LV EN
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Izglītība \ Profesijas

Apdares darbu tehniķis

Apdares darbu tehniķis plāno, uzrauga un izpilda apdares darbus, ievērojot darbu vadītāja norādījumus. Komplektē apdares darbu strādnieku posmus un vada to darbu, kā arī izpilda apdares darbus visa veida būvēs. Spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas darba vietā un izvēlēties piemērotas tehnoloģijas, būvmateriālus, instrumentus un palīgaprīkojumu, kā arī prot rīkoties ar instrumentiem. Plāno būvmateriālu piegādi, apdares darbu strādnieku sadarbību un darbu veikšanas kārtību, dod nepieciešamos rīkojumus un pārbauda šo rīkojumu izpildi, nodrošina apdares darbu izpildi atbilstoši projekta, būvnormatīvu, standartu un kvalitātes prasībām.

Mācību ilgums IPĪV “Dagda”: 4 gadi (pēc pamatizglītības, IPĪV “Dagda”)

Mācību ilgums Daugavpilī: 4 gadi (pēc pamatizglītības,) 1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils, Dagda 

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):
Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
Apdares darbu izpildes organizēšana
Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
Apdares darbu izpildes plānošana
Sausā apmetuma veidošana
Iekštelpu dekoratīvā apdare
Ģeodēzisko darbu izpilde
Ēku fasāžu siltināšana
Dekoratīvā krāsošana
Tapešu līmēšana
Grīdu ieklāšana
Apmešana
Krāsošana
Flīzēšana

Krāšņu un kamīnu mūrnieks

Krāšņu un kamīnu mūrnieks mūrē un atjauno/pārbūvē krāsnis un kamīnus atbilstoši projektam.

Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):
Krāšņu un kamīnu mūrēšanas darbu tehnoloģija
Podnieku darbu tehnoloģija
Būvķīmija
Skicēšanas pamati
Interjera un dizaina stili
Mūrēšanas darbu organizācija
Būvniecības pamati
Materiālmācība
Rasēšanas pamati
Sabiedrības un cilvēka drošība
Profesionālā saskarsme
Krāšņu mūrēšanas darbi
Krāšņu un kamīnu apmešanas darbi
Krāšņu un kamīnu apdares darbi

Namu pārzinis

Namu pārzinis nodrošina ēku un citu būvju pārvaldīšanu, fizisku saglabāšanu un tām pieguļošo teritoriju, funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu un vides objektu fizisku saglabāšanu un uzturēšanu tehniskā kārtībā, atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam. Namu pārzinis strādā namu pārvaldnieka vadībā. 

Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības) 

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils 

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti): 
Ēku apsaimniekošanas darbi
Vides aizsardzība namu apsaimniekošanā
Ēku uzturēšana un saglabāšana
Ēku un būvju vizuālā pārbaude
Ēku apkopes organizēšana
Sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana
Teritorijas labiekārtošanas darbi
Atkritumu apsaimniekošana2
Energoefektivitātes pasākumu īstenošana
Būvniecības darbu plānošana un organizēšana3
Remonta darbu organizēšana
Ēku pārvaldīšana
Komercaprēķini
Projektu vadīšana ēkās un būvēs
Tāmēšana

Transportbūvju būvtehniķis

Transportbūvju būvtehniķis organizē un veic transportbūvju izbūves vai uzturēšanas darbus ceļu, tiltu un citu transportbūvju būvobjektā vai ceļu uzturēšanas iecirknī, pamatojoties uz tehnisko dokumentāciju un/vai būvdarbu vadītāja norādījumiem.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):
Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
Ģeodēzisko darbu izpilde
Betonēšanas pamati
Sienu mūrēšana
Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana
Satiksmes organizēšana un darba aizsardzība transportbūvēs
Uzbērumu un ierakumu būvēšana
Ceļu, ielu un laukumu segumu konstrukciju būve
Caurteku un tuneļu būvēšana
Transportbūvju uzturēšanas darbu pamati un aprīkojuma izbūve
Būvdarbu plānošana, dokumentācijas sagatavošana, veikšana transportbūvēs
Transportbūvju tehniķa prakse
Asfalta ražošana
Karjeru izstrāde un minerālo materiālu ražošana
Zemes darbu organizēšana
Mašīnkontroles sistēmu lietošana

Ceļu būvtehniķis

Ceļu būvtehniķis ir tehniskais speciālists, kas ceļu, tiltu un citu transportbūvju būvobjektā, būvlaukumā vai ceļu uzturēšanas iecirknī organizē un īsteno ceļa izbūves vai uzturēšanas darbus. Ceļu būvtehniķim var tikt noteikts konkrēts darbu/pienākumu apjoms kopējā ceļu būves projekta ietvaros vai ceļu uzturēšanas iecirknī. Ceļu būvtehniķis strādā ceļu būves uzņēmumos, kā arī uzņēmumos, kas nodarbojas ar ceļu uzturēšanas darbiem, var veikt būvdarbu vadītāja palīga, būvdarbu projekta vadītāja palīga, ceļu meistara pienākumus.

Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):
Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
Sienu mūrēšana
Pagaidu ēku konstrukciju izgatavošana
Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
Betonēšanas pamati
Ģeodēzisko darbu izpilde
Virsvemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana
Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana
Ceļu būves darbu organizēšana
Caurteku un tuneļu būvēšana
Uzbērumu un ierakumu būvēšana
Autoceļa aprīkojuma mazo konstruktīvo elementu būve
Ceļu, ielu un laukuma segu kostrukciju izbūve
Ceļu labiekārtošana un uzturēšana
Satiksmes organizēšana un darbu aizsardzība ceļu būvē

Ģeotehnikas izpētes tehniķis

Ģeotehnikas izpētes tehniķis, ievērojot darbu vadītāja vai ģeotehnikas speciālista norādes, plāno un izpilda darbus, kas saistīti ar grunts un pazemes ūdens izpētes darbiem. Piedalās ģeotehnisko, derīgo izrakteņu, hidroģeoloģisko un ģeoekoloģisko izpētes darbos. Ģeotehnikas izpētes tehniķis strādā ģeotehnikas speciālista vai projekta vadītāja vadībā.

Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):
Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
Ģeodēzisko darbu izpilde
Darba vides un darba procesu sagatavošana ģeotehniskās izpētes darbiem
Lauku izpētes darbu veikšana
Lauku izpētes materiālu nodošana
Hidroģeoloģisko novērojumu darbi
Ēku un būvju pamatu būvkonstrukciju apsekošana
Ģeotehnikas izpētes tehniķa prakse
Grunšu testēšana laboratorijā
Speciālie ģeotehniskie darbi

Ēku būvtehniķis

Ēku būvtehniķis plāno, organizē un uzrauga izpildītāju darbu, kas veic ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju būvniecību, nojaukšanu vai nomaiņu atbilstoši būvprojektam, būvdarbu organizēšanas projektam un darbu veikšanas projektam. Strādā būvuzņēmumos, kas nodarbojas ar dažāda veida ēku būvniecības, atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas darbiem, vai individuāli kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. 

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības) 

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils, Dagda
Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):
Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
Sienu mūrēšana
Pagaidu ēku konstrukciju izgatavošana
Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
Betonēšanas pamati
Ģeodēzisko darbu izpilde
Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana
Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana
Pamatu un sienu izbūve
Grīdu konstrukciju izbūve
Ēku konstrukciju izbūve
Ēku metāla un saliekamā dzelzsbetona konstrukciju izbūve
Ēku konstrukciju montāžas darbu organizēšana

Ainavu būvtehniķis

Ainavu būvtehniķis ir speciālists, kas publiskās un privātās teritorijās organizē, īsteno un pārrauga teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu izbūves un uzturēšanas darbus. Ainavu būvtehniķis strādā uzņēmumos vai iestādēs, kas nodarbojas ar teritoriju labiekārtojuma un apstādījumu izbūves, uzturēšanas un remonta darbiem, vai kā pašnodarbinātā persona, vai individuālais komersants.

Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības) 

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils 

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):
Ģeodēziskie darbi
Darba rīki un mazā mehanizācija
Augu iedalījums un uzbūve
Augsnes īpašības un ielabošana
Ainavu izbūves un uzturēšanas darbu organizēšana
Zālienu un zālāju izbūve
Lakstaugi ainavu būvniecībā
Kokaugi ainavu būvniecībā
Augu stādīšana un pavairošana
Ainavu uzturēšanas darbi
Ainavu elementu izbūvēšana un uzturēšana
Ceļu un laukumu būvdarbi

Inženiersistēmu būvtehniķis

Inženiersistēmu būvtehniķis veic iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu, tai skaitā apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, aukstumiekārtu sistēmu, izbūves, ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanu un vadīšanu, nosaka atsevišķu inženierkomunikāciju montāžas darbu veidu un apjomu izbūvi, izvēlas materiālus, instrumentus un aprīkojumu šo darbu veikšanai atbilstoši būvprojektā paredzētajiem materiāliem un iekārtām, plāno to piegādi, novietojumu un uzglabāšanu būvobjektā, saskaņo savu darbu ar visiem projekta realizācijā iesaistītajiem dalībniekiem, kopējiem darbu grafikiem, dod nepieciešamos rīkojumus padotajiem un pārbauda rīkojuma izpildi. 

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)
1,5 gads (pēc vidējās izglītības) 

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):
Būvniecības procesi un cauruļvadu iebūves veidi
Pagaidu konstrukciju montēšana
Tranšeju ierīkošana inženierkomunikāciju montāžas darbu veikšanai
Cauruļvadu montāža
Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža
Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montāža
Sanitārtehnisko iekārtu uzstādīšana un pieslēgšana
Prakse Inženierkomunikāciju montāžas darbi
Apkures sistēmu montāža
Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma avotam
Apkures sistēmas apkalpošana un uzturēšana
Inženierkomunikāciju tehniķa ievadprakse
Inženierkomunikāciju ierīkošanas un uzturēšanas plānošana un organizēšana
Inženierkomunikāciju montāžas un uzturēšanas vadīšana un kontrole
Inženierkomunikāciju materiālu plūsma un izmaksas
Rokas lokmetināšana MMA
Aukstumiekārtu ierīkošana un uzturēšana
Heliotermisko iekārtu uzstādīšana
Siltumsūkņu sistēmu izveidošana

Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis

Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis būvspeciālista uzraudzībā veic siltuma avotu, ārējo un ēku iekšējo siltumtīklu un iekārtu montāžas darbu plānošanu, organizēšanu un izpildīšanu. Patstāvīgi plāno, organizē un veic ekspluatācijā esošo siltuma avotu, ārējo un ēku iekšējo siltumtīklu un iekārtu darbības uzraudzību, diagnostiku, regulēšanu un remontu. Novērtē un novērš siltuma avotu, palīgiekārtu un siltumtīklu bojājumus. Patstāvīgi novērtē siltumiekārtu un tīklu tehnisko stāvokli, nodrošina iekārtu un sistēmu optimālu darba režīmu.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)
1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):
Inženiersistēmu izbūves pamatprocesi
Atslēdznieka darbi
Materiālu virsmas apstrāde
Cauruļvadu savienojumu izgatavošana
Inženiersistēmu cauruļvadu montāža
Siltumavotu montāža
Siltumtīklu montāža
Ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu montāža
Siltumapgādes sistēmu un iekārtu ekspluatācija
Siltumtehnisko sistēmu un iekārtu remonts
Inženiersistēmu avāriju lokalizācija un likvidācija
Siltumiekārtu remontatslēdznieka prakse
Inženiersistēmu ekspluatācijas darbu plānošana
Inženiersistēmu ekspluatācijas darbu organizēšana
Inženiersistēmu ekspluatācijas darbu vadīšana un kontrole
Inženiersistēmu materiālu plūsma un izmaksas
Inženiersistēmu nodošana ekspluatācijā
Sagatavošanas darbi cauruļu metināšanai
Lodēšana un alvošana
Saldēšanas iekārtu ekspluatācija
Cauruļvadu un iekārtu stropēšana

Interjera dizainera asistents

Interjera dizainera asistents veic auditorijas vajadzību, analogu un materiālu, vides dizaina risinājumu, resursu izpēti, izgatavo maketus, sagatavo tehnisko projektu, piedalās dizaina projekta īstenošanā – funkcionālas, estētiskas un ilgtspējīgas vides radīšanā – un rezultātu prezentēšanā.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)
2 gadi (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):
Zīmēšana
Kompozīcija
Gleznošana
Dizaina procesi
Tehnisko rasējumu izstrāde
Interjera projektēšana vienai telpai
Zīmēšana vides dizainā
Gleznošana vides dizainā
Maketēšana un modelēšana materiālā
Grafikas dizaina paņēmienu lietošana vides dizainā
3D modelēšana un vizualizāciju izstrāde digitālā vidē
Kultūrvēsturisko vērtību izzināšana vides dizainā
Interjera projektēšana privātai telpu grupai
Aprites ekonomikas piemērošana vides dizainā
Interjera projektēšana publiskai telpu grupai
Uzņēmējdarbība dizainā
Interjera dizaina asistenta darbu prakse
Arhitektūras pamati
Pasākumu vides projektēšana
Darbs ar telpu apdares materiāliem

Arhitektūras tehniķis

Arhitektūras tehniķis arhitekta vadībā veic būvprojekta daļu un sadaļu izstrādes darbus: uzmēra objektu un izgatavo uzmērījumu rasējumus, izstrādā objekta darba rasējumus un ēku arhitektūras konstruktīvos mezglus, grafiski apkopo informāciju un noformē tehnisko dokumentāciju, izmantojot automatizētās projektēšanas programmas.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils 

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):
Arhitektūras materiālmācība
Arhitektūras un mākslas vēsture
Zīmēšana
Gleznošana
Kompozīcija un krāsu mācība
Rasēšana
Projektēšanas pamati
Datorgrafika
Ēku daļas un būvkonstrukcijas
Ēku inženierkomunikācijas
Būvdarbu tehnoloģija un organizācija
Tiesību zinību pamati
Būvfizika
Būvdarbu tehnoloģija
Ēku un būvju projektēšana
Uzmērīšana
Maketēšana

Automehāniķis

Automehāniķis plāno un veic automobiļu un to piekabju pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu, veic automobiļa nodošanu klientam. Konstatē un novērš automobiļu un to piekabju defektus. Kvalifikācijas ieguvei nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)
1,5 gads (pēc vidējās izglītības) 

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils 

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):
Automobiļu uzbūves pamati
Rasēšanas pamati
Demontāža un montāža
Remonta pamati
Virsbūves detaļu remonta pamati
Automobiļu tehniskā apkope un remonts
Riepu maiņa un remonts
Automobiļu vadītāju sagatavošana** (izvēle)
Metināšanas pamati (izvēle)
Autoatslēdznieka darbu prakse
Rasēšana
Automobiļu šasijas remonts
Automobiļu elektroiekārtu remonts
Virsbūves remonta pamati
Automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts
Motoru remonts
Elektronisko sistēmu remonta pamati
Tehniskā servisa organizācija 3
Virsbūves stiklojuma remonts (izvēle)
Klientu menedžments 1; 2  (izvēle)

Transportlīdzekļu krāsotājs

Transportlīdzekļu krāsotājs sagatavo transportlīdzekli vai tā sastāvdaļas krāsošanai un krāso to virsmas, veic virsmu lakošanu, žāvēšanu, pulēšanu un antikorozijas apstrādi remontētām detaļām. Transportlīdzekļu krāsotājs profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc autoatslēdznieka profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)
1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):
Automobiļu uzbūves pamati
Remonta pamati
Sabiedrības un cilvēka drošība
Virsbūves detaļu remonta pamati
Demontāža un montāža
Lietišķā informātika
Virsbūves plastmasas detaļu remonts
Virsmas sagatavošana krāsošanai
Virsmu krāsošana
Krāsu toņu veidošana
Krāsošanas darbu organizēšana
Lietišķā komunikācija
Profesionālā svešvaloda
Virsbūves dekoratīvā aplīmēšana
Virsbūves dekoratīvā krāsošana

Smago spēkratu mehāniķis

Smago spēkratu mehāniķis plāno un veic smago spēkratu pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu. Konstatē un novērš smago spēkratu defektus. Veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils, Višķi*
*Teorētiskā apmācība tiek īstenota Daugavpilī, praktiskā – Višķos

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):
Transportlīdzekļu uzbūves pamati
Atslēdznieka darbi
Demontāža un montāža
Virsbūves detaļu remonta pamati
Riepu maiņa un remonts
Smago spēkratu apkope un detaļu nomaiņa
Traktortehnikas vadītāju sagatavošana
Smago spēkratu atslēdznieka prakse
Mašīnbūves rasēšanas pamati
Transmisijas un gaitas iekārtu remonts
Motoru remonts
Smago spēkratu elektroiekārtu un vadības sistēmu remonts
Mikroklimata uzturēšanas sistēmas remonts
Smago spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts
Transportlīdzekļu sākotnējā pārbaude
Tehniskā servisa organizēšana
Automobiļu vadītāju sagatavošana
Smago spēkratu mehāniķa prakse
Lauksaimniecības, mežsaimniecības un būvtehnikas tehnikas ekspluatācija, apkope un remonts

Lokmetinātājs (MAG/135)

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) veic metināšanas darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavo metālizstrādājumus un konstrukcijas no tērauda, alumīnija un tā sakausējumiem veic montāžas un remonta darbus, ievērojot darba un vides aizsardzības noteikumus.

Mācību ilgums: 1 gads (pēc pamatizglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):
Metināšanas darbu tehnoloģija MAG
Materiālmācība
Elektrotehnika un elektrodrošība
Rasēšana
Metinātāju praktiskās mācības

Lokmetinātājs (TIG/141)

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) veic metināšanas darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavo metālizstrādājumus un konstrukcijas no leģētā (nerūsējošā) tērauda un alumīnija un tā sakausējumiem, veic montāžas un remonta darbus, ievērojot darba un vides aizsardzības noteikumus. 

Mācību ilgums: 1 gads (pēc pamatizglītības) 

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils 

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):
Metināšanas darbu tehnoloģija
Materiālmācība
Elektrotehnika un elektrodrošība
Rasējumu lasīšana
Metinātāju praktiskās mācības

Mašīnbūves tehniķis

Mašīnbūves tehniķis ir mašīnbūves un metālapstrādes ražošanas nozares speciālists, kurš, sadarbībā ar dažāda līmeņa metālapstrādes speciālistiem, piedalās metālapstrādes tehnoloģiskā procesa sagatavošanā, organizēšanā un realizēšanā. Mašīnbūves tehniķis var strādāt ar mašīnbūvi un metālapstrādi saistītos uzņēmumos.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):
Metālapstrādes pamatprocesi
Metāla virsmas apstrāde
Metāla detaļas izgatavošanas tehniskā dokumentācija
Vienkāršu mezglu montāža un demontāža
Metāla detaļu noslēguma apstrāde
Lokšņu liekšana un ciršana
Metāla detaļu noslēguma apstrāde
Metāla virsmu un detaļu lodēšana un alvošana
Mehānisko mezglu montāža un demontāža
Mašīnbūves darba uzdevuma analizēšana
Mašīnbūves tehnoloģiskā procesa organizēšana un vadīšana
Remonta darbu veikšana mašīnbūvē
Mašīnbūves materiāli
Frēzēšana ar programmvadības darbgaldu
Metināšanas pamati
Metālloksnes apstrāde ar lāzergriešanas iekārtu
Metālu termiskā apstrāde

Autovirsbūvju remontatslēdznieks

Autovirsbūvju remontatslēdznieks veic transportlīdzekļu, transportlīdzekļu sastāvu, traktortehnikas virsbūvju, kabīņu, furgonu, vagonu, kā arī to sastāvdaļu nomaiņu, remontu, restaurāciju un virsmas sagatavošanu krāsošanai.
Autovirsbūvju remontatslēdznieks strādā uzņēmumos, kuros veic transportlīdzekļu tehnisko apkopi un remontu, specializējoties virsbūvju remontdarbu izpildē, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):
Automobiļu uzbūves pamati
Rasēšanas pamati
Demontāža un montāža
Remonta pamati
Virsbūves detaļu remonta pamati
Rasēšana
Virsbūves defektācija un aprīkojuma detaļu nomaiņa
Virsbūves stiklojuma remonts
Virsbūves taisnošana
Virsbūves metināšana
Virsbūves detaļu virsmu atjaunošana
Virsbūves plastmasas detaļu remonts
Virsbūves remonta organizācija

Apdares darbu strādnieks

Apdares darbu strādnieks veic apdares darbus visa veida būvēs atbilstoši projekta, būvnormatīvu, standartu un kvalitātes prasībām, ievērojot darbu vadītāja, apdares darbu tehniķa vai vadošā speciālista norādījumus. Apdares darbu strādnieks spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas darba vietā un pielietot instrumentus, izvēlētās tehnoloģijas, būvmateriālus un palīgaprīkojumu.

Mācību ilgums: 1 gads (pēc pamatizglītības no 17 gadu vecuma)

Programmas īstenošanas vieta: Dagda, Ludza

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):
Ēku fasāžu siltināšana
Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu montāža
Apdares vēsturiskā atjaunošana
Apdares darbu strādnieka prakse

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis patstāvīgi strādā ar lauksaimniecības tehniku un iekārtām, veic mehanizētos augkopības, dārzkopības un lopkopības darbus, veic lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektēšanu, tehnisko apkopi un defektu novēršanu, plāno un organizē lauksaimniecības uzņēmuma tehnisko nodrošinājumu. Pēc diploma saņemšanas iespējams strādāt lauksaimniecības ražošanas un tehnikas servisa uzņēmumos.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)
1,5 gads (pēc vidējās izglītības) 

Programmas īstenošanas vieta: Višķi 

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):
Lauksaimniecības pamatprocesi
Augsnes īpašības, apstrāde un ielabošana
Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana
Lauksaimniecības mehanizācijas pamati
Atslēdznieka darbi
Demontāža un montāža
Mehanizēta lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana un kopšana
Augu aizsardzība
Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu ekspluatācija
Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu tehniskā apkope
Mehanizēta kultūraugu audzēšana un glabāšana
Traktortehnikas vadītāju sagatavošana
Autovadītāja apmācība
Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektu novēršana
Darba plānošana un organizēšana
Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa prakse
Metināšanas pamati
Bioloģiskā lauksaimniecība
Meža apsaimniekošana

Augkopības tehniķis

Augkopības tehniķis plāno, organizē un veic kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu dažādās lauksaimniecības sistēmās, ievērojot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus; sastāda augkopības produkcijas ražošanas darbu veikšanas plānu; izstrādā darba uzdevumus, vada darba procesu augkopībā, izpilda darbus augkopības produkcijas ražošanā.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)
1,5 gads (pēc vidējās izglītības) 

Programmas īstenošanas vieta: Višķi

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):
Lauksaimniecības pamatprocesi
Augsnes īpašības un ielabošana
Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana
Augu pavairojamais materiāls
Kultūraugu mēslošana
Augu aizsardzība
Augkopības mehanizācija
Ražas sagatavošana uzglabāšanai
Lopbarības ražošana
Traktortehnikas vadītāju sagatavošana
Augkopja prakse
Lauksaimniecības darbu organizēšana
Augkopības procesu organizēšana
Precīzās tehnoloģijas lauksaimniecībā
Lopkopības pamati
Dārzkopības pamati
Lopkopības darbu organizēšana
Bioloģiskā lauksaimniecība

Konditora palīgs

Konditora palīgs veic darba uzdevumus konditorejas vai ēdināšanas uzņēmumā atbilstoši konditora norādījumiem. Veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, sagatavo darbam inventāru, tehnoloģiskās iekārtas. Gatavo konditorejas starpproduktus un izstrādājumus, ievērojot receptūras.

Mācību ilgums: 1 gads (pēc pamatizglītības no 17 gadu vecuma)

Programmas īstenošanas vieta: Dagda

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):
Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi
Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā
Lietišķās saskarsmes pamatprincipi
Ražošanas darba pamatprincipi
Ražošanas darba organizācija
Pārtikas produktu un izejvielu pirmapstrāde
Produktu un izstrādājumu uzglabāšana
Konditorejas izstrādājumu gatavošana
Krēmu un desertu gatavošana
Maizes gatavošana un cepšana
Konditora palīga prakse
Ēdinu gatavošana pamatiemaņas
Bāra uzkodu un sagatavju gatavošana 

 

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- izglītības dokuments (kopija)
- sekmju izraksts (kopija)
- pamatizglītības sertifikāts;
- pase/personas apliecība vai dzimšanas apliecība (kopija)
- 4 foto (3X4)
- vispārējās vidējās izglītības sertifikāts (kopija)
- medicīnas izziņa - forma 0-27u (jānorāda mācību iestādes nosaukums, var mācīties izvēlētajā specialitātē (specialitātes nosaukums) un veiktās potes)
- konta numurs (Swedbank), SEB, Citadele
Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem reflektantiem jāiesniedz dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu

- uzvārda maiņas apliecinošs dokuments (ja nepieciešams).
PERSONĀM, KURAS NAV SASNIEGUŠAS PILNGADĪBU DOKUMENTU IESNIEGŠANA NOTIEK VECĀKU KLĀTBŪTNĒ
BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Sagatavojies mācībām laicīgi! Piesaki ISIC karti un izmanto visas savas priekšrocības!
ISIC (International Scholar Identity Card) ir vienīgā starptautiski atzītā skolēna identifikācijas karte, kuru katru gadu izmanto 5 miljoni jauniešu 130 pasaules valstīs. Piesaki savu ISIC arī Tu un iegūsti:

  • Oficiālu starptautiski atzītu skolēna apliecību
  • Atlaides 550 vietās Latvijā un 150 000 vietās visā pasaulē

Izvēlies sev piemērotāko:
  • Swedbank ISIC karte. Ar piesaistītu kontu Tavai stipendijai, bezkontakta maksājumiem un ērtu mobilo lietotni. Piesaki ŠEIT
  • ISIC karte Starptautiski atzīta skolēnu apliecība ar atlaižu funkciju bez piesaistīta konta. Piesaki ŠEIT