Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Izglītība \ Profesijas

Apdares darbu tehniķis

Apdares darbu tehniķis plāno, uzrauga un izpilda apdares darbus, ievērojot darbu vadītāja norādījumus. Komplektē apdares darbu strādnieku posmus un vada to darbu, kā arī izpilda apdares darbus visa veida būvēs. Spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas darba vietā un izvēlēties piemērotas tehnoloģijas, būvmateriālus, instrumentus un palīgaprīkojumu, kā arī prot rīkoties ar instrumentiem. Plāno būvmateriālu piegādi, apdares darbu strādnieku sadarbību un darbu veikšanas kārtību, dod nepieciešamos rīkojumus un pārbauda šo rīkojumu izpildi, nodrošina apdares darbu izpildi atbilstoši projekta, būvnormatīvu, standartu un kvalitātes prasībām.
3.kursā ir iespēja kārtot kvalifikācijas eksāmenu "Apdares darbu strādnieks" LKI 3.līmeņa iegūšanai.

Mācību ilgums IPĪV “Dagda”: 4 gadi (pēc pamatizglītības, IPĪV “Dagda”)

Mācību ilgums Daugavpilī: 4 gadi (pēc pamatizglītības,) 1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils, Dagda 

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):

 • Būvniecības process un būvdarbu veidi
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Apmešana
 • Sausā apmetuma veidošana
 • Grīdu ieklāšana
 • Flīzēšana
 • Krāsošana
 • Tapešu līmēšana
 • Dekoratīvā krāsošana
 • Ēku fasāžu siltināšana
 • Apdares darbu izpildes plānošana
 • Iekštelpu dekoratīvā apdare
 • Apdares darbu izpildes organizēšana
 • Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu montāža
 • Apdares darbu strādnieka prakse
 • Apdares darbu tehniķa prakse

Krāšņu un kamīnu mūrnieks

Krāšņu un kamīnu mūrnieks mūrē un atjauno/pārbūvē krāsnis un kamīnus atbilstoši projektam.

Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):

 • Būvniecības process un būvdarbu veidi
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Darba vietas organizēšana kamīnu un krāšņu mūrēšanā
 • Mūrēšanas darbi I
 • Pagaidu konstrukciju montēšana
 • Mūra elementu izbūve
 • Betonēšanas, armēšanas un izolācijas darbu veikšana I
 • Dūmeņu izbūve un montāža
 • Stacionāro apkures ierīču izbūvēšana
 • Stacionāro apkures un rūpnieciski ražoto krāšņu būvēšana un uzstādīšana
 • Kamīnu izbūvēšana
 • Gaisa sistēmas apkures iekārtām
 • Dokumentu sagatavošana apkures ierīces izbūves darbiem
 • Apdares vēsturiskā atjaunošana
 • Dūmvadu tīrīšanas pamati

Namu pārzinis

Namu pārzinis nodrošina ēku un citu būvju pārvaldīšanu, fizisku saglabāšanu un tām pieguļošo teritoriju, funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu un vides objektu fizisku saglabāšanu un uzturēšanu tehniskā kārtībā, atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam. Namu pārzinis strādā namu pārvaldnieka vadībā. 

Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības) 

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils 

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti): 

 • Ēku apsaimniekošanas darbi
 • Vides aizsardzība namu apsaimniekošanā
 • Ēku uzturēšana un saglabāšana
 • Ēku un būvju vizuālā pārbaude
 • Ēku apkopes organizēšana
 • Sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana
 • Teritorijas labiekārtošanas darbi
 • Atkritumu apsaimniekošana
 • Energoefektivitātes pasākumu īstenošana
 • Būvniecības darbu plānošana un organizēšana
 • Remonta darbu organizēšana
 • Ēku pārvaldīšana
 • Komercaprēķini
 • Projektu vadīšana ēkās un būvēs
 • Tāmēšana
 • Namu pārziņa prakse

Transportbūvju būvtehniķis

Transportbūvju būvtehniķis organizē un veic transportbūvju izbūves vai uzturēšanas darbus ceļu, tiltu un citu transportbūvju būvobjektā vai ceļu uzturēšanas iecirknī, pamatojoties uz tehnisko dokumentāciju un/vai būvdarbu vadītāja norādījumiem.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):

 • Būvniecības process un būvdarbu veidi
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Betonēšanas pamati
 • Sienu mūrēšana
 • Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana
 • Būvdarbu plānošana transportbūvēs
 • Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana
 • Uzbērumu un ierakumu būvēšana
 • Caurteku un tuneļu būvēšana
 • Ceļu, ielu un laukumu segas konstrukciju būve
 • Transportbūvju aprīkojuma izbūve
 • Būvdarbu veikšana transportbūvēs
 • Satiksmes organizēšana un darba aizsardzība transportbūvēs
 • Transportbūvju uzturēšanas darbu pamati
 • Asfalta ražošana
 • Karjeru izstrāde un minerālo materiālu ražošana
 • Transportbūvju būvtehniķa prakse

Ceļu būvtehniķis

Ceļu būvtehniķis ir tehniskais speciālists, kas ceļu, tiltu un citu transportbūvju būvobjektā, būvlaukumā vai ceļu uzturēšanas iecirknī organizē un īsteno ceļa izbūves vai uzturēšanas darbus. Ceļu būvtehniķim var tikt noteikts konkrēts darbu/pienākumu apjoms kopējā ceļu būves projekta ietvaros vai ceļu uzturēšanas iecirknī. Ceļu būvtehniķis strādā ceļu būves uzņēmumos, kā arī uzņēmumos, kas nodarbojas ar ceļu uzturēšanas darbiem, var veikt būvdarbu vadītāja palīga, būvdarbu projekta vadītāja palīga, ceļu meistara pienākumus.

Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):

 • Būvniecības process un būvdarbu veidi
 • Sienu mūrēšana
 • Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Betonēšanas pamati
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana
 • Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana
 • Ceļu būves darbu organizēšana
 • Caurteku un tuneļu būvēšana
 • Uzbērumu un ierakumu būvēšana
 • Autoceļa aprīkojuma mazo konstruktīvo elementu būve
 • Ceļu, ielu un laukumu segu konstrukciju izbūve
 • Ceļu labiekārtošana un uzturēšana
 • Satiksmes organizēšana un darbu aizsardzība ceļu būvē
 • Asfalta ražošana
 • Karjeru izstrāde un minerālo materiālu ražošana
 • Ceļu būvtehniķa prakse

Ģeotehnikas izpētes tehniķis

Ģeotehnikas izpētes tehniķis, ievērojot darbu vadītāja vai ģeotehnikas speciālista norādes, plāno un izpilda darbus, kas saistīti ar grunts un pazemes ūdens izpētes darbiem. Piedalās ģeotehnisko, derīgo izrakteņu, hidroģeoloģisko un ģeoekoloģisko izpētes darbos. Ģeotehnikas izpētes tehniķis strādā ģeotehnikas speciālista vai projekta vadītāja vadībā.

Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):

 • Būvniecības process un būvdarbu veidi
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Darba vides un darba procesu sagatavošana ģeotehniskās izpētes darbiem
 • Lauku izpētes darbu veikšana I
 • Lauku izpētes darbu veikšana II
 • Lauku izpētes materiālu nodošana
 • Hidroģeoloģisko novērojumu darbi
 • Ēku un būvju pamatu būvkonstrukciju apsekošana
 • Grunšu testēšana laboratorijā
 • Ģeotehnikas izpētes tehniķa prakse

Ēku būvtehniķis

Ēku būvtehniķis plāno, organizē un uzrauga izpildītāju darbu, kas veic ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju būvniecību, nojaukšanu vai nomaiņu atbilstoši būvprojektam, būvdarbu organizēšanas projektam un darbu veikšanas projektam. Strādā būvuzņēmumos, kas nodarbojas ar dažāda veida ēku būvniecības, atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas darbiem, vai individuāli kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. 

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības) 

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils, Dagda

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):

 • Būvniecības process un būvdarbu veidi
 • Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Sienu mūrēšana
 • Betonēšanas pamati
 • Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana
 • Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana
 • Pamatu un sienu izbūve
 • Grīdu konstrukciju izbūve
 • Ēku koka konstrukciju izbūve
 • Ēku metāla un saliekamā dzelzsbetona konstrukciju izbūve
 • Ēku konstrukciju montāžas darbu organizēšana
 • Sarežģītu būvelementu mūrēšana
 • Jumta iesegumu ieklāšana
 • Ēku būvtehniķa prakse

Ainavu būvtehniķis

Ainavu būvtehniķis ir speciālists, kas publiskās un privātās teritorijās organizē, īsteno un pārrauga teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu izbūves un uzturēšanas darbus. Ainavu būvtehniķis strādā uzņēmumos vai iestādēs, kas nodarbojas ar teritoriju labiekārtojuma un apstādījumu izbūves, uzturēšanas un remonta darbiem, vai kā pašnodarbinātā persona, vai individuālais komersants.

Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības) 

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils 

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):

 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Darba rīku un mehānismu uzturēšana un apkope ainavu un koku kopšanas darbos
 • Augu iedalījuma, uzbūves un to dzīvības funkciju pamati
 • Darba vietas organizēšana ainavu izbūves un uzturēšanas darbu nodrošināšanai
 • Ainavu būvniecības priekšdarbu veikšana
 • Augsnes īpašības un ielabošana
 • Lakstaugu pazīšana un pielietošana ainavu būvniecībā I
 • Zālienu un zālāju izbūve
 • Ceļu un laukumu būvdarbi
 • Augu stādīšana
 • Lakstaugu pazīšana un pielietošana ainavu būvniecībā II
 • Ūdens režīma regulēšana ainavu darbos
 • Kokaugu kopšana
 • Ainavu elementu izbūvēšana
 • Apstādījumu augu aizsargāšana
 • Kokaugu pazīšana un pielietošana ainavu būvniecībā
 • Ainavu uzturēšanas darbi
 • Ainavu būvniecības un uzturēšanas darbu vadīšana un organizēšana
 • Ainavu veidošanas, uzturēšanas un koku kopšanas personāla vadīšana
 • Pakalpojumu sniegšana ainavu veidošanā, uzturēšanā un koku kopšanā
 • Traktortehnikas vadītāju sagatavošana
 • Vertikālo virsmu apzaļumošana
 • Sporta laukumu zālienu ierīkošana un uzturēšana
 • Augu pavairošana
 • Intensīvo augļu dārzu ierīkošana un kopšana
 • Būves informācijas modeļa izmantošana būvniecībā
 • Ainavu būvtehniķa prakse

Inženiersistēmu būvtehniķis

Inženiersistēmu būvtehniķis veic iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu, tai skaitā apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, aukstumiekārtu sistēmu, izbūves, ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanu un vadīšanu, nosaka atsevišķu inženierkomunikāciju montāžas darbu veidu un apjomu izbūvi, izvēlas materiālus, instrumentus un aprīkojumu šo darbu veikšanai atbilstoši būvprojektā paredzētajiem materiāliem un iekārtām, plāno to piegādi, novietojumu un uzglabāšanu būvobjektā, saskaņo savu darbu ar visiem projekta realizācijā iesaistītajiem dalībniekiem, kopējiem darbu grafikiem, dod nepieciešamos rīkojumus padotajiem un pārbauda rīkojuma izpildi.
3.kursā ir iespēja kārtot kvalifikācijas eksāmenu "Inženiersistēmu montētājs" LKI 3.līmeņa iegūšanai.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)
1,5 gads (pēc vidējās izglītības) 

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):

 • Būvniecības process un cauruļvadu iebūves veidi
 • Pagaidu konstrukciju montēšana
 • Tranšeju ierīkošana inženiersistēmu montāžas darbu veikšanai
 • Cauruļvadu montāža
 • Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža
 • Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montāža
 • Sanitārtehnisko iekārtu uzstādīšana un pieslēgšana
 • Apkures sistēmu montāža
 • Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma avotam
 • Apkures sistēmas apkalpošana un uzturēšana
 • Inženiersistēmu ierīkošanas un uzturēšanas plānošana un organizēšana
 • Inženiersistēmu montāžas un uzturēšanas vadīšana un kontrole
 • Inženiersistēmu materiālu plūsma un izmaksas
 • Rokas lokmetināšana MMA
 • Inženiersistēmu montētāja prakse
 • Inženiersistēmu būvtehniķa ievadprakse
 • Inženiersistēmu būvtehniķa prakse

Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis

Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis būvspeciālista uzraudzībā veic siltuma avotu, ārējo un ēku iekšējo siltumtīklu un iekārtu montāžas darbu plānošanu, organizēšanu un izpildīšanu. Patstāvīgi plāno, organizē un veic ekspluatācijā esošo siltuma avotu, ārējo un ēku iekšējo siltumtīklu un iekārtu darbības uzraudzību, diagnostiku, regulēšanu un remontu. Novērtē un novērš siltuma avotu, palīgiekārtu un siltumtīklu bojājumus. Patstāvīgi novērtē siltumiekārtu un tīklu tehnisko stāvokli, nodrošina iekārtu un sistēmu optimālu darba režīmu.
3.kursā ir iespēja kārtot kvalifikācijas eksāmenu “Siltumiekārtu remontatslēdznieks” LKI 3.līmeņa iegūšanai.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)
1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):

 • Inženiersistēmu izbūves pamatprocesi
 • Atslēdznieka darbi
 • Materiālu virsmas apstrāde
 • Cauruļvadu savienojumu izgatavošana
 • Inženiersistēmu cauruļvadu montāža
 • Siltumavotu montāža
 • Siltumtīklu montāža
 • Ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu montāža
 • Siltumapgādes sistēmu un iekārtu ekspluatācija
 • Siltumtehnisko sistēmu un iekārtu remonts
 • Inženiersistēmu avāriju lokalizācija un likvidācija
 • Inženiersistēmu ekspluatācijas darbu plānošana
 • Inženiersistēmu ekspluatācijas darbu organizēšana
 • Inženiersistēmu ekspluatācijas darbu vadīšana un kontrole
 • Inženiersistēmu materiālu plūsma un izmaksas
 • Inženiersistēmu nodošana ekspluatācijā
 • Sagatavošanas darbi cauruļu metināšanai
 • Lodēšana un alvošana
 • Siltumiekārtu remontatslēdznieka prakse
 • Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķa prakse

Interjera dizainera asistents

Interjera dizainera asistents veic auditorijas vajadzību, analogu un materiālu, vides dizaina risinājumu, resursu izpēti, izgatavo maketus, sagatavo tehnisko projektu, piedalās dizaina projekta īstenošanā – funkcionālas, estētiskas un ilgtspējīgas vides radīšanā – un rezultātu prezentēšanā.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)
2 gadi (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):

 • Zīmēšana I
 • Kompozīcija
 • Gleznošana I
 • Dizaina procesi
 • Tehnisko rasējumu izstrāde
 • Interjera projektēšana vienai telpai
 • Zīmēšana II vides dizainā
 • Gleznošana II vides dizainā
 • Maketēšana un modelēšana materiālā
 • Grafikas dizaina paņēmienu lietošana vides dizainā
 • 3D modelēšana un vizualizāciju izstrāde digitālā vidē
 • Kultūrvēsturisko vērtību izzināšana vides dizainā
 • Interjera projektēšana privātai telpu grupai
 • Aprites ekonomikas piemērošana vides dizainā
 • Interjera projektēšana publiskai telpu grupai
 • Uzņēmējdarbība dizainā
 • Arhitektūras pamati
 • Darbs ar telpu apdares materiāliem
 • Interjera diziana asistenta darbu prakse
 • Interjera dizainera asistenta prakse

Arhitektūras tehniķis

Arhitektūras tehniķis arhitekta vadībā veic būvprojekta daļu un sadaļu izstrādes darbus: uzmēra objektu un izgatavo uzmērījumu rasējumus, izstrādā objekta darba rasējumus un ēku arhitektūras konstruktīvos mezglus, grafiski apkopo informāciju un noformē tehnisko dokumentāciju, izmantojot automatizētās projektēšanas programmas.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils 

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):

 • Būvniecības process un būvdarbu veidi
 • Kultūrvēsturisko vērtību apzināšana arhitektūrā
 • Arhitektūras grafikas pamati
 • Arhitektūras projektēšanas sagatavošanās darbi
 • Arhitektūras rasējumu izstrāde
 • Arhitektūras maketēšanas pamatu apgūšana
 • Objekta parametriskā modeļa un rasējumu sagatavošana
 • Būvprojekta arhitektūras daļas noformēšana
 • Restaurācijas projekta noformēšana
 • Būves informācijas modeļa izmantošana būvniecībā
 • Arhitektūras tehniķa kvalifikācijas prakse

Automehāniķis

Automehāniķis plāno un veic automobiļu un to piekabju pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu, veic automobiļa nodošanu klientam. Konstatē un novērš automobiļu un to piekabju defektus. Kvalifikācijas ieguvei nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība.
2.kursā kārto kvalifikācijas eksāmenu “Autoatslēdznieks” LKI 3.līmeņa iegūšanai.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)
1,5 gads (pēc vidējās izglītības) 

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils 

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):

 • Automobiļu uzbūves pamati
 • Rasēšanas pamati
 • Demontāža un montāža
 • Remonta pamati
 • Virsbūves detaļu remonta pamati
 • Automobiļu tehniskā apkope un remonts
 • Riepu maiņa un remonts
 • Rasēšana
 • Automobiļu šasijas remonts
 • Virsbūves remonta pamati
 • Automobiļu elektroiekārtu remonts
 • Motoru remonts
 • Automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts
 • Elektronisko sistēmu remonta pamati
 • Tehniskā servisa organizācija
 • Autovadītāju apmācības programma
 • Metināšanas pamati
 • Autoatslēdznieka prakse
 • Automehāniķa prakse

Transportlīdzekļu krāsotājs

Transportlīdzekļu krāsotājs sagatavo transportlīdzekli vai tā sastāvdaļas krāsošanai un krāso to virsmas, veic virsmu lakošanu, žāvēšanu, pulēšanu un antikorozijas apstrādi remontētām detaļām. Transportlīdzekļu krāsotājs profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc autoatslēdznieka profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)
1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):

 • Transportlīdzekļu uzbūves pamati
 • Atslēdznieka darbi
 • Demontāža un montāža
 • Virsbūves detaļu remonta pamati
 • Virsbūves plastmasas detaļu remonts
 • Virsmas sagatavošana krāsošanai
 • Virsmas krāsošana
 • Krāsu toņu veidošana
 • Virsbūves dekoratīvā aplīmēšana
 • Krāsošanas darbu organizēšana
 • Klientu menedžments
 • Transportlīdzekļu sagatavošanas darbu prakse
 • Transportlīdzekļu krāsotāja prakse

Smago spēkratu mehāniķis

Smago spēkratu mehāniķis plāno un veic smago spēkratu pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu. Konstatē un novērš smago spēkratu defektus. Veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu.
2.kursā kārto kvalifikācijas eksāmenu “Smago spēkratu atslēdznieks” LKI 3.līmeņa iegūšanai.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils, Višķi*
*Teorētiskā apmācība tiek īstenota Daugavpilī, praktiskā – Višķos

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):

 • Transportlīdzekļu uzbūves pamati
 • Atslēdznieku darbi
 • Demontāža un montāža
 • Virsbūves detaļu remonta pamati
 • Riepu maiņa un remonts
 • Smago spēkratu apkope un detaļu nomaiņa
 • Mašībūves rasēšanas pamati
 • Transmisijas un gaitas iekārtu remonts
 • Motoru remonts
 • Smago spēkratu elektroiekārtu un vadības sistēmu remonts
 • Mikroklimata uzturēšanas sistēmas remonts
 • Smago spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts
 • Transportlīdzekļu sākotnējā pārbaude
 • Tehniskā servisa organizēšana
 • Automobiļu vadītāju sagatavošana/ Prakse
 • TR2 traktortehnikas vadītājs / Prakse
 • Smago spēkratu atslēdznieka prakse
 • Smago spēkratu mehāniķa prakse

Lokmetinātājs (MAG/135)

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) veic metināšanas darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavo metālizstrādājumus un konstrukcijas no tērauda, alumīnija un tā sakausējumiem veic montāžas un remonta darbus, ievērojot darba un vides aizsardzības noteikumus.

Mācību ilgums: 1 gads (pēc pamatizglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):

 • Pamatprocesi metināšanā
 • Metināšanas darba vietas organizēšana
 • Rasējumi un tehniskā dokumentācija metināšanā
 • Materiālu veidi un to sagatavošana metināšanai
 • Elektriskā loka lietošana metināšanā
 • Metināmo savienojumu sagatavošana
 • MAG/135 metināšanas tehnoloģija
 • Metināto šuvju kvalitātes pārbaude
 • Starptautiskā atestācijas prasības metināšanā
 • Starptautiskā atestācija kakta šuvju metināšanā (MAG/135)
 • Starptautiskā atestācija saduršuvju metināšanā plāksnēm (MAG/135)
 • Starptautiskā atestācija saduršuvju metināšanā caurulēm (MAG/135)
 • MAG/135 prakse

Lokmetinātājs (TIG/141)

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) veic metināšanas darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavo metālizstrādājumus un konstrukcijas no leģētā (nerūsējošā) tērauda un alumīnija un tā sakausējumiem, veic montāžas un remonta darbus, ievērojot darba un vides aizsardzības noteikumus. 

Mācību ilgums: 1 gads (pēc pamatizglītības) 

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils 

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):

 • Pamatprocesi metināšanā
 • Metināšanas darba vietas organizēšana
 • Rasējumi un tehniskā dokumentācija metināšanā
 • Materiālu veidi un to sagatavošana metināšanai
 • Elektriskā loka lietošana metināšanā
 • Metināmo savienojumu sagatavošana
 • TIG/141 metināšanas tehnoloģija
 • Metināto šuvju kvalitātes pārbaude
 • Starptautiskā atestācijas prasības metināšanā
 • Starptautiskā atestācija kakta šuvju metināšanā (TIG/141)
 • Starptautiskā atestācija saduršuvju metināšanā plāksnēm (TIG/141)
 • Starptautiskā atestācija saduršuvju metināšanā caurulēm (TIG/141)
 • TIG/141 prakse

Mašīnbūves tehniķis

Mašīnbūves tehniķis ir mašīnbūves un metālapstrādes ražošanas nozares speciālists, kurš, sadarbībā ar dažāda līmeņa metālapstrādes speciālistiem, piedalās metālapstrādes tehnoloģiskā procesa sagatavošanā, organizēšanā un realizēšanā. Mašīnbūves tehniķis var strādāt ar mašīnbūvi un metālapstrādi saistītos uzņēmumos.
2.kursā kārto kvalifikācijas eksāmenu “Atslēdznieks” LKI 3.līmeņa iegūšanai.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):

 • Metālapstrādes pamatprocesi
 • Metāla virsmas apstrāde
 • Metāla detaļas izgatavošanas tehniskā dokumentācija
 • Vienkāršu mezglu montāža un demontāža
 • Lokšņu liekšana un ciršana
 • Metāla detaļu noslēguma apstrāde
 • Metāla virsmu un detaļu lodēšana un alvošana
 • Mehānisko mezglu montāža un demontāža
 • Mašīnbūves darba uzdevuma analizēšana
 • Mašīnbūves tehnoloģiskā procesa organizēšana
 • Mašīnbūves tehnoloģiskā procesa vadīšana
 • Remonta darbu veikšana mašīnbūvē
 • Mašīnbūves materiāli
 • Atslēdznieka prakse
 • Mašīnbūves tehniķa prakse

Autovirsbūvju remontatslēdznieks

Autovirsbūvju remontatslēdznieks veic transportlīdzekļu, transportlīdzekļu sastāvu, traktortehnikas virsbūvju, kabīņu, furgonu, vagonu, kā arī to sastāvdaļu nomaiņu, remontu, restaurāciju un virsmas sagatavošanu krāsošanai.
Autovirsbūvju remontatslēdznieks strādā uzņēmumos, kuros veic transportlīdzekļu tehnisko apkopi un remontu, specializējoties virsbūvju remontdarbu izpildē, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):

 • Transportlīdzekļu uzbūves pamati
 • Atslēdznieka darbi
 • Demontāža un montāža
 • Virsbūves detaļu remonta pamati
 • Mašīnbūves rasēšanas pamati
 • Virsbūves defektēšana un aprīkojuma detaļu nomaiņa
 • Virsbūves plastmasas detaļu remonts
 • Virsbūves stiklojuma remonts
 • Virsbūves taisnošana
 • Virsbūves metinašana
 • Virsbūves detaļu virsmu atjaunošana
 • Virsbūves remonta organizācija
 • Klientu mendžments
 • Transportlīdzekļu defektēšanas pamati
 • Virsbūves remonta atsēdznieka prakse I
 • Virsbūves remonta atsēdznieka prakse II

Apdares darbu strādnieks

Apdares darbu strādnieks veic apdares darbus visa veida būvēs atbilstoši projekta, būvnormatīvu, standartu un kvalitātes prasībām, ievērojot darbu vadītāja, apdares darbu tehniķa vai vadošā speciālista norādījumus. Apdares darbu strādnieks spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas darba vietā un pielietot instrumentus, izvēlētās tehnoloģijas, būvmateriālus un palīgaprīkojumu.

Mācību ilgums: 1 gads (pēc pamatizglītības no 17 gadu vecuma)

Programmas īstenošanas vieta: Dagda, Ludza

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):

 • Būvniecības process un būvdarbu veidi
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Apmešana
 • Sausā apmetuma izveidošana
 • Grīdu ieklāšana
 • Flīzēšana
 • Krāsošana
 • Tapešu līmēšana
 • Dekoratīvā krāsošana
 • Ēku fasāžu siltināšana
 • Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu montāža
 • Apdares vēsturiskā atjaunošana
 • Apdares darbu strādnieka prakse

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis patstāvīgi strādā ar lauksaimniecības tehniku un iekārtām, veic mehanizētos augkopības, dārzkopības un lopkopības darbus, veic lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektēšanu, tehnisko apkopi un defektu novēršanu, plāno un organizē lauksaimniecības uzņēmuma tehnisko nodrošinājumu. Pēc diploma saņemšanas iespējams strādāt lauksaimniecības ražošanas un tehnikas servisa uzņēmumos.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)
1,5 gads (pēc vidējās izglītības) 

Programmas īstenošanas vieta: Višķi 

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):

 • Lauksaimniecības pamatprocesi
 • Augsnes īpašības, apstrāde, ielabošana
 • Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana
 • Lauksaimniecības mehanizācijas pamati
 • Atslēdznieka darbi
 • Demontāža un montāža
 • Mehanizētā lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana un kopšana
 • Augu aizsardzība
 • Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu ekspluatācija
 • Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu tehniskā apkope
 • Mehanizēta kultūraugu audzēšana un glabāšana
 • Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektu novēršana
 • Darba plānošana un organizēšana
 • Traktortehnikas vadītāju sagatavošana
 • Autovadītāju apmācība
 • Metināšanas pamati
 • Bioloģiskā lauksaimniecība
 • Meža apsaimniekošana
 • Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa prakse

Augkopības tehniķis

Augkopības tehniķis plāno, organizē un veic kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu dažādās lauksaimniecības sistēmās, ievērojot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus; sastāda augkopības produkcijas ražošanas darbu veikšanas plānu; izstrādā darba uzdevumus, vada darba procesu augkopībā, izpilda darbus augkopības produkcijas ražošanā.
3.kursā ir iespēja kārtot kvalifikācijas eksāmenu "Augkopis" LKI 3.līmeņa iegūšanai.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)
1,5 gads (pēc vidējās izglītības) 

Programmas īstenošanas vieta: Višķi

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):

 • Lauksaimniecības pamatprocesi
 • Augsnes īpašības un ielabošana
 • Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana
 • Augu pavairojamais materiāls
 • Kultūraugu mēslošana
 • Augkopības mehanizācija
 • Augu aizsardzība
 • Ražas sagatavošana uzglabāšanai
 • Lopbarības ražošana
 • Lauksaimniecības darbu organizēšana
 • Augkopības procesu organizēšana
 • Precīzās tehnoloģijas lauksaimniecībā
 • Traktortehnikas vadītāju sagatavošana
 • Lopkopības pamati
 • Lopkopības darbu organizēšana
 • Augkopja prakse
 • Augkopības tehniķa prakse

Konditora palīgs

Konditora palīgs veic darba uzdevumus konditorejas vai ēdināšanas uzņēmumā atbilstoši konditora norādījumiem. Veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, sagatavo darbam inventāru, tehnoloģiskās iekārtas. Gatavo konditorejas starpproduktus un izstrādājumus, ievērojot receptūras.

Mācību ilgums: 1 gads (pēc pamatizglītības no 17 gadu vecuma)

Programmas īstenošanas vieta: Dagda

Profesionālie mācību moduļi (priekšmeti):

 • Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi
 • Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā
 • Lietišķās saskarsmes pamatprincipi
 • Ražošanas darba organizācija (1.līm.)
 • Pārtikas produktu un izejvielu pirmapstrāde
 • Produktu un izstrādājumu uzglabāšana
 • Konditorejas izstrādājumu gatavošana (1.līm.)
 • Krēmu un desertu gatavošana (1.līm.)
 • Maizes gatavošana un cepšana (1.līm.)
 • Ēdienu gatavošanas pamatiemaņas
 • Bāra uzkodu un sagatavju gatavošana
 • Konditora palīga prakse


Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- izglītības dokuments (kopija)
- sekmju izraksts (kopija)
- pamatizglītības sertifikāts;
- pase/personas apliecība vai dzimšanas apliecība (kopija)
- 4 foto (3X4)
- vispārējās vidējās izglītības sertifikāts (kopija)
- medicīnas izziņa - forma 0-27u (jānorāda mācību iestādes nosaukums, var mācīties izvēlētajā specialitātē (specialitātes nosaukums) un veiktās potes)
- konta numurs (Swedbank), SEB, Citadele
Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem reflektantiem jāiesniedz dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu

- uzvārda maiņas apliecinošs dokuments (ja nepieciešams).
PERSONĀM, KURAS NAV SASNIEGUŠAS PILNGADĪBU DOKUMENTU IESNIEGŠANA NOTIEK VECĀKU KLĀTBŪTNĒ
BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Sagatavojies mācībām laicīgi! Piesaki ISIC karti un izmanto visas savas priekšrocības!
ISIC (International Scholar Identity Card) ir vienīgā starptautiski atzītā skolēna identifikācijas karte, kuru katru gadu izmanto 5 miljoni jauniešu 130 pasaules valstīs. Piesaki savu ISIC arī Tu un iegūsti:

 • Oficiālu starptautiski atzītu skolēna apliecību
 • Atlaides 550 vietās Latvijā un 150 000 vietās visā pasaulē

Izvēlies sev piemērotāko:
 • Swedbank ISIC karte. Ar piesaistītu kontu Tavai stipendijai, bezkontakta maksājumiem un ērtu mobilo lietotni. Piesaki ŠEIT
 • ISIC karte Starptautiski atzīta skolēnu apliecība ar atlaižu funkciju bez piesaistīta konta. Piesaki ŠEIT