EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
PAZIŅOJUMS!!! NO 13.03.2020 LĪDZ 09.06.2020 MĀCĪBAS NOTIEK ATTĀLINĀTI! INFORMĀCIJAI SEKOT E-KLASĒ
Sākums \ Izglītība \ Sociālais pedagogs

Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?
Klases audzinātājam, ja: 

ü  audzēknis bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;
ü  audzēknim strauji pazeminās sekmes mācībās;
ü  pēkšņi mainījusies audzēkņa uzvedība;
ü  audzēknis ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;
ü  audzēknis nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā;
ü  audzēknis saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;
ü  audzēknis stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.

Audzēknim, ja:

ü  nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt pats;
ü   ir problēmas mājās;
ü  mācību iestādē viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;
ü   ir mācīšanās grūtības;
ü   ir konflikts ar grupas biedriem, skolotājiem vai vecākiem;
ü   ir atkarības problēmas u.c.

Vecākiem, ja:

ü  radušās grūtības  audzināšanā;
ü  bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;
ü  bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
ü  bērnam ir regulāri konflikti ar vienaudžiem vai skolotājiem;
ü  bērns stāsta, ka tehnikumā viņš jūtas nedroši vai slikti;
ü  bērnam ir atkarības problēmas;
ü  ir grūtības nodrošināt savu  bērnu ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.

Sociālam pedagogam  ir  jāievēro profesionālās Ētikas kodekss, kas liek nodrošināt klientam konfidencialitāti.

Sociālais pedagogs Marija Mukāne pieņem audzēkņus un vecākus

Daugavpils Būvniecības tehnikuma 2. korpusā 2-329. kabinetā (2. stāvs) pēc grafika:

Pirmdien: 8.30-17.00                                   

Otrdien: 8.30-17.00 

Trešdien: 8.30-17.00

Ceturtdien:8.30-17.00 

Piektdien: 8.30-17.00 

Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

Iepriekšējā pieteikšanās pa tālruni: 28237511