās izglītības skolotājs izglītības programmā "Projektu vadīšana ēkās un būvēs" 70 st.

Daugavpils būvniecības tehnikums no 2022.gada 2.augusta aicina darbā profesionālās izglītības skolotāju uz noteiktu laiku izglītības programmā "Projektu vadīšana ēkās un būvēs" 70 st.

(vakaros, attālināti)

(Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros)

Aicinām pievienoties pieredzējušu kolēģi.  
Pieteikt savu kandidatūru vari arī, ja esi sasniedzis likumā noteikto pensijas vecumu.
Ja darba slodze izglītības iestādē būs mazāka par 360 darba stundām gadā, tad pedagoģiskās izglītība nav obligāta.

Piedāvājam:

 • Alga no 913 EUR par vienu likmi (30 stundas nedēļā)  - darba algu aprēķina un izmaksā proporcionāli faktiski nostrādātajām stundām.
 • Iespējams savienot ar pamatdarbu.

Pieteikuma iesniegšana:

 • Kandidātiem izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, CV, motivācijas vēstuli, lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: cv@dbt.lv norādot amata nosaukumu, pa pastu vai personīgi iesniegt Daugavpils būvniecības tehnikums, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, LV-5410.
 • Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils būvniecības tehnikums: Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5401.

Profesionālās izglītības skolotājs izglītības programmā "Autotransports" ar kvalifikāciju "Automehāniķis"

Daugavpils būvniecības tehnikums ar 2022.gada 1.septembri aicina pievienoties savai komandai profesionālās izglītības skolotāju izglītības programmā “Autotransports” ar kvalifikāciju “Automehāniķis” – 0,7 likme

Piedāvājam:

 • Darbu stabilā, ilggadēja, perspektīvā izglītības iestādē;
 • Mūsdienīgu darba vidi;
 • Draudzīgus un atsaucīgus kolēģus;
 • Algu no 913 EUR par vienu likmi (30 stundas nedēļā) - darba algu aprēķina un izmaksā proporcionāli faktiski nostrādātajām stundām;
 • Sociālas garantijas;
 • Iespēju apvienot ar pamatdarbu (darbs vakaros);
 • Iespēju realizēt un pilnveidot savas profesionālās prasmes.

Prasības:

 • Izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”    nosacījumiem;
 • Ja darba slodze izglītības iestādē būs mazāka par 360 darba stundām gadā, tad pedagoģiskā izglītība nav obligāta;
 • Valsts valodas prasme atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei;
 • Vēlama praktiska pieredze nozarē (ieinteresēti sadarboties ar savas nozares profesionāliem);
 • Sagaidām pieteikumus no aktīviem kandidātiem, kam ir vēlēšanās dalīties ar savu darba pieredzi un zināšanām. Izskatīsim arī pieteikumus no kandidātiem, kuri sasnieguši valstī noteikto pensijas vecumu.
Pieteikuma iesniegšana:
 • Kandidātiem izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, CV, motivācijas vēstuli, lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: cv@dbt.lv norādot amata nosaukumu, pa pastu vai personīgi iesniegt Daugavpils būvniecības tehnikums, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, LV-5410.
 • Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils būvniecības tehnikums: Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5401.

Profesionālās izglītības skolotājs izglītības programmā "Būvniecība" ar kvalifikāciju "Ģeotehnikas izpētes tehniķis"

Daugavpils būvniecības tehnikums ar 2022.gada 1.septembri aicina pievienoties savai komandai profesionālās izglītības skolotāju izglītības programmā "Būvniecība" ar kvalifikāciju "Ģeotehnikas izpētes tehniķis" – 0,7 likme

Piedāvājam:

 • Darbu stabilā, ilggadēja, perspektīvā izglītības iestādē;
 • Mūsdienīgu darba vidi;
 • Draudzīgus un atsaucīgus kolēģus;
 • Algu no 913 EUR par vienu likmi (30 stundas nedēļā) - darba algu aprēķina un izmaksā proporcionāli faktiski nostrādātajām stundām;
 • Sociālas garantijas;
 • Iespēju apvienot ar pamatdarbu (darbs vakaros);
 • Iespēju realizēt un pilnveidot savas profesionālās prasmes.

Prasības:

 • Izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” nosacījumiem;
 • Ja darba slodze izglītības iestādē būs mazāka par 360 darba stundām gadā, tad pedagoģiskā izglītība nav obligāta;
 • Valsts valodas prasme atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei;
 • Vēlama praktiska pieredze nozarē (ieinteresēti sadarboties ar savas nozares profesionāliem);
 • Sagaidām pieteikumus no aktīviem kandidātiem, kam ir vēlēšanās dalīties ar savu darba pieredzi un zināšanām. Izskatīsim arī pieteikumus no kandidātiem, kuri sasnieguši valstī noteikto pensijas vecumu.
Pieteikuma iesniegšana:
 • Kandidātiem izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, CV, motivācijas vēstuli, lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: cv@dbt.lv norādot amata nosaukumu, pa pastu vai personīgi iesniegt Daugavpils būvniecības tehnikums, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, LV-5410.
 • Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils būvniecības tehnikums: Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5401.

Profesionālās izglītības skolotājs izglītības programmā "Metālapstrāde" ar kvalifikāciju "Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG/135)", "Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG/141)"

Daugavpils būvniecības tehnikums ar 2022.gada 1.septembri aicina pievienoties savai komandai profesionālās izglītības skolotāju izglītības programmā “Metālapstrāde” ar kvalifikāciju “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG/135)", "Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG/141)” – 0,5 likme

Piedāvājam:
 • Darbu stabilā, ilggadēja, perspektīvā izglītības iestādē;
 • Mūsdienīgu darba vidi;
 • Draudzīgus un atsaucīgus kolēģus;
 • Algu no 913 EUR par vienu likmi (30 stundas nedēļā) - darba algu aprēķina un izmaksā proporcionāli faktiski nostrādātajām stundām;
 • Sociālas garantijas;
 • Iespēju apvienot ar pamatdarbu (darbs vakaros);
 • Iespēju realizēt un pilnveidot savas profesionālās prasmes.
Prasības:
 • Izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”    nosacījumiem;
 • Ja darba slodze izglītības iestādē būs mazāka par 360 darba stundām gadā, tad pedagoģiskā izglītība nav obligāta;
 • Valsts valodas prasme atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei;
 • Vēlama praktiska pieredze nozarē (ieinteresēti sadarboties ar savas nozares profesionāliem);
 • Sagaidām pieteikumus no aktīviem kandidātiem, kam ir vēlēšanās dalīties ar savu darba pieredzi un zināšanām. Izskatīsim arī pieteikumus no kandidātiem, kuri sasnieguši valstī noteikto pensijas vecumu.
Pieteikuma iesniegšana:
 • Kandidātiem izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, CV, motivācijas vēstuli, lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: cv@dbt.lv norādot amata nosaukumu, pa pastu vai personīgi iesniegt Daugavpils būvniecības tehnikums, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, LV-5410.
 • Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils būvniecības tehnikums: Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5401.

Profesionālās izglītības skolotājs izglītības programmā "Siltumenerģētika" ar kvalifikāciju "Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis"

Daugavpils būvniecības tehnikums ar 2022.gada 1.septembri aicina pievienoties savai komandai profesionālās izglītības skolotāju izglītības programmā "Siltumenerģētika" ar kvalifikāciju "Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis” – 0,5 likme

Piedāvājam:
 • Darbu stabilā, ilggadēja, perspektīvā izglītības iestādē;
 • Mūsdienīgu darba vidi;
 • Draudzīgus un atsaucīgus kolēģus;
 • Algu no 913 EUR par vienu likmi (30 stundas nedēļā) - darba algu aprēķina un izmaksā proporcionāli faktiski nostrādātajām stundām;
 • Sociālas garantijas;
 • Iespēju apvienot ar pamatdarbu (darbs vakaros);
 • Iespēju realizēt un pilnveidot savas profesionālās prasmes.
Prasības:
 • Izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" nosacījumiem;
 • Ja darba slodze izglītības iestādē būs mazāka par 360 darba stundām gadā, tad pedagoģiskā izglītība nav obligāta;
 • Valsts valodas prasme atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei;
 • Vēlama praktiska pieredze nozarē (ieinteresēti sadarboties ar savas nozares profesionāliem);
 • Sagaidām pieteikumus no aktīviem kandidātiem, kam ir vēlēšanās dalīties ar savu darba pieredzi un zināšanām. Izskatīsim arī pieteikumus no kandidātiem, kuri sasnieguši valstī noteikto pensijas vecumu.
Pieteikuma iesniegšana:
 • Kandidātiem izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, CV, motivācijas vēstuli, lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: cv@dbt.lv norādot amata nosaukumu, pa pastu vai personīgi iesniegt Daugavpils būvniecības tehnikums, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, LV-5410.
 • Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils būvniecības tehnikums: Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5401.

Profesionālās izglītības skolotājs izglītības programmā "Autotransports" ar kvalifikāciju "Transportlīdzekļu krāsotājs"

Daugavpils būvniecības tehnikums ar 2022.gada 1.septembri aicina pievienoties savai komandai profesionālās izglītības skolotāju izglītības programmā "Autotransports" ar kvalifikāciju "Smago spēkratu mehāniķis" 

Moduļi:

 • "Smago spēkratu apkope un detaļu nomaiņa" - 200 stundas;
 • "Mežsaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope" - 100 stundas;

Piedāvājam:

 • Darbu stabilā, ilggadēja, perspektīvā izglītības iestādē;
 • Mūsdienīgu darba vidi;
 • Draudzīgus un atsaucīgus kolēģus;
 • Algu no 913 EUR par vienu likmi (30 stundas nedēļā) - darba algu aprēķina un izmaksā proporcionāli faktiski nostrādātajām stundām;
 • Sociālas garantijas;
 • Iespēju apvienot ar pamatdarbu;
 • Iespēju realizēt un pilnveidot savas profesionālās prasmes.

Prasības:

 • Izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”    nosacījumiem;
 • Ja darba slodze izglītības iestādē būs mazāka par 360 darba stundām gadā, tad pedagoģiskā izglītība nav obligāta;
 • Valsts valodas prasme atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei;
 • Vēlama praktiska pieredze nozarē (ieinteresēti sadarboties ar savas nozares profesionāliem);
 • Sagaidām pieteikumus no aktīviem kandidātiem, kam ir vēlēšanās dalīties ar savu darba pieredzi un zināšanām. Izskatīsim arī pieteikumus no kandidātiem, kuri sasnieguši valstī noteikto pensijas vecumu.
Pieteikuma iesniegšana:
 • Kandidātiem izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, CV, motivācijas vēstuli, lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: cv@dbt.lv norādot amata nosaukumu, pa pastu vai personīgi iesniegt Daugavpils būvniecības tehnikums, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, LV-5410.
 • Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils būvniecības tehnikums: Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5401.

Profesionālās izglītības skolotājs izglītības programmā "Autotransports" ar kvalifikāciju "Smago spēkratu mehāniķis"

Daugavpils būvniecības tehnikums ar 2022.gada 1.septembri aicina pievienoties savai komandai profesionālās izglītības skolotāju izglītības programmā "Autotransports" ar kvalifikāciju "Smago spēkratu mehāniķis" 

Moduļi:

 • "Smago spēkratu apkope un detaļu nomaiņa" - 200 stundas;
 • "Mežsaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope" - 100 stundas;
Piedāvājam:
 • Darbu stabilā, ilggadēja, perspektīvā izglītības iestādē;
 • Mūsdienīgu darba vidi;
 • Draudzīgus un atsaucīgus kolēģus;
 • Algu no 913 EUR par vienu likmi (30 stundas nedēļā) - darba algu aprēķina un izmaksā proporcionāli faktiski nostrādātajām stundām;
 • Sociālas garantijas;
 • Iespēju apvienot ar pamatdarbu;
 • Iespēju realizēt un pilnveidot savas profesionālās prasmes.
Prasības:
 • Izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”    nosacījumiem;
 • Ja darba slodze izglītības iestādē būs mazāka par 360 darba stundām gadā, tad pedagoģiskā izglītība nav obligāta;
 • Valsts valodas prasme atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei;
 • Vēlama praktiska pieredze nozarē (ieinteresēti sadarboties ar savas nozares profesionāliem);
 • Sagaidām pieteikumus no aktīviem kandidātiem, kam ir vēlēšanās dalīties ar savu darba pieredzi un zināšanām. Izskatīsim arī pieteikumus no kandidātiem, kuri sasnieguši valstī noteikto pensijas vecumu.
Pieteikuma iesniegšana:
 • Kandidātiem izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, CV, motivācijas vēstuli, lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: cv@dbt.lv norādot amata nosaukumu, pa pastu vai personīgi iesniegt Daugavpils būvniecības tehnikums, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, LV-5410.
 • Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils būvniecības tehnikums: Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5401.

Profesionālās izglītības skolotājs izglītības programmā "Autotransports" ar kvalifikāciju "Autovirsbūvju remontatslēdznieks"

Daugavpils būvniecības tehnikums ar 2022.gada 1.septembri aicina pievienoties savai komandai profesionālās izglītības skolotāju izglītības programmā "Autotransports" ar kvalifikāciju "Autovirsbūvju remontatslēdznieks" – 0,7 likme

Piedāvājam:

 • Darbu stabilā, ilggadēja, perspektīvā izglītības iestādē;
 • Mūsdienīgu darba vidi;
 • Draudzīgus un atsaucīgus kolēģus;
 • Algu no 913 EUR par vienu likmi (30 stundas nedēļā) - darba algu aprēķina un izmaksā proporcionāli faktiski nostrādātajām stundām;
 • Sociālas garantijas;
 • Iespēju apvienot ar pamatdarbu (darbs vakaros);
 • Iespēju realizēt un pilnveidot savas profesionālās prasmes.
Prasības:
 • Izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" nosacījumiem;
 • Ja darba slodze izglītības iestādē būs mazāka par 360 darba stundām gadā, tad pedagoģiskā izglītība nav obligāta;
 • Valsts valodas prasme atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei;
 • Vēlama praktiska pieredze nozarē (ieinteresēti sadarboties ar savas nozares profesionāliem);
 • Sagaidām pieteikumus no aktīviem kandidātiem, kam ir vēlēšanās dalīties ar savu darba pieredzi un zināšanām. Izskatīsim arī pieteikumus no kandidātiem, kuri sasnieguši valstī noteikto pensijas vecumu.
Pieteikuma iesniegšana:
 • Kandidātiem izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, CV, motivācijas vēstuli, lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: cv@dbt.lv norādot amata nosaukumu, pa pastu vai personīgi iesniegt Daugavpils būvniecības tehnikums, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, LV-5410.
 • Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils būvniecības tehnikums: Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5401.

Profesionālās izglītības skolotājs izglītības programmā "Arhitektūras tehniķis" ar kvalifikāciju "Datorprojektēšana"

Daugavpils būvniecības tehnikums ar 2022.gada 1.septembri aicina pievienoties savai komandai profesionālās izglītības skolotāju izglītības programmā "Arhitektūras tehniķis" ar kvalifikāciju "Datorprojektēšana" – 0,7 likme

Piedāvājam:
 • Darbu stabilā, ilggadēja, perspektīvā izglītības iestādē;
 • Mūsdienīgu darba vidi;
 • Draudzīgus un atsaucīgus kolēģus;
 • Algu no 913 EUR par vienu likmi (30 stundas nedēļā) - darba algu aprēķina un izmaksā proporcionāli faktiski nostrādātajām stundām;
 • Sociālas garantijas;
 • Iespēju apvienot ar pamatdarbu (darbs vakaros);
 • Iespēju realizēt un pilnveidot savas profesionālās prasmes.
Prasības:
 • Izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" nosacījumiem;
 • Ja darba slodze izglītības iestādē būs mazāka par 360 darba stundām gadā, tad pedagoģiskā izglītība nav obligāta;
 • Valsts valodas prasme atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei;
 • Vēlama praktiska pieredze nozarē (ieinteresēti sadarboties ar savas nozares profesionāliem);
 • Sagaidām pieteikumus no aktīviem kandidātiem, kam ir vēlēšanās dalīties ar savu darba pieredzi un zināšanām. Izskatīsim arī pieteikumus no kandidātiem, kuri sasnieguši valstī noteikto pensijas vecumu.
Pieteikuma iesniegšana:
 • Kandidātiem izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, CV, motivācijas vēstuli, lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: cv@dbt.lv norādot amata nosaukumu, pa pastu vai personīgi iesniegt Daugavpils būvniecības tehnikums, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, LV-5410.
 • Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils būvniecības tehnikums: Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5401.