EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
PAZIŅOJUMS!!! NO 13.03.2020 LĪDZ 09.06.2020 MĀCĪBAS NOTIEK ATTĀLINĀTI! INFORMĀCIJAI SEKOT E-KLASĒ
Sākums \ Izglītība \ Uzņemšana\Nepieciešamie dokumentiBūvdarbu nodaļa
Būvniecības nodaļa
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nodaļa
Arhitektūras un dizaina nodaļa
Autotransporta nodaļa
Metālapstrādes nodaļa
IPĪV “Dagda”
IPĪV “Ludza”
Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- izglītības dokuments (kopija)
- sekmju izraksts (kopija)
- pase/personas apliecība vai dzimšanas apliecība (kopija)
- 4 foto (3X4)
- vispārējās vidējās izglītības sertifikāts (kopija)
- medicīnas izziņa - forma 0-27u (janorāda veiktās potes)
- konta numurs (Swedbank), SEB, Citadele
Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem reflektantiem jāiesniedz dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu
Dokumentu pieņemšana no 2020. gada 15. jūnija no 9:00 līdz 16:00