EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
Sākums \ Ludza \ Uzņemšana

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMs

uzņemšana 2020./2021. m.g.
 

Izglītības programmu īstenošanas vieta “Ludza” 

Programma

Kvalifikācija

Mācību ilgums (gadi)

Iepriekšējā izglītība

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju tehniķis

1,5

Vispārējā vidējā izglītība

Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana

Namu apsaimniekošanas meistars

1

Pamatizglītība
(no 17 gadu vecuma)

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti:

- izglītības dokuments (kopija)
- sekmju izraksts (kopija)
- pase/personas apliecība vai dzimšanas apliecība (kopija)
- 4 foto (3X4)
- pamatizglītības sertifikāts (kopija)
- vispārējās vidējās izglītības sertifikāts (kopija)
- medicīnas izziņa - forma 0-27u (janorāda veiktās potes)
- konta numurs (Swedbank), SEB, Citadele
Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem reflektantiem jāiesniedz dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu


Dokumentu pieņemšana
no 2020. gada 15. jūnija no 9:00 līdz 16:00