EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Nodaļas \ SAM 8.3.4. / Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai

 


Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Daugavpils Būvniecības tehnikums turpina  īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS ( 8.3.4. 0/16/I/001).

Projekts “PuMPuRS” ir paredzēts 1. – 4. kursu izglītojamajiem. Katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Atbalsta veids

2017./2018. mācību gada 1. semestris
(iesaistīts
81 izgl.)

2017./2018. mācību gada
2. semestris
(iesaistīti
108 izgl.)

2018./2019. mācību gada
1. semestris
(iesaistīti
77 izgl.)

2018./2019. mācību gada
2. semestris
(iesaistīti
125 izgl.)

ēdināšana

73

79

63

101

nodrošināta nakšņošana

40

25

21

37

nodrošināti individuālie mācību līdzekļi

12

-

-

-

kompensēti transporta izdevumi

1

2

-

-

sniegts konsultatīvais atbalsts

28

56

24

47

Iesaistītie konsultatīva atbalsta sniedzēji

16

19

13

11

iesaistītie pedagogi

20

19

18

27

                 Mūsu izglītības iestādē 2018./2019. mācību gada 2. semestrī projektā iesaistīti 125 izglītojamie.

   

Sagatavoja izglītības iestādes projekta koordinatore Gunta Šukurova