LV EN
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
Sākums \ Aktualitātes \ Publiskie iepirkumi

Daugavpils Būvniecības tehnikums publiskie iepirkumi 2019.gads

 
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23. punktu: pircēja profils — internetā
publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.108 „Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi” 2.1.punktu e-iepirkumu sistēma ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esoša valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv .

No minētā izriet, ka turpmāk (no 2019.gada 1.janvāra) ir paredzēta jauna kārtība attiecībā uz informācijas publicēšanas vietni – pasūtītājam visas darbības attiecībā uz pircēja profilu iepirkumos un iepirkuma procedūrās jāveic Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS).

Attiecīgi visa informācija un iepirkumu dokumentācija, kas saskaņā ar likumu publicējama pircēja profilā (nolikums, papildu informācija, ziņojums, noslēgtie līgumi un to grozījumi, u.c.) būs pieejama vienuviet – EIS.

Papildus informācija un EIS lietošanas apmācības materiāli ir pieejami https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/1364?fbclid=IwAR2i-T1AYjn1deZK6GZJl-rQTv8Qb32eV-fFfcetWzo5n3ie6OqyTJhG5RE

Skaidrojumi un ietikumi ir pieejami https://www.iub.gov.lv/lv/node/98 « atpakaļ