EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Izglītība \ Uzņemšana\Nepieciešamie dokumenti

 

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti:

- izglītības dokuments (kopija)
- sekmju izraksts (kopija)
- pase/personas apliecība vai dzimšanas apliecība (kopija)
- 4 foto (3X4)
- pamatizglītības sertifikāts (kopija)
- vispārējās vidējās izglītības sertifikāts (kopija)
- medicīnas izziņa - forma 0-27u (janorāda veiktās potes)
- konta numurs (Swedbank), SEB, Citadele
Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem reflektantiem jāiesniedz dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu

Dokumentu pieņemšana no 9:00 līdz 16:00