Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Tirgus izpēte

PIKC Daugavpils būvniecības tehnikums tirgus izpētes 2021.gads

    
 Kārtas numurs Līguma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Līguma darbības laiks  Tirgus izpētes dokumentācija Tirgus izpētes rezultāts
2021/1 Sertificēta speciālista (eksperta) vai uzņēmuma piesaistīšana tehniskās apsekošanas veikšanai, tehniskās apsekošanas un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanai divu moduļtipu katlu māju katlu maiņai IPĪV “Dagda” līdz 17.02.2021., plkst.12:00 2021. gada 19. marts

Aicinājums

Tehniskā specifikācija

Administratīvās ēkas plāns

Darbnīcas, sadzīves un viesnīcas ēkas plāns

Esošo katlu māju un granulu katlu izskats

Rezultāts
2021/2

Sertificēta speciālista (eksperta) vai uzņēmuma piesaistīšana projektēšanas dokumentiicijas izstrādāšanai un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanai Daugavpils būvniecības tehnikuma vajadzībām, saistībā ar divu ģērbtuvju pārbūvi

līdz 28.05.2021., plkst.12:00 2021. gada 22. jūnijs

Aicinājums

Projektēšanas uzdevums

Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta VIESNĪCA 1

Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta VIESNĪCA 2


2021/3

Elektroinstalācijas (t.sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude Daugavpils būvniecības tehnikuma objektos, IPĪV "Dagda", adrese: Brīvības ielā 3 Dagda, Dagda novads, ēkās

līdz 01.07.2021., plkst.12:00 2021. gada 1. septembris

Aicinājums

Tehniskais un finanšu piedāvājums


2021/4

Pārtikas produktu piegāde Daugavpils būvniecības tehnikumam, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī un IPĪV "Dagda", Brīvības ielā 3, Dagdā

līdz 10.09.2021., plkst.12:00 30 kalendārās dienas no līguma brīža

Aicinājums

Tehniskais un finanšu piedāvājums

Tehniskā specifikācija


2021/5

Kondicionēšanas sistēmu uzstādīšana Daugavpils būvniecības tehnikumam, adrese: Jātnieku iela 87., Daugavpils

līdz 01.10.2021., plkst.12:00 30 kalendārās dienas no līguma brīža

Aicinājums

Tehniskā specifikācija


2021/6

Supervīzijas organizēšana tehnikuma pedagogiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem attālināti atbilstoši Pielikuma Nr. 1 pievienotajai tehniskajai specifikācijai

līdz 08.11.2021 Līdz 31.12.2021

Aicinājums

Finanšu piedāvājums


« atpakaļ